09-08-17

Vrijheid.

Vrijheid.

Vrijheid,rechten, plichten,

Vrijheid is het meest belangrijke,

dat een mens kan bezitten.

Maar werkelijke vrijheid verwerft men slechts,

indien men niet slechts rechten kent

maar ook - en bovenal - zijn plichten.

Wie een plicht ervaart en deze volbrengt,

verwerft zich daarmede een recht;

dit recht is vrijheid. 

12:41 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, rechten, plichten |  Facebook |

11-07-17

Geestelijk gezond.

Geestelijk gezond.

 

Geestelijk gezond,rechten, plichten,

 

Begrijp,

dat alle plichten,

die de wereld u oplegt,

alleen aanvaardbaar kunnen worden geacht,

wanneer zij niet in strijd zijn

met de rechten van alle mensen,

de heiligheid van al het leven

in de zin van het Goddelijke,

dat zich daarin manifesteert.  

Begrijp,

dat macht alleen wordt begeerd door hen,

die geestelijk niet gezond zijn.

Zij echter, die geestelijk wel gezond zijn,

trachten te dienen zonder daarvoor macht te vergen.

Zorg, dat gij geestelijk gezond zijt.

Zoek niet macht voor uzelf

maar geluk voor uw naasten. 

12:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geestelijk gezond, rechten, plichten |  Facebook |

12-10-16

OORDELEN (visies door de eeuwen heen) 1.

OORDELEN (visies door de eeuwen heen) 1.

oordeel, rechten, toekomst, ingewijde, waarheid,

 

"De levende mens denkt het leven beperkt te zien.

 

Hij spreekt over zijn rechten,

over zijn oordeel,

over zijn toekomst.

 

Doch deze dingen zijn niet,

en de ingewijde overziet alle leven,

kent alle rechters en weet,

dat het oordeel slechts de Waarheid is.”

20:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oordeel, rechten, toekomst, ingewijde, waarheid |  Facebook |

09-08-16

Vrijheid.

Vrijheid.

vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten,

 

Het vermogen om je eigen leven te bepalen,

zowel inhoudende het voor jezelf scheppen van rechten en verplichtingen,

mits men deze rechten niet ten koste van anderen zal uitoefenen

en de plichten niet als mede voor anderen bindend beschouwt.

10:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten |  Facebook |