02-11-17

De waarheid kennen?

De waarheid kennen?

waarheid, illusie, werkelijkheid, vrijheid,

Wie de waarheid kent,

wordt door de waarheid vrij.

Vrijheid kan eerst dan ontstaan,

wanneer de illusie gestorven is

en men de werkelijkheid heeft leren aanvaarden.

18:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waarheid, illusie, werkelijkheid, vrijheid |  Facebook |

14-09-17

Slaaf of heerser?

Slaaf of heerser?

Slaaf, heerser, macht, vrijheid,

De mens,

die zich gedraagt als slaaf,

zal slaaf zijn.

Hij, die zich gedraagt als heerser,

zal eveneens slaaf zijn;

n.l. van zijn behoefte

om zijn macht steeds uit te drukken.

Slechts hij,

die niet denkt aan macht en zichzelf is,

kent vrijheid.

En slechts wie vrijheid kent,

kan zijn doel bepalen en bereiken.

12:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaaf, heerser, macht, vrijheid |  Facebook |

06-09-17

Leer vrij zijn.

Leer vrij zijn.

discipline, vrijheid, kracht,

Leer vrij te zijn en leer gelijktijdig de discipline kennen

waardoor u vrijwillig en bewust uw ik

en uw belangen ondergeschikt maakt aan al datgene wat u,

ook innerlijk, als meerwaardig erkent.

Als u op deze wijze leeft dan zult u misschien als mens

niet rijk worden in menselijke zin of machtig in menselijke zin,

maar u zult innerlijk rijk zijn omdat u voortdurend licht en kracht kent

en u zult machtig zijn, niet omdat u anderen beheerst,

maar omdat in u de kracht is waardoor u anderen kunt helpen

wanneer dit mogelijk is en gelijktijdig kunt beletten

u aan te tasten wanneer ze dit zouden wensen.

12:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discipline, vrijheid, kracht |  Facebook |

09-08-17

Vrijheid.

Vrijheid.

Vrijheid,rechten, plichten,

Vrijheid is het meest belangrijke,

dat een mens kan bezitten.

Maar werkelijke vrijheid verwerft men slechts,

indien men niet slechts rechten kent

maar ook - en bovenal - zijn plichten.

Wie een plicht ervaart en deze volbrengt,

verwerft zich daarmede een recht;

dit recht is vrijheid. 

12:41 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, rechten, plichten |  Facebook |

13-07-17

Gedachten vanuit Aquarius.

Gedachten vanuit Aquarius.

toorn,leven, dood, licht, vrijheid,

"Toorn is het begrip van het onjuiste.

Hij kan de vlam zijn, die het onreine reinigt.

Maar in vele gevallen is toorn de zwakheid van het "ik",

die - zich ontdekt ziende - zich met alle,

ook niet geoorloofde, middelen verdedigt.

Wees nimmer toornig, doch besef wie en wat gij zijt.

In de plaats van uw toorn zal de goddelijke wet treden."

 

"Dood nimmer, tenzij dit noodzakelijk is voor uw eigen leven.

Dood geen plant en geen dier en geen mens.

Laat u liever doden, dan dat gijzelf tot doder wordt.

Want hij, die doodt, erkent het Goddelijke niet.

Wie het Goddelijke niet erkent echter, is blind.

Wie blind is, zal ondergaan in de vernieuwing dezer tijden

en het nieuwe licht niet aanschouwen."

 

"Eerbiedig al het leven en eerbiedig elk denken en alle vrijheid.

Want hoe kunt gij vrij zijn,

indien gij anderen wilt binden aan uw bevel,

aan uw gedachte, aan uw woorden.

Slechts wie de vrijheid van anderen eerbiedigt

en hen vrijelijk laat gaan, kan vrij zijn.

Slechts wie vrij is,

zal op aarde ontsnappen aan de ketenen van de stof." 

11:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toorn, leven, dood, licht, vrijheid |  Facebook |

12-07-17

VRIJHEID.

VRIJHEID.

VRIJHEID, rechten en plichten,

Vrijheid is het meest belangrijke,

dat een mens kan bezitten.

Maar werkelijke vrijheid verwerft men slechts,

indien men niet slechts rechten kent

maar ook - en bovenal - zijn plichten.

Wie een plicht ervaart en deze volbrengt,

verwerft zich daarmede een recht;

dit recht is vrijheid.

11:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, rechten en plichten |  Facebook |

18-05-17

Vrijheid.

Vrijheid.

  keuze, gevoel, vrijheid,

 Zelfs het inzien dat je niet beperkt bent

tot één noodzakelijke keuze

geeft je een gevoel van vrijheid.

 

12:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: keuze, gevoel, vrijheid |  Facebook |

03-01-17

Begin van de vrijheid.

Begin van de vrijheid.

hemel, hel, vrijheid,

Wie een hemel begeert,

beseffe dat hij daartoe door de hel moet gaan.

Wie de hel vreest,

beseffe dat zij een deur is tot de hemel.

Maar wie hemel en hel voorbij is leeft,

tenzij hij geen hemel en hel meer ervaren wil en opgaat in alle dingen.

Deel zijnde van hemel en hel,

deel zijnde van alle dingen.

Dan begint de vrijheid.

12:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hemel, hel, vrijheid |  Facebook |

12-12-16

VRIJHEID.

VRIJHEID.

vrijheid, denkbeelden, vermogen,bewustzijn,

Hoe kan ik, vrij zijn, als ik besef hoezeer ik gebonden ben? Ik ben niet instaat om waar te maken wat ik denk, omdat ik denk in de termen van mijn wereld, mijn mogelijkheden, mijn wezen. Ik ben niet in staat om waarlijk vrij te zijn, als ik al mijn denkbeelden kan waarmaken, want ik zal gebonden zijn aan mijn denkbeelden

Werkelijke vrijheid is het vermogen om zover afstand te nemen van jezelf van al datgene wat je bent en wat je omringt dat je daardoor alle dingen gemakkelijker kunt aanvaarden zoals ze zijn en gelijktijdig je eigen vermogen en mogelijkheden in elke situatie opnieuw kunt vinden.

Wil je werkelijk vrij zijn, dan moet je leren dat gisteren voltooide tijd is, dat morgen nog onontplooide tijd is, maar dat het heden de onvoltooide tijd is waarin je kunt leven op het ogenblik van heden. Vrij zijn betekent aanvaarden wat is en dan vandaar uit vertrekkende proberen beter te zijn of het beter te maken.

Ware vrijheid is niet onderwerping, maar het is de erkenning van de onvermijdelijkheid die voortvloeit uit het feit dat iemand die vrij is dit alleen wezenlijk kan zijn indien hij anderen die vrijheid ook wil laten.

Geestelijk zul je pas vrij zijn op het ogenblik dat je denkbeelden je niet meer ketenen in beperkingen die niet tot het werkelijke wezen het werkelijke ego behoren.

Vrij zijn is opgaan in een geheel en leren beseffen dat de wetmatigheden daarvan overeenstemmen met al wat je zelf bent, wat je wilt en wat je bewustzijn is.

Geen wereld zonder wet kan vrijheid geven, maar wel een wereld waarin de wet de uitdrukking is van de vrijheid die je ervaart omdat de wet een deel is van datgene wat je zelf bent en wilt zijn.

17:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, denkbeelden, vermogen, bewustzijn |  Facebook |

09-08-16

Vrijheid.

Vrijheid.

vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten,

 

Het vermogen om je eigen leven te bepalen,

zowel inhoudende het voor jezelf scheppen van rechten en verplichtingen,

mits men deze rechten niet ten koste van anderen zal uitoefenen

en de plichten niet als mede voor anderen bindend beschouwt.

10:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende