09-08-17

Vrijheid.

Vrijheid.

Vrijheid,rechten, plichten,

Vrijheid is het meest belangrijke,

dat een mens kan bezitten.

Maar werkelijke vrijheid verwerft men slechts,

indien men niet slechts rechten kent

maar ook - en bovenal - zijn plichten.

Wie een plicht ervaart en deze volbrengt,

verwerft zich daarmede een recht;

dit recht is vrijheid. 

12:41 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, rechten, plichten |  Facebook |

11-07-17

Geestelijk gezond.

Geestelijk gezond.

 

Geestelijk gezond,rechten, plichten,

 

Begrijp,

dat alle plichten,

die de wereld u oplegt,

alleen aanvaardbaar kunnen worden geacht,

wanneer zij niet in strijd zijn

met de rechten van alle mensen,

de heiligheid van al het leven

in de zin van het Goddelijke,

dat zich daarin manifesteert.  

Begrijp,

dat macht alleen wordt begeerd door hen,

die geestelijk niet gezond zijn.

Zij echter, die geestelijk wel gezond zijn,

trachten te dienen zonder daarvoor macht te vergen.

Zorg, dat gij geestelijk gezond zijt.

Zoek niet macht voor uzelf

maar geluk voor uw naasten. 

12:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geestelijk gezond, rechten, plichten |  Facebook |

21-12-16

Plichten in onze wereld.

Plichten in onze wereld.

plichten, wereld, heiligheid, rechten van de mens,

"Begrijp, dat alle plichten,

die de wereld u oplegt,

alleen aanvaardbaar kunnen worden geacht,

wanneer zij niet in strijd zijn met de rechten van alle mensen,

de heiligheid van al het leven in de zin van het Goddelijke,

dat zich daarin manifesteert."

11:31 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: plichten, wereld, heiligheid, rechten van de mens |  Facebook |

09-08-16

Vrijheid.

Vrijheid.

vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten,

 

Het vermogen om je eigen leven te bepalen,

zowel inhoudende het voor jezelf scheppen van rechten en verplichtingen,

mits men deze rechten niet ten koste van anderen zal uitoefenen

en de plichten niet als mede voor anderen bindend beschouwt.

10:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, leven, rechten, verplichtingen, plichten |  Facebook |