21-03-18

Vrijheid van handelen.

Vrijheid van handelen.

vrijheid, harmonie,

Door neutraal te zijn ten aanzien

van de heersende tendensen

en doeleinden te stellen die niet onmiddellijk

met die tendensen strijdig

of in overeenstemming zijn,

bereikt het ik een vrijheid van handeling

waarin een harmonie kan worden bereikt

met alle waarden van geest en materie.

(Een wet van Hermes T.)

10:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, harmonie |  Facebook |

03-01-18

Leef in vrijheid.

Leef in vrijheid.

vrijheid,erkenning,bedoeling

Leef in vrijheid,

kwets nooit een ander.

En als een ander zich gekwetst voelt

ondanks uw goede bedoelingen,

betreur dit en ga uw weg.

Want het belangrijkste is

dat u beantwoordt aan uzelf

en de erkenning

en de wet die in het ik gelegen zijn.

17:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, erkenning, bedoeling |  Facebook |

26-11-17

Werkelijke kracht.

Werkelijke kracht.

 kraccht,zelfstandigheid,vrijheid

"Kracht is niet het vermogen

om anderen te onderwerpen,

maar de mogelijkheid

om je eigen zelfstandigheid

onder alle omstandigheden te bewaren

en gelijktijdig

anderen een voldoende vrijheid te laten

om zichzelf te zijn."

11:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kraccht, zelfstandigheid, vrijheid |  Facebook |

02-11-17

De waarheid kennen?

De waarheid kennen?

waarheid, illusie, werkelijkheid, vrijheid,

Wie de waarheid kent,

wordt door de waarheid vrij.

Vrijheid kan eerst dan ontstaan,

wanneer de illusie gestorven is

en men de werkelijkheid heeft leren aanvaarden.

18:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waarheid, illusie, werkelijkheid, vrijheid |  Facebook |

14-09-17

Slaaf of heerser?

Slaaf of heerser?

Slaaf, heerser, macht, vrijheid,

De mens,

die zich gedraagt als slaaf,

zal slaaf zijn.

Hij, die zich gedraagt als heerser,

zal eveneens slaaf zijn;

n.l. van zijn behoefte

om zijn macht steeds uit te drukken.

Slechts hij,

die niet denkt aan macht en zichzelf is,

kent vrijheid.

En slechts wie vrijheid kent,

kan zijn doel bepalen en bereiken.

12:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaaf, heerser, macht, vrijheid |  Facebook |

06-09-17

Leer vrij zijn.

Leer vrij zijn.

discipline, vrijheid, kracht,

Leer vrij te zijn en leer gelijktijdig de discipline kennen

waardoor u vrijwillig en bewust uw ik

en uw belangen ondergeschikt maakt aan al datgene wat u,

ook innerlijk, als meerwaardig erkent.

Als u op deze wijze leeft dan zult u misschien als mens

niet rijk worden in menselijke zin of machtig in menselijke zin,

maar u zult innerlijk rijk zijn omdat u voortdurend licht en kracht kent

en u zult machtig zijn, niet omdat u anderen beheerst,

maar omdat in u de kracht is waardoor u anderen kunt helpen

wanneer dit mogelijk is en gelijktijdig kunt beletten

u aan te tasten wanneer ze dit zouden wensen.

12:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discipline, vrijheid, kracht |  Facebook |

09-08-17

Vrijheid.

Vrijheid.

Vrijheid,rechten, plichten,

Vrijheid is het meest belangrijke,

dat een mens kan bezitten.

Maar werkelijke vrijheid verwerft men slechts,

indien men niet slechts rechten kent

maar ook - en bovenal - zijn plichten.

Wie een plicht ervaart en deze volbrengt,

verwerft zich daarmede een recht;

dit recht is vrijheid. 

12:41 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, rechten, plichten |  Facebook |

13-07-17

Gedachten vanuit Aquarius.

Gedachten vanuit Aquarius.

toorn,leven, dood, licht, vrijheid,

"Toorn is het begrip van het onjuiste.

Hij kan de vlam zijn, die het onreine reinigt.

Maar in vele gevallen is toorn de zwakheid van het "ik",

die - zich ontdekt ziende - zich met alle,

ook niet geoorloofde, middelen verdedigt.

Wees nimmer toornig, doch besef wie en wat gij zijt.

In de plaats van uw toorn zal de goddelijke wet treden."

 

"Dood nimmer, tenzij dit noodzakelijk is voor uw eigen leven.

Dood geen plant en geen dier en geen mens.

Laat u liever doden, dan dat gijzelf tot doder wordt.

Want hij, die doodt, erkent het Goddelijke niet.

Wie het Goddelijke niet erkent echter, is blind.

Wie blind is, zal ondergaan in de vernieuwing dezer tijden

en het nieuwe licht niet aanschouwen."

 

"Eerbiedig al het leven en eerbiedig elk denken en alle vrijheid.

Want hoe kunt gij vrij zijn,

indien gij anderen wilt binden aan uw bevel,

aan uw gedachte, aan uw woorden.

Slechts wie de vrijheid van anderen eerbiedigt

en hen vrijelijk laat gaan, kan vrij zijn.

Slechts wie vrij is,

zal op aarde ontsnappen aan de ketenen van de stof." 

11:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toorn, leven, dood, licht, vrijheid |  Facebook |

12-07-17

VRIJHEID.

VRIJHEID.

VRIJHEID, rechten en plichten,

Vrijheid is het meest belangrijke,

dat een mens kan bezitten.

Maar werkelijke vrijheid verwerft men slechts,

indien men niet slechts rechten kent

maar ook - en bovenal - zijn plichten.

Wie een plicht ervaart en deze volbrengt,

verwerft zich daarmede een recht;

dit recht is vrijheid.

11:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, rechten en plichten |  Facebook |

18-05-17

Vrijheid.

Vrijheid.

  keuze, gevoel, vrijheid,

 Zelfs het inzien dat je niet beperkt bent

tot één noodzakelijke keuze

geeft je een gevoel van vrijheid.

 

12:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: keuze, gevoel, vrijheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende