14-07-17

Leven is niet...

Leven is niet...

leven, kunst, weten,

Leven is niet alleen maar de kunst

om voort te bestaan;

leven is de actieve keuze uit de vele mogelijkheden die er zijn.

En naarmate het aantal mogelijkheden groter is,

is het belangrijker dat wij juist weten te kiezen.

En juist kiezen kunnen wij alleen doen vanuit onszelf.

18:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, kunst, weten |  Facebook |

23-09-16

KRACHT BEZITTEN.

KRACHT BEZITTEN.

KRACHT, beproeven,

Wanneer wij leven uit kracht,

zo moeten wij weten omtrent kracht.

Weten omtrent kracht kan ik slechts door haar te beproeven.

Wie zijn krachten weigert te beproeven,

zal ze niet bezitten.

En wie zijn kracht beproeft en faalt,

heeft het voor zich mogelijk gemaakt

toch iets van deze kracht in zich te dragen.

19:02 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht, beproeven, weten |  Facebook |

06-07-16

GOD.

God.

Het onkenbare,

dat wij aanvoelen naar niet beseffen.

God is een persoonlijkheid,

die wij ons niet kunnen voorstellen,

omdat Hij zo alomvattend is.

God is het alfa en het omega van al het Zijnde.

Maar voor ons is Hij ook vaak datgene,

waarop wij ons alleen beroepen

- als een soort nooddeur -

indien wij geen uitweg weten;

terwijl Hij ook voor de mens het begin en het einde

van alle dingen zou moeten zijn.

12:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: god, begin en einde, alfa en omega, zijde, nooddeur, mens, weten |  Facebook |

14-06-16

WIL.

Wil.  

wil, weten, wijsheid, licht, duister, bewustzijn,

 

De wil is de kracht, die het wezen richt.

Waar het weten faalt, kan de wil nog redden;

waar de wijsheid faalt, kan de wil haar doen ontstaan;

waar de wil is, stuwt de mens zich voort;

en in dit gaan vindt hij de leiding van de goddelijke wil,

die zijn wezen in de goede richting zal voeren

en tot een bereiking brengen,

die hen - hetzij uit licht of uit duister -

eens zal verheffen tot de werkelijke,

vredige en ware wereld van vol bewustzijn.

12:44 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wil, weten, wijsheid, licht, duister, bewustzijn |  Facebook |

24-05-16

Esoterisch vocabularium .(4)Intuïtie - Inspiratie.

Esoterisch vocabularium .(4)

 

intuïtie,weten, reactie, waarnemingen, onderbewustzijn, bovenbewustzijn,

Intuïtie.

Een niet beredeneerbaar erkennen of weten,

waarbij men op grond van het onderbewuste,

of hogere waarden als desnoods het eeuwige ik,

tot reacties komt of keuzen, die,

krachtens het redelijk gekende op dat ogenblik niet als redelijk kunnen worden beschouwd aan de hand van waarnemingen of besefte ervaringen en dus niet geheel verklaard kunnen worden.

 

Inspiratie.

Inwerking van krachten,

die men niet bewust kan kennen of juist omschrijven.

Ook dus het onderbewustzijn of bovenbewustzijn en geestelijke inwerkingen,

zo gericht op een eigen terrein,

dat een tijdelijke overprestatie mogelijk wordt.

Wanneer er inspiratie is, kan men wel stellen:

er zijn met het eigen denken of de eigen problematiek van de mens verwante wetenschappen,

kwaliteiten, eigenschappen of belevingen elders aanwezig,

die door de bestaande harmonie manifest kunnen worden in de mens en zo een geheel nieuw beeld of nieuwe mogelijkheden voor hem scheppen.

12:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intuïtie, weten, reactie, waarnemingen, onderbewustzijn, bovenbewustzijn |  Facebook |

17-09-15

Hoe leven?

Hoe leven?

 

Hoe u zelf leeft, moet u zelf weten.    

Hoe een ander leeft moet die ander weten.

Zolang u die ander niet belemmert en

die ander u niet belet uzelf te zijn,

moet u het aanvaarden.

Het gaat er niet om hoe die ander denkt of gelooft.

Het gaat erom hoe die ander is.

Dat is de enige factor die van belang kan zijn

in het bepalen van de relatie tussen u en een ander.

Niet alleen op persoonlijke basis,

maar net zo goed op sociale,

op zakelijke basis of hoe dan ook.

Besef dit.

U kunt niet uitgaan van een wereld met een bepaalde norm.

U kunt alleen uitgaan van uzelf met de daarin levende norm

die u probeert waar te maken en de erkenning

dat anderen hun eigen normen kunnen hebben

en ook het recht daarop hebben.

16:17 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, weten, aanvaarden, geloven, erkenning |  Facebook |

27-07-15

Eenvoudige uitspraken - 10.

Het zijn maar heel eenvoudige uitspraken, maar het kunnen sleutels zijn -10.

 wereld, weten,

 

“U kunt nooit weten hoe de wereld u ziet. Vraag het u daarom ook niet af.”

15:15 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereld, weten |  Facebook |

17-11-14

WETEN.

 

 

WETEN.

weten, kracht, harmonie, goddelijke waarden, God, oneindigheid,sfeer, cosmische krachten,schepping,

 

Wat is eigenlijk weten?

Een mens dénkt vaak iets te weten, maar is hij er werkelijk zeker van? Zeker kun je alleen zijn omtrent jezelf.

En weet je zelfs omtrent jezelf precies wat waar is? Wat je werkelijk wenst, wat je werkelijk zoekt? Wij zouden willen weten omtrent de goddelijke waarden, de cosmische krachten.

Wij zouden willen weten omtrent de Oneindigheid, omtrent het licht in ons. Maar ook hier is het zo moeilijk om te zeggen: ik weet. Wanneer het in onszelf ligt, kunnen wij het ervaren. Dan kunnen wij zeggen: hiervan ben ik op dit moment zeker. Dan is dàt een vorm van weten.

Maar kunnen wij dat aan de buitenwereld bewijzen? Dat is wel heel moeilijk. Wij kunnen aan die buitenwereld niet duidelijk maken wat in ons leeft. En wanneer wij grijpen naar de bewijsvoering, waardoor een stoffelijk aanvaardbaar weten ontstaat, dan zullen wij in vele gevallen wat in ons leeft onduidelijk maken. Dan zullen wij eigenlijk aan dat, wat wij innerlijk weten, tekort doen.

Het is dus begrijpelijk, dat degenen, die zich hiervan bewust zijn, vaak aarzelen. Dat zij zich duizendmalen afvragen: Is dit nu wel een we­ten, wat ik bezit? Is dit nu wel een zekerheid? Is dit iets, wat werkelijk bestaat? Of is het alleen een droom, die in mij leeft, iets wat voor mij waar is in een band met de cosmos zonder meer?

Laten wij dan trachten om het weten voor onszelf duidelijk te maken. Ik weet iets alleen zeker, als ik het voor mijzelf bewijs. Ik kan het nimmer met woorden duidelijk maken. Slechts daden, ervaringen, de reacties van de buitenwereld kunnen in mij een weten scheppen, dat in die wereld kan bestaan, kunnen voor mij iets bewijzen en duidelijk maken, wat in die wereld leeft. Want met al je trots op je weten en je wetenschap ben je ten slotte te veel beperkt door je eigen denken, je eigen illusies misschien ook, je eigen onvermogen om anderen te beseffen, om de krachten, die de cosmos regeren, te erkennen.

Toch willen wij weten. Of is "weten" eigenlijk wel het juiste woord? Is het niet eerder: wij willen beséffen?

Wij willen beseffen, dat er een God is. Wij willen Zijn wezen en Zijn kracht gemanifesteerd zien in ons eigen "ik". Maar dan moeten wij ook die God zoeken. Wij moeten uitgaan, want alleen uit óns zoeken en ónze ervaring kan die God leven.....voor ons. Ook al is Hij duizendmaal.

Wanneer wij willen weten omtrent cosmische wetten, dan zullen wij eerst moeten beseffen, hoe ze in ons eigen leven een rol spelen. Wij zullen moeten nagaan, hoe ze werken in de wereld rond ons. Wij zullen (er a.h.w. mee moeten experimenteren, want dàn alleen wordt het voor ons een werkelijk weten in plaats van een illusie omtrent een mogelijk besef.

Kan ik weten dat God leeft? Eigenlijk niet. Want ik kan Zijn wezen niet omschrijven. Ik kan niet zeggen: "Dit is God en dat is God niet." Of: "Zó is God en zo is God niet." Ik kan alleen zeggen: "Voor mij is God, want ik besef Zijn wezen in mijzelf." Ik kan zeggen: "Ik besef de waarheid van de wereld." Maar kan ik weten, werkelijk weten met feiten en overtuiging, dat mijn waarheid de enige, de werkelijke en eeuwige waarheid is? Ik vrees van niet.

Wanneer wij willen weten in de grote dingen, zijn wij machteloos. Want wij moeten groeien naar het begrip en naar de middelen om het weten te verwerven. En in de kleine dingen kunnen wij het weten alleen verwerven door de ervaring, door de praktijk; en anders niet.

Wanneer je wilt weten, dan moet je groeien. Hoe kan een kind weten, hoe een oud mens zich gevoelt? Hoe kan een jongeling beseffen, wat het is om kinderen te hebben en ze groot te zien worden? Dat is een weten, dat onmogelijk is. Je kunt het theoretisch in jezelf verwerken, maar werkelijk weten, werkelijk beseffen in het volst van je wezen, is onmogelijk.

En zo is het voor ons onmogelijk om vele dingen omtrent de cosmos te weten. Wij zijn nog niet groot genoeg. Wij moeten groeien, steeds door groeien. De kleine dingen, die wij nu kunnen Weten, die wij nu voor onszelf kunnen bewijzen, die wij kunnen openbaren door ons eigen streven, daaruit kunnen wij weten putten, hoe beperkt dan ook.

In onszelf kunnen wij het Grote beseffen en zien als een doel. Een doel, waarin wij ééns, wetend en bewust, de waarheid van schepping en Schepper zullen ervaren, zullen beleven. Maar tot die tijd is aan ons de taak om het kleine weten te vinden. Het weten van de mens omtrent zijn wereld, omtrent zichzelf, omtrent zijn medemens. Het weten omtrent de krachten van de menselijke natuur of de natuur die de aarde regeert. Kortom, het weten dat je als mens hebt, beseffend dat het beperkt is, maar ook dat het de methode is om bewuster te worden.

Als geest ga je in je eigen sfeer; en je spreekt en je hebt contact met hogere en met lagere werelden. Je zoekt daaruit ook te beseffen, wat belangrijk is. En dit belangrijke ga je beleven. Dat ga je werkelijk maken. Dat wordt langzaam maar zeker de uitbreiding van het bewustzijn, de bewustwording, waar de mens zoveel over spreekt. Dat wordt langzaam de bevestiging van je geloof misschien en de erkenning van je eigen ware wezen.

Dus, vrienden, weten is het zoeken naar feiten. Het bewúst zoeken. Niet alleen in woorden, in vaagheid; maar in het erkennen, het ondergaan, desnoods het experimenteren met de wetten, die we menen te erkennen. Totdat we kunnen zeggen: "Dit is waar." Want de waarheid te kennen is het doel van het leven. En weten en wetenschap zijn slechts de middelen, die daartoe voeren.

In ons is een bestemming. Een bestemming, waarvan we weinig kunnen weten, maar die we toch aanvoelen en die wij soms beseffen. Deze bestemming te vervullen, zo goed en zo juist als wij kunnen volgens ons huidig weten en ons huidig vermogen, is onze plicht en onze taak. Hieruit moeten wij verdergaan. Stellend: Uit het innerlijk besef en het kleine weten, dat wij opbouwen, zal de bewustwording groeien, waarin wij eens waarlijk kunnen weten, bewust en volledig lichtend: Dit is de schepping, dit is mijn wezen, dit is de kern der dingen, die ligt buiten de tijd en toch omvat alle tijden.

29-09-14

De opvoeding moet geschieden in het licht van het karakter.

De opvoeding moet geschieden in het licht van het karakter.

 

 

opvoeding, licht, karakter, bestaan, illusie, waan, schijn, weten,

 

 

Geaardheid, eigen aard, natuur en eigen denken, het ik instinct, het zijn dat men zichzelf steeds wil schenken om zo zichzelf waar te zijn, hoe hun je ooit de mens dan dwingen zich op een andere vorm van zijn, een andere aard zelfs te gaan dwingen.

Hoe kun je opvoedend, bekwaam de mens misvormen omdat zijn wezen verminkt wordt door de juiste weg zo ijverig hem gewezen. Elk mens draagt in zich eeuwig licht, draagt in zich waarden die de tijd ver overbruggen. Een mens draagt in zichzelf krachten waardoor hij uit zichzelf kan gaan en zo zichzelf juist verstaan mits eigen aard en eigen wezen onvervormd en onvervreemd in hem de vorm beleven waarin hij zelf gegeven is toen hij ten aarde kwam.

Opvoeding is maar al te vaak de dwang die 't lichte nam dat leefde in de mens. En al te vaak heeft men het licht voor duisternis gekreten omdat het licht zo scherp en fel was dat men het niet aanvaardden kon, van 't zin ervan niet wilde weten.

Maar als het licht in mensen leeft, het licht door mensen straalt dan wordt de eigen aard en kracht van al het zijn vertaald in termen van de mens. Dan, is niet meer een enkel vuur van aards vertoevende natuur waartoe hijzelf behoort, karakter, aard van het bestaan.

Dan is dit al slechts een illusie, een ijdele verstofte waan die steeds verdwijnt omdat het licht dat eeuwig is altijd weer schijnt door elke vorm van, elk bestaan. Dan doorbreekt de waarheid steeds de waan en kan de mens zijn deel van licht ook zelve omtrent ’t lichtende weten.

11:58 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvoeding, licht, karakter, bestaan, illusie, waan, schijn, weten |  Facebook |

20-06-10

WETEN. Ik weet, ik ben...

WETEN.

 

Een aarzelende droom van een nieuw bestaan. Een vraag Wie ben ik? Waarom? Een bewustzijn, dat nog niet geboren is, maar reeds ziend ‘t licht, dat komt.

Bewustzijn wordt mijn wezen en wordt de werkelijkheid. Ik weet. Ik ben! Het is het weten, dat verder mij geleidt.

Ik vraag: Waar zijn de grenzen van vlezen en bestaan? ‘k Vraag later naar de grenzen tussen werkelijkheid en waan? ‘k Vraag Ben ik deel van geest of ben ik deel der mensen? ‘k Wil weten wie ik ben. En alle andere wensen zijn onbelangrijk in ‘t bestaan. Ik wil mijzelf kennen en zo nog verder gaan.

En dan weet ik wat van ‘t eigen leven ik erken een wet, geschapen door God, ‘k erken een deel van m’n eigent streven en voel me geleid door een werkelijk lot, waarover bestemming ook mij is gegeven. Ik weet omtrent werelden, waarop ik leef. Ik weet van gevaren, waarvoor ik nog beef. Ik weet van een liefde, onmetelijk groot en ik weet van het raadsel, de poort van mijn dood. En het weten wordt tot begin van mijn kracht, maar niet voldoende ook om te bestaan er zijn gedachten, die hoger en krachten, die hoger, die verder, onmetelijk verder gaan.

En dan ‑ diep in mijzelf bewogen - neem ik de wetenschap en bied ze aan, aan krachten, die in hun vermogen mij zo ver te boven gaan. En dan geef ik het weten en ik ontvang het begrijpen. ‘k Word deel van een groter werkelijkheid en voord door al, wat in mij dan ontwaakt, tot nieuw bestaan en tot weten geleid.

Maar het is weten nu omtrent andere waarden en aanvaarden van kosmos, van kosmisch bestaan. En zo durf ik te breken ‑ voor ‘t eerst van mijn leven met ik‑heid en weten, met wijsheid en waan. Dan durf ik geheel mijzelf te vergeten en deel zijn van de Kracht, die het Al regeert. Dan ben ik door weten bevrijd van het weten, waar mijn ziel zich weer tot haar Schepper keert.

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober