05-12-17

Geen zekerheid.

Geen zekerheid.

 zekerheid,wereld,wezen,schijn

Er is geen zekerheid in uw dagen in stoffelijk opzicht.

Er is slechts schijn.

Er is echter zekerheid in u.

En daarom: Zoek naar de zekerheid die leeft in uw wezen.

Zoek naar de kracht die bestaat in uw wezen

en aarzel niet deze op uzelf

en over uw wereld uit te storten.

13:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zekerheid, wereld, wezen, schijn |  Facebook |

16-11-17

Zoeken naar waarheid.

Zoeken naar waarheid.

waarheid,mens,wezen

Velen zoeken naar de waarheid.

Maar er is maar één waarheid.

Slechts één waarheid

die op vele wijzen benaderd kan worden.

Elke mens,

elk wezen heeft in zich

wel een deel dat waar is.

Maar een waarheid kan nooit

uit één deel bestaan,

ze moet een geheel worden.

15:37 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waarheid, mens, wezen |  Facebook |

26-06-17

Een waar bereiken.

Een waar bereiken.

 

kracht, geest, wezen, stof,

 

"Er is geen band die bindt,

behalve de kracht die ge in uzelf erkent.

Wees vrij in alle dingen en beperk u niet,

maar vervul uw wezen.

Want slechts uit deze vervulling van uw wezen,

volgens uw innerlijk aanvaarden van dat wat goed is,

zult ge komen tot een waar bereiken in geest,

en stof." 

11:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht, geest, wezen, stof |  Facebook |

01-03-17

SPREKEN.

SPREKEN.

 spreken,hart, stomheid, stem, wezen,

Spreken is de stomheid van de stem.

Want het hart dat spreekt hoort men niet

en de stem die spreekt verstaat men niet.

Maar het wezen dat spreekt kan zichzelf zijn.

 

16:11 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spreken, hart, stomheid, stem, wezen |  Facebook |

14-01-17

Een wezen.

Een wezen.

mens, wezen, element,

Ik ben eigenlijk als mens een wezen,

dat zichzelf formuleert door te constateren wat het ontbeert,

in vergelijking met al wat rond hem is.

Want zo ben je.  

En nu komt hier dan dat typische element,

waarmee wij geestelijk altijd weer te worstelen hebben:

het element van vrije wil, die toch weer niet vrij is.

12:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: mens, wezen, element |  Facebook |

15-12-16

HET HOOGSTE BESEF.

HET HOOGSTE BESEF.

besef, dwaas, eenheid, wezen, wijze, trillingsgetal, harmonie,

"Daar waar mijn wezen antwoordt

op wat er rond mij bestaat,

daar is eenheid mogelijk.

En daar waar eenheid is,

is kracht en besef onvermijdelijk.

Maar indien ik mij verbind met datgene

wat niet in overeenstemming is met mijn wezen

(harmonisch) een ander trillingsgetal,

zal ik daardoor mijn eigen mogelijkheid verliezen.

Een dwaas verliest zijn leven door de aanvaarding

van wat niet harmonisch is.

De wijze echter,

kiezend al datgene wat met zijn wezen overeenstemt

en harmonisch is,

bereikt reeds op aarde het hoogste besef.”

20:09 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besef, dwaas, eenheid, wezen, wijze, trillingsgetal, harmonie |  Facebook |

15-08-16

EGO.

Ego.

2006_0315Winter20060006.JPG

Ik‑heid.

De voorstelling, die men van zichzelf heeft

plus het geheel van de mogelijkheden,

die men in wezen bezit.

 

Het grotere ego is het ik,

zoals het tijdloos,

zoals het in God of het tijdloze bestaat,

omvattende alle waarde die in de tijd

tot het ik behoord hebben of zullen behoren.

 

Beperkt Ego,

de voorstelling,

die men van het ik heeft

met alle daarin tot uiting komende inhouden.

12:05 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ego, wezen, voorstelling, grotere ego, beperkt ego, tijdloze |  Facebook |

25-06-16

DE ALGEEST.

De Algeest.

 algeest, kracht, wezen, leven,

Die alles doordringt,

de kracht van je leven,

de stem die steeds weerklinkt in je wezen.

De Algeest is de Kracht,

die alle vrezen bant,

het heelal omspant

en toch reeds binnen het "ik" kan worden erkend.

12:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algeest, kracht, wezen, leven |  Facebook |

15-05-16

Uitspraken ten tijde van Atlantis.(2)

Uitspraken ten tijde van  Atlantis.(2)

 Atlantis, lichtende kleuren, werkelijkheid, sluier, wezen,

Velen weven de sluiers van lichtende kleuren,

die mij omringen en steeds nog verhullen de werkelijkheid,

die is mijn wezen.

Doch sluier na sluier

wordt door het lichte verteerd

en keert tot mij en wordt tot Licht en voert mij op,

tot het aangezicht van Hem,

Die heerst, ook door mijn wezen wordt aanschouwd.

12:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atlantis, lichtende kleuren, werkelijkheid, sluier, wezen |  Facebook |

13-05-16

LEVEN.

Leven.

DSCF6666.JPG

Het bestaan,

dat blijmoedig dient te worden aanvaard.

Leven is bestaan in daden.

Waar in het leven de daad steeds achterwege blijft,

durf ik van leven niet meer te spreken.

Dan blijft slechts een somber zijn,

dat de mens geestelijk noch stoffelijk ooit verder kan brengen.

Leven is de daad,

het werkzaan zijn en het volbrengen volgens beste weten en kunnen.

Hierdoor toont men zichzelf het eigen wezen

en maakt men zijn bestaan tot een deel van het werkelijke leven,

dat de openbaring is van de Algeest.

11:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: algeest, leven, daden, wezen |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende