09-08-16

Vrijheid.

Vrijheid.

vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten,

 

Het vermogen om je eigen leven te bepalen,

zowel inhoudende het voor jezelf scheppen van rechten en verplichtingen,

mits men deze rechten niet ten koste van anderen zal uitoefenen

en de plichten niet als mede voor anderen bindend beschouwt.

10:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten |  Facebook |

20-11-14

Medemens helpen.

 

Medemens helpen.

hulp, medemens, onrecht,orkaan, wind, verplichtingen,

 

“Indien iemand uw medemens onrecht aandoet, zult gij alles doen wat gij kunt om dit onrecht te bestrijden.  Maar hoedt u ervoor daarbij zelf onrecht te begaan.  Want hij , die onrecht bestrijdt, roept de orkaan op om de wind te verdrijven.”

 

 

“Indien een medemens in nood of gevaar is, zo zult gij hem helpen met alle middelen, die u ter beschikking staan. Hoedt u er echter voor u hierop te beroemen of u op bestaande verplichtingen te beroepen.  Dat wat gij doet, doet gij uit uzelf en voor uzelf, omdat gij uzelf erkent in de medemens.”

 

12:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hulp, medemens, onrecht, orkaan, wind, verplichtingen |  Facebook |

26-06-09

VAKANTIE.

VAKANTIE.

 

Een woord dat de mensen graag gebruiken.

Vakantie is vrij zijn, anders zijn.

Als je goed kijkt, dan werken ze zo hard om anders te zijn, dat ze doodmoe zijn en blij dat het gewone sleurtje weer begint.

Want zo is het altijd.

Wij stellen ons iets voor en denken dat wij vrij kunnen zijn.

Maar wij kunnen niet werkelijk vrij zijn.

We kunnen alleen maar onze gebondenheden, verplichtingen en activiteiten veranderen.

En dit geldt in de gehele kosmos.

Wij kunnen geen vakantie nemen van het leven.

Wij kunnen niet vrij zijn van het ­leven, maar wel kunnen de processen van leven zich afwisselen.

Als ik in de geest ben, dan heb ik ongetwijfeld het gevoel dat ik vakantie heb van een stoffelijk bestaan.

Maar omgekeerd.‑ wanneer ik in de stof ben, dan heb ik misschien ook weer het gevoel dat ik enige vakantie heb verdiend, maar dan zoek ik die niet in geestelijke zin, want ik weet eigenlijk niet wat ik zoek.

Het woord vakantie is een illusie.

Het is het wegvallen van het werk, maar het is gelijktijdig het ontstaan van andere spanningen.

Het is a.h.w. spanningen afwisselen met andere spanningen.

En dan zeggen ze: Vakantie geeft evenwicht.

Maar ontstaat het evenwicht niet veel eerder door de andere gerichtheid van de inspanningen dan door de feitelijke ontspanning?

Ik geloof, dat wij in ons voortdurend de spanningen moeten opheffen. Dat wij onze eenzijdigheden moeten verbreken.

Als je dit vakantie wilt noemen, is dat een goed woord daarvoor.

Want het is de werkelijke ontspanning die ontstaat, wanneer we de eenzijdigheid van ons wezen verbreken en daardoor de veelzijdigheid, de pluriformiteit van ons werkelijk bestaan weer tot uiting brengen.

In deze pluriformiteit van ons bestaan kunnen we de essentie ervan beter beleven en tevens de kracht vinden om in elk facet van ons wezen de totaliteit beter tot gelding te brengen.

 

 -------------------------------------------------------------------------

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober