03-09-17

Laat me leven.

Laat me leven.

leven, hopeloos, zinloos,

Omdat ik eeuwig ben,

is niets ooit hopeloos,

niets ooit zinloos,

is nooit iets helemaal verkeerd

en zal nooit iets helemaal goed zijn.

Ik kan gewoon de zaak niet helemaal overzien,

laat me dan leven.

12:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, hopeloos, zinloos |  Facebook |

20-08-17

Nooit helemaal...

Nooit helemaal...

 

eeuwig, hopeloos, zinloos, leven,

 

Omdat ik eeuwig ben,

is niets ooit hopeloos,

niets ooit zinloos,

is nooit iets helemaal verkeerd

en zal nooit iets helemaal goed zijn.

Ik kan gewoon de zaak niet helemaal overzien,

laat me dan leven.

14:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeuwig, hopeloos, zinloos, leven |  Facebook |

13-06-17

Nooit helemaal.

 Nooit helemaal.

  eeuwig, hopeloos, zinloos, leven,

 

Omdat ik eeuwig ben,

is niets ooit hopeloos,

niets ooit zinloos,

is nooit iets helemaal verkeerd

en zal nooit iets helemaal goed zijn.

Ik kan gewoon de zaak niet helemaal overzien,

laat me dan leven.

 

12:05 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeuwig, hopeloos, zinloos, leven |  Facebook |

09-04-15

WISSELWERKING.

 

WISSELWERKING.

 

Wisselwerking, dromen,werkelijkheid,bewustzijn,geïsoleerd bestaan,licht,geest,geest en stof, zinloos,

 

Wat is, is niet alleen. Wat is, kan niet bestaan,indien niet iets anders ook bestaat. En waar bestaan staat naast bestaan, zal elk bestaan door het bestaan van het andere beïnvloed zijn.

Je kunt niet zien zonder dat wat je ziet je beïnvloedt. Maar het feit dat je bent, beïnvloedt ook dat wat je ziet. Je kunt niet dromen zonder dat er een werkelijkheid mee in verband staat. Maar er is geen werkelijkheid waarover je niet zult kunnen dromen.

Alle dingen staan met elkaar in verband. Niets kan alleen en geïso­leerd bestaan, geen mens, geen bewustzijn,  ja, zelfs geen licht.

Zint licht dat niets onthult, is niet kenbaar als licht.  Het licht dat iets ontmoet wat in het duister staat en dat zichtbaar wordt,  wordt eerst daardoor func­tioneel tot licht.

Wie dit beseft, kan aanvaar dan dat de wisselwerking tussen al het be­staande stof en geest, stof en stof, geest en geest, bepalend is voor een zijnsbesef. Hier is het dat wij beseffen dat wij zijn.

Kunnen wij uit het geheel der wisselwerkingen bepalen wat wij zijn in het geheel? Wie weet wat hij is in het geheel, kan de harmonie met het ge­heel vinden, waarbij de wisselwerking wordt tot een uitdrukking van dat­gene wat je mede zelf bent en  zo de eeuwigheid manifesteert ineen tijd, die uit de wisselwerking wordt geboren.

Indien u hier niet was, zou het voor mij zinloos zijn om hier te zijn. Indien ik niet hier was, dan zou het gezien de omstandigheden en uw in­stelling voor u zinloos zijn om hier te zijn. Het feit, dat ik hier ben en u hier bent, geeft zin aan datgene wat zowel u als ik proberen na te stre­ven.

30-11-09

BEWEGING.

Beweging.

 

Beweging is een verandering van evenwicht. Een verplaatsing. Maar kan alle beweging de wezenlijkheid der dingen teniet doen?

De aarde beweegt zich in duizelingwekkende vaart; en wie met haar beweegt, meent dat ze voor hem stilstaat. De mens zelf is opgebouwd uit razendsnel bewegende kleine moleculen, atomen. Kleinste delen trekken hun banen in zijn wezen als de sterren in een nevel, en voor hem bewegen ze niet. Hij zegt. Ik ben een wezen van vaste, substantie.

Beweging is inderdaad een actie, een verschijnsel. Een verschijnsel, dat zijn belangrijkheid verkrijgt door het punt, van waaruit men haar waarneemt.

Het leven is beweging. Maar omdat men de beweging niet begrijpt, spreekt men van een begin en een einde van het leven.

Uw standpunt is verkeerd. Neemt u een ander standpunt in, dan zegt u: Het is een beweging in verschillende fasen. Een slingerlijn, , die zich nu eens beweegt onder het geestelijk niveau in de materie, dan weer daarboven. Een meander misschien, die in hoekige structuur en in zich besloten een heden van bewustzijn schept.

Beweging is voor ons ten slotte ontwikkeling. Maar ontwikkeling is geen feitelijke beweging. Ze is een realisatie van het zijnde.

Alle beweging in zich is zinloos. Maar zij is een realisatie van het zijnde. In een eeuwigheid kan er geen beweging zijn, anders zou de eeuwigheid eindig moeten zijn door de beweging, die kan eindigen. En toch omvat zij al wat in beweging uitdrukbaar is. Het is goed ons dit te rea­liseren.

Beweging is verschijnsel. Emotie is verschijnsel. Leven is verschijn­sel. Uitingen van iets, wat er achter verborgen is. Beweging is energie. Het verschijnsel is energie plus een vorm; want iets wat zich beweegt heeft energie van beweging.

Leven is het zijnde plus de energie, waarmee het zich voortbeweegt. Zo is het denkbaar dat een schepsel, uitgaande van God en gelijkblijvend aan zichzelf door de beweging meer wordt dan zichzelf en toch zichzelf gelijk blijft.

Ja, beweging is de uitdrukking van de onmogelijkheid het werkelijke te beseffen en gelijktijdig voor ons het punt, van waaruit wij ons kunnen realiseren hoe in de betrekkelijkheid van alle dingen wij onze verhouding tot haast alle dingen zelf bepalen.

En zo mijn wezen in harmonie is met de energie van beweging van een kogel, zo zal ze mij niet treffen en doorboren, maar zich oplossen in mijn omgeving en met mij harmonisch zijn.

Als een demon mij nadert en mijn wezen kent het bewustzijn, de bewe­ging van leven in overeenstemming met zijn wezen, hij zal ofwel wegvluch­ten, dan wel door mij worden geabsorbeerd en gemaakt tot deel van mijzelf.

Onze macht is de kracht van leven, de beweging van de geest door de tijd, de beweging van het bewustzijn door alle sferen. En als wij besef­fen, dat wij hierdoor een beheersbare factor in onszelf bezitten, zo kun­nen wij zelf bepalen wat onze wereld is en wat onze God is. Want zo wij de kracht van leven in onszelf een ogenblik weten stil te zetten, zo is God en Zijn eeuwigheid onze enige werkelijkheid.

En zo wij onze beweging, ons leven en ons bewustzijn beheersen vol­gens onze wensen, zo zullen wij steeds leven in de wereld, die het ant­woord is op ons wezen. Slechts indien wij niet weten, hoe onze kracht van zijn en leven te gebruiken, zal die kracht ons domineren.

Beweging op zichzelf heeft geen zin. Maar wat zij tot resultaat, tot uiting heeft, dat wat zij kenbaar maakt, is voor ons zinvol. Zo is ons leven niet zinvol, maar dat wat het voor ons kenbaar maakt de zin van alle dingen.

 

 

 

 

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

23-11-09

DE GROTE VRAAG.

De grote vraag.

De grote vraag voor mij is allereerst:

Zal ik gelukkig leven?

Kan ik met werken en met streven

bereiken, wat ik zoek?

Zal ooit mijn naam, mijn wezen, eens prijken in het boek

van de Oneindigheid?

 

Met deze vraag heb ik mijzelf misleid.

Want hoe kan ik mijzelve wezen,

wanneer ik niet de grote Kracht erken, waaruit ik leef waarin, waaruit,

waardoor ik steeds besta?

 

Zo wordt de grote vraag:

Wie is mijn God?

Staat Hij mij na?

 

En als ik denk aan die vraag

en een antwoord wil geven,

dan begin ik al naar God toe te leven,

Hem, plotseling erkennende als een macht,

een kracht, die ook in mij bestaat.

 

De vraag wordt zinloos nu,

omdat het "ik" God — ongekend en onbegrepen

in zich toch ondergaat.

 

Dan wordt de grote vraag:

Kan ik dit volle leven,

dat, wat in mij gegeven wordt,

aan alle anderen geven?

En schiet ik in mijn zijn

tot de Kracht, die mij bepaalt

voortdurend niet tekort?

 

Zo wordt mijn grootste vraag:

Wie ben ik en wat is mijn wezen?

Behoef ik niet voor een tekort,

een falen steeds te vrezen?

Is 't "ik" niet iets, dat ik erken

en dat steeds weer in het erkennen

mij juister, meer harmonisch

wordt?

 

Zo is de vraag voor alle mens

en alle geest en alle kracht

gegeven: Wie ben ik?

Wat is mijn doel?

Wat maak ik van mijn leven?

 

 

 

 

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

17-06-09

WISSELWERKING.

WISSELWERKING.

 

Wat is, is niet alleen.

Wat is, kan niet bestaan,indien niet iets anders ook bestaat.

En waar bestaan staat naast bestaan, zal elk bestaan door het bestaan van het andere beïnvloed zijn.

Je kunt niet zien zonder dat wat je ziet je beïnvloedt.

Maar het feit dat je bent, beïnvloedt ook dat wat je ziet.

Je kunt niet dromen zonder dat er een werkelijkheid mee in verband staat.

Maar er is geen werkelijkheid waarover je niet zult kunnen dromen.

Alle dingen staan met elkaar in verband.

Niets kan alleen en geïso­leerd bestaan, geen mens, geen bewustzijn,  ja, zelfs geen licht.

Zint licht dat niets onthult, is niet kenbaar als licht. 

Het licht dat iets ontmoet wat in het duister staat en dat zichtbaar wordt,  wordt eerst daardoor func­tioneel tot licht.

Wie dit beseft, kan aanvaar dan dat de wisselwerking tussen al het be­staande stof en geest, stof en stof, geest en geest, bepalend is voor een zijnsbesef.

Hier is het dat wij beseffen dat wij zijn.

Kunnen wij uit het geheel der wisselwerkingen bepalen wat wij zijn in het geheel?

Wie weet wat hij is in het geheel, kan de harmonie met het ge­heel vinden,waarbij de wisselwerking wordt tot een uitdrukking van dat­gene wat je mede zelf bent en zo de eeuwigheid manifesteert ineen tijd, die uit de wisselwerking wordt geboren.

Indien u hier niet was, zou het voor mij zinloos zijn om hier te zijn. Indien ik niet hier was, dan zou het gezien de omstandigheden en uw in­stelling voor u zinloos zijn om hier te zijn.

Het feit, dat ik hier ben en u hier bent, geeft zin aan datgene wat zowel u als ik proberen na te stre­ven.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

 

 

29-03-09

BIJGELOOF of helderziende met de zemen lap.

BIJGELOOF.

 

Wij zouden misschien moeten spreken van de helderziende en de zemen lap.

Helderziendheid is een waarnemen van datgene wat visueel niet zonder meer constateerbaar is. Helderziendheid heeft een groot aantal verschillende verschijnselen die gaan van optische illusie tot een in­nerlijk zien dat alleen als omschrijving naar buiten komt en verder geen eigen visuele indrukken met zich brengt.

Nu zijn er zeer veel mensen in meer of mindere mate helderziend in deze tijd. Sommigen zien gezichten. Dat is niet zo erg. Per slot van rekening, er zijn zoveel gezichten in het dagelijkse leven dat een of meer u zeker niet zullen storen. Soms zie je ook gestalten. In andere gevallen zie je eerder een vage beweging. In al deze situaties geldt het volgende: een helderziende waarneming op zichzelf is nietszeggend. Ze krijgt eerst haar betekenis, als ze optreedt in een zeer bepaalde context. Daarom heeft het weinig zin om je zonder meer aan de helderziende waarneming te wijden.

Wilt u scherp en helder beseffen wat er gaande is, dan zult u in de eerste plaats altijd moeten uitgaan van het standpunt, dat en beeld alleen kan ontstaan onder bepaalde omstandigheden. Het is namelijk zo, dat een werkelijk helderziende waarneming altijd dan plaatsvindt als in de persoon zelf een voldoend harmonisch aspect aanwezig is. Een harmonisch aspect omschrijven is een beetje moeilijk. Ik zal het echter proberen.

Wanneer u zeer geërgerd bent, is het mogelijk dat u onaangename gezichten ziet of dat andere soortgelijke paranormale manifestaties zich plotseling in uw omgeving vertonen. Hoe het ook zij, door na te gaan bij welke stemming en eventueel welke schietgebedjes die u prevelt een paranormaal verschijnsel zich aan u manifesteert, gaat u begrijpen waar de samenhang ligt. Wanneer u bijzonder mooie waarnemingen doet of bijzonder nuttige, dan heeft het ook zin om diezelfde situatie te herscheppen en daardoor, te komen tot een vergelijkbaar beleven.

U kunt op deze manier dan contacten krijgen met een andere wereld of met andere persoonlijkheden. Dezen kunnen u dan bijstaan met het oplossen van problemen. Als de manifestaties hoofdzakelijk negatie zijn (soms lijkt het wel of een paar geesten aan het mensje pesten zijn), dan is het verstandiger om daar niet of zo weinig mogelijk op te reageren.

Wilt u dergelijke verschijnselen weg hebben, realiseer u het verschijnsel en verwerp het. U kunt desnoods zeggen: “Wilt u zo goed zijn te verdwijnen” of iets van dergelijke betekenis. Het hoeft niet altijd verbaal even juist te zijn. U zult over het algemeen het contact dan ook verbreken.

Wanneer u visioenen heeft (die horen ook bij helderziendheid) dan wordt het wel moeilijker. Een visioen is doorgaans een afgesloten zeer beperkte episode waarvan de plaatsing in de tijd en in de ruimte aan de fantasie wordt overgelaten. Visoenen waarin steeds weer dezelfde factoren een rol spelen hebben betekenis. Ga na wat uw stemming of toestand was op het ogenblik dat die visioenen optraden. Als u dan een relatie legt tussen uw gesteldheid op dat moment en de waarneming, dan kunt u ongeveer begrijpen wat het visioen wil zeggen. Het kan u echter geen definitieve tijdsbepaling geven. Zelfs als u een kalender ziet die u kunt aflezen, dan is het nog de vraag of de juiste blaadjes zijn afgescheurd.

Zoekt u in deze tijd van omwenteling naar helderziende belevingen van hogere waarden, dat zou ik mij kunnen voorstellen, dan geef ik u wel de raad om vooral niet te hoog te mikken. Per slot van rekening, het verschil tussen een engel en een duivel is meestal de naam plus de intentie. De uiterlijke verschijningsvorm zegt daaromtrent meestal heel weinig. Laat u dus niet verleiden om al te hoge zaken na te streven. Probeer gewoon licht te zien of een geest van licht. Wanneer u daarmee wordt geconfronteerd, onderga de uitstraling ervan. Heeft u eventueel een vraag te stellen, stel die dan terwijl u in die stemming bent. U zult tot u verbazing merken dat u – als u werkelijk de uitstraling ondergaat – 9 van 10 vragen vergeet. Dat is maar goed ook, want ze waren toch niet belangrijk.

De kwestie van de z.g. droomvisioenen (wat ook wel voorkomt) heeft indirect iets te maken met helderziendheid. Helderziendheid pleegt vaak bewust ondergaan te worden, terwijl een droomvisioen uit de aard der zaak voornamelijk tijdens de slaap of de korte aanloop periode vóór dan wel na de slaap plaatsvindt. Dergelijke dromen zijn in 9 van de 10 gevallen symbooldromen. Dus alweer, u heeft niet te maken met een voorspelling zonder meer. U heeft te maken met een aantal symbolen. Die symbolen kunnen staan voor gevaar, voor een gevoel van machteloosheid, voor een gevoel van macht, voor een gevoel van gezonden zijn etc.

Het is belangrijk dat u dergelijke dromen vertaalt in het begrip dat in de symbolen voor u is gelegen. Wilt u dan later en vaak bewust daarop verder doorgaan, vooral als u de dromen enkele malen heeft gehad, dan lijkt mij dit nuttig. U zult dat het best als volgt kunnen doen: realiseer u nogmaals het symbool dat u het laatst heeft gezien. Of dat nu een hijskraan, een vliegtuig was of bij wijze van spreken een fiets zonder trappers. Stel u dit goed voor ogen en probeer u te realiseren wat het voor u betekent. Als u dat heeft gedaan, houdt u alleen dat beeld voor ogen. U zult tot uw verbazing zien dat het beeld niet vast staat. Het verandert zo ongeveer als een televisiebeeld in de eerste dagen waarop een ernstige spreker door een kleine storing plotseling zijdelingse schokken in zijn verschillende onderdelen ging vertonen. Wanneer een dergelijk vervormingseffect optreedt, let dan op de vervorming en laat de voorstelling rusten. Er concretiseert zich dan een ander, meestal betrekkelijk vaag beeld dat echter wel gereleerd is met uw ogenblikkelijke mogelijkheden, met eventueel geestelijke of andere persoonlijkheden met wie u verbonden bent. Ga daar zoveel mogelijk op in en u krijgt een steeds helder wordend beeld; het wordt scherp gesteld.

Wanneer de vaagheid is verdwenen, zult u zien dat er op de achter­grond nog allerlei vage beelden zichtbaar blijven. Laat die vage beelden voor wat ze zijn. Richt u alleen op die voorstellingen welke u scherp heeft ontvangen. U zult dan zien dat in uw denken een verklaring daarvoor oprijst. Die verklaring kunt u voorlopig als juist aannemen, maar een volgende keer gaat u uit van het laatste scherpe beeld dat u heeft ontvangen. Hierdoor krijgt u een aantal impulsen. Een soort inspiratie, die duidelijk maakt wat in feite de waarneming betekent.

Ditzelfde zouden we ook kunnen toepassen op allerlei helderzien­de waarnemingen. Het is heel leuk, wanneer u in een huis komt en u ziet plotseling een voetgangerspad midden door de huiskamer lopen waarop dan oude dames, oude heren, kinderen lopen al dan niet in u de kleding van vorige eeuwen. Kies daaruit één beeld. Een beeld dat, scherp genoeg heeft gezien. Bouw dit in gedachten op. Tracht het beeld voor ogen te houden. Concentreer u voortdurend op het in stand houden daarvan. Er zullen daardoor veranderingen in uw afstemming optreden. Deze ver­anderingen geven u den Vaak de mogelijkheid inspiratief een verklaring te ontvangen of althans de reden van de verschijning te bevroeden.

Als u in deze tijd zo nu en dan paranormaal bent, moet u maar den­ken dat u niet de enige bent die in deze tijd abnormaal waarneemt en reageert. Maak er geen groot drama van. Acht u ook niet verheven als u zoiets krijgt, want dat bent u allesbehalve. U bent een gewoon mens. U heeft alleen iets van de gevoeligheden, die in elke mens bestaan, op dit ogenblik bijzonder goed en scherp gebruikt. Door u te realiseren wat u doet, door steeds weer terug te keren tot het beeld en van daar­uit a.h.w. de verklaring in u te laten doorwerken, verscherpt u uw mogelijkheden.

Er komt een ogenblik, dat de waarneming al automatisch de intuïtie met zich brengt. U krijgt dan de reden van de waarneming. Zonder dit is het zinloos; dan kunt u eraan voorbij gaan. Heel veel waarnemingen zijn op zichzelf tamelijk zinloos en redeloos. Ze kunnen ontstaan doordat u toevallig in contact komt met een ronddwalende geest. Ze kunnen zelfs ontstaan doordat er in uw omgeving de een of andere invloed werkzaam is waardoor herinneringen tijdelijk worden uitgestraald.

Een helderziende moet ook altijd proberen te komen tot een punt van neutraliteit. Nu is niets zo moeilijk in deze tijd zeker als neutraal te zin, Als je tegenwoordig zegt dat je politiek neutraal bent, dan ver­wacht men dat je op de Centrumpartij gaat stemmen. Je moet dus werkelijk proberen innerlijk neutraliteit te bereiken.

Een actief helderziende, die absoluut neutraal is en die zich die neutraliteit door training heeft verworven, kan namelijk ook invloeden van anderen overnemen. Hierdoor is het mogelijk te schouwen in het leven of althans in de uitstraling en het besef van anderen.

Bedenk wel, dat hetgeen u waarneemt voor een groot gedeelte mede door de herseninhoud van uw sujet of uw patiënt wordt bepaald. Het is dus niet zo, dat u dingen ziet welke voor die patiënt zonder meer bestemd zijn. U ziet dingen, die de patiënt zelf meedraagt en in zich eventueel verbor­gen houdt.

Als u een aantal van deze beelden doorkrijgt, dan is het alweer belangrijk om u te concentreren op één daarvan. Nooit proberen alles te verklaren, want wat u dan overhoudt is een soort geestelijke hutspot met onzin als klap­stuk. Probeer eenvoudig door die concentratie de betekenis van deze voor­stelling in u te laten opwellen. Laat u niet verleiden een omschrijving te geven van de waarneming. Dit is over het algemeen een terugkoppelingseffect waardoor de emoties en eventueel andere denkbeelden bij degene voor wie u waarneemt zodanig sterk werken dat daardoor een misleiding en een eenzijdigheid van waarneming optreedt. Geef de conclusies weer. Pas na de beëindiging van het professionele contact kunt u eventueel nog zeggen wat u heeft waargenomen, maar daarna moet u absoluut ook niet meer proberen verdere gegevens te verstrekken of te verkrijgen. Nu er in deze wereld zoveel dingen duister zijn, zal de behoefte aan helderzienden – al dan niet officieel zichzelf als zodanig noemende – toenemen, veronderstel ik. De situatie waarin de helderziende zich bevindt, heb ik duidelijk genoeg beschreven.

Probeer nooit voor anderen problemen op te lossen. U kunt wel aan de hand van uw waarnemingen mogelijkheden stipuleren, nooit zekerheden. Vindt u dat u niet aan een dergelijk iets toe bent of vindt u het zo jammer dat u nog niet helderziend bent, bezit dan uw ziel in lijdzaamheid. U zult misschien deze gave nog in de stof bereiken, anders komt u in de geest terecht waar u deze gave wel heeft maar op een geheel andere manier gebruikt.

Realiseer u verder dat al het werken met bezweringen, betoveringen e.d. zolang het gaat om helderziendheid uit den boze is. De eenvoudige instelling van de eigen persoonlijkheid, dan wel het opwekken van een optimale neutraliteit in de persoonlijkheid is veel belangrijker. Alleen als u een aantal krachten wilt aanroepen, dan kunt u eventueel wel eens gebruikmaken van de nodige gebeden en formuleringen. Hierbij zijn opgemerkt, dat de inhoud over het algemeen niet belangrijk is en dat het meer gaat om de betekenis, die u zelf daaraan toekent. Wat er ontstaat is dan nooit een reële waarneming. Ook wanneer de geest van Cascadorus (?), we zitten in Den Haag, plotseling in uw pentagram oprijst, is het lang niet zeker dat hij Cascadorus is. Het kan net zo goed Plato zijn in een vermomming of misschien Jan Schlemiel die zich gewichtig wil voordoen.

Wanneer dus een dergelijke verschijning optreedt, dan gaat het om het doel. Alleen wat met het doel te maken heeft is belangrijk. De vorm waarin de verschijning zich aan u toont, hoe afschrikwekkend ook of hoe mooi ze ook moge zijn, doet niet ter zake.

Als ik in het begin bijna spottender wijze heb gezegd dat mijn onderwerp wel “de helderziende en de zemen lap” moge heten, doelde ik hierbij vooral op de noodzaak om je waarnemingen en je ervaringen zuiver te houden. Hoe meer je zelf eraan toevoegd, hoe vager het wordt. Hoe meer je probeert om vaagheden toch nog weer tot helderheid te brengen, hoe groter de kans is dat zelfmisleiding het eindresultaat is.

Dit is zeker niet een korte cursus: hoe word ik helderziende. Het eenvoudigst is, als u dit beroep ambieert: leer van buiten hoe u bepaalde kaarten moet leggen. Leg deze kaarten. Staar vervolgens zeer intens en indrukwekkend naar uw patiënten en vraag hun een paar dingen op een onopvallende manier. Als u hun hun eigen woorden teruggeeft, dan zijn zij tevreden en heeft u uw geld verdiend. Maar als u het werkelijk serieus neemt, dan kan ik u alleen de volgende raad geven:

Wanneer u dromen heeft die werkelijk lange tijd in uw herinnering blijven hangen (dus ook enkele uren na het ontwaken), wanneer u plotseling iets meent waar te nemen al is het maar een beweging, probeer u dit voor te stellen op de vooromschreven wijze. Tracht te zien of het scherper in focus komt. Probeer u nooit aan te praten welke betekenis het zal hebben. Deze zal, als het beeld scherp genoeg wordt, ongetwijfeld in u opkomen. Verstandelijke processen moeten bij helderziendheid altijd worden uitgeschakeld. Denk niet, dat u niet helderziend bent. Er zijn mensen die zo helderziend zijn dat ze altijd een paraplu meenemen behalve wanneer het gaat regenen. Hier werkt de zaak omgekeerd weliswaar negatief, maar als het regelmatig voorkomt, dan is hier dus wel sprake van voorgevoelens, alleen worden ze verkeerd geïnterpreteerd.

Bijna elke mens heeft in zijn leven één of meer ervaringen die hel­derziendheid genoemd kunnen worden of behoren tot de daarmee verwante gebieden als heldervoelendheid, het ruiken van niet bestaande geuren, het horen van stemmen etc. Nooit de betekenis regelrecht aannemen, al­tijd eerst overwegen. Gevoelig zijn betekent aandacht geven aan die ge­voeligheid. Alleen zo leer je ze gebruiken.

Als u ‑ dit jaar gaat het niet meer ‑ het volgende jaar een jaar­prognose wilt maken voor de hele wereld, stel u dan a.u.b. niet in op rampen, het lot van een bepaalde politicus e.d. Stel u in op hetgeen u zelf voor de wereld verlangt, b.v. vrede. Probeer u dan een beeld te maken van de wereld als geheel.

Denk aan een globe. Probeer die globe langzaam voor uw ogen voorbij te laten wentelen. Dit is gewoon een fantasiespelletje. Door dit echter te doen heeft u zich op de gehele wereld geconcentreerd. U zult zien dat bepaalde punten van de globe a.h.w. oplichten. Dat be­tekent, dat er iets zal gebeuren, niet wat er zal gebeuren.

Als u dit enkele malen heeft gedaan, dan zult u zien dat ze verschil­lende kleuren geven. Als u nu een aantal malen b.v. rood of geel of pimpelpaars heeft gezien, dan kunt u de betekenis van die kleur gemakkelijk verder leren kennen door u alleen op deze kleur te gaan richten. Denk alleen aan deze kleur. U zult dan indrukken krijgen van b.v. ge­weld of rust of feest

Als u dit weet en u heeft even geprobeerd dat te noteren voordat u aan het tweede deel van de oefening begint, op welke punten u die kleuren heeft gezien, dan kunt u daardoor ook aangeven op welke plaat­sen ongeveer soortgelijke invloeden en gebeurtenissen zich zullen mani­festeren. Dat is heel aardig. U kunt de beste voorspellers en de meest redenerende economen wel eens te vlug af zijn, zelfs een Duyzenberg, als u op deze manier nagaat waar de economie werkelijk aantrekt.

En als u dan ziet waar ze aantrekt, zult u heel waarschijnlijk ontdekken dat ze alleen meer kan aantrekken door u meer uit te trekken. Dat laat ik verder aan uw eigen oordeel en ervaring over.

Ik hoop met dit korte onderwerp u althans enige gegevens te heb­ben verstrekt die voor u interessant zijn.

 

 

 


 

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober