19-10-17

Bepalende waarde.

Bepalende waarde.

waarde, heerschappij, wereld,

Wanneer een mens het licht der waarheid begeert,

zo luistert hij in zichzelf.

Wanneer een mens de heerschappij begeert,

zo delft hij in de wereld.

Wij kunnen de wereld,

waarin wij bestaan,

nimmer ontkennen.

Maar het is ons voortdurend mogelijk de wereld

die in ons leeft te stellen als bepalende waarde

voor al wat er buiten ons leeft.

12:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waarde, heerschappij, wereld |  Facebook |

16-09-17

Uiterlijke schijn.

Uiterlijke schijn.

Uiterlijke schijn, wereld, waarheid,

Laat u niet bedriegen door de uiterlijke schijn.

In deze wereld is niets,

zoals het lijkt.

Als niets is,

zoals het schijnt,

zo zult gij op niets mogen betrouwen,

behalve op datgene,

wat gij in uzelf als waar hebt erkend.

Aanvaard deze waarheid;

beleef haar en draag haar uit.

Maak haar tot de vervulling

van al hetgeen u tot nu toe aan de aarde bindt,

van al datgene wat u in leven en werken

schijnt te ketenen aan een beperktheid van zijn.

12:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uiterlijke schijn, wereld, waarheid |  Facebook |

21-08-17

Jezelf zijn.

Jezelf zijn.

 

esoterie, jezelf zijn, waarmaken, wereld,

 

Esoterie is een dialoog tussen jezelf en de wereld.

Wat ben ik voor die wereld,

wat ben ik in die wereld?

Wat wil ik voor mijzelf zijn,

wat kan ik van wat ik in mijzelf wil zijn,

tegenover die wereld waarmaken? 

Gewoon jezelf durven zijn.

Jezelf zijn en esoterie komt heel dicht bij elkaar.

11:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: esoterie, jezelf zijn, waarmaken, wereld |  Facebook |

05-06-17

Een denkbeeld.

Een denkbeeld.

denkbeeld, wereld,

Wanneer je een denkbeeld hebt,

vorm je de wereld naar dit denkbeeld.

Wanneer je de wereld hebt,

vormen je denkbeelden

zich naar de oneindigheid.

10:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denkbeeld, wereld |  Facebook |

21-05-17

Het geheel.

Het geheel.

 

mensheid, wereld, beminnen,

De wereld en de mensheid is een geheel.

Wereld en mensheid bestaan niet slechts in deze vorm

maar zijn met elkaar verbonden

door alle denkbare vormen en werelden.

Wie de mensheid haat, haat zichzelf,

die zijn medemens bemint, bemint zichzelf.

Want alle dingen zijn een geheel

en geen van ons kan meer zijn dan een ander.

En niemand van ons zal ooit de mindere zijn.

15:09 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensheid, wereld, beminnen |  Facebook |

13-05-17

Als je...

Als je...

grenzen, wereld, identificatie,

Als je gelijkwaardig bent in je anders zijn,

is er geen conflict.

 

Als je grenzen verruimen,

verruimt je werkelijkheid.

 

Als je in een ruimere wereld bent,

kun je al het beperktere omvatten

en waarnemen door identificatie,

maar ook beheersen.

 

Als je waarneemt

zonder jezelf er bij te betrekken,

ben je gelijk aan wat je waarneemt.

15:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grenzen, wereld, identificatie |  Facebook |

26-03-17

AANVAARDEN.

AANVAARDEN.

 

 

aanvaarden, wereld, universum, kracht,

 

 

Aanvaard het geheel in je.

Aanvaardt jezelf,

dan bemint het universum je ook.

Accepteer jezelf.

Aanvaard de wereld.

Voel de kracht van het geheel in je werken.

Al veranderd de vorm,

de kracht blijft gelijk.

Al wat je erkent is deel van je.

13:51 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanvaarden, universum, wereld, kracht |  Facebook |

25-03-17

Bevrijding.

Bevrijding.

geloof, eindigheid, wereld, eeuwigheid,

Als je jezelf bevrijdt

van het geloof aan eindigheid,

verruimt je wereld tot eeuwigheid.

12:36 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, eindigheid, wereld, eeuwigheid |  Facebook |

06-03-17

Verandering van wereld.

Verandering van wereld.

 

begripsvermogen, werkelijkheid, wereld, beschouwing,

"De mens is een wezen,

dat door zijn gebrekkig begripsvermogen

slechts een klein deel van zijn werkelijk "ik"

gelijktijdig kan beschouwen.

Daar hij vanuit dit "ik" zijn wereld bepaalt,

zal dus elke verandering in zijn beschouwing

van het "ik" gepaard gaan

met een verandering van wereld of van bestaan."

12:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begripsvermogen, werkelijkheid, wereld, beschouwing |  Facebook |

03-03-17

Bang om te vliegen?

 

Bang om te vliegen?

 

vliegen, wereld, harmonie, rust,

 

Als je bang bent om te vliegen,

ga dan verder totdat je begrijpt.

En begrijpende beschouw je je wereld opnieuw,

altijd weer.

Er zullen dan altijd wegen zijn

waardoor je verder kunt gaan naar harmonie.

Dan zullen er altijd poorten zijn die open zijn,

opdat je nieuwe werelden kunt betreden.

Dan zal er altijd,

altijd een vervulling zijn en een rust,

die het einde van de weg is

en het begin van alle mogelijkheden.

 

 

17:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vliegen, wereld, harmonie, rust |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende