26-09-17

Onmacht.

Onmacht.

onmacht, schuld,

Bedenk dat hij,

die iets verbergt,

zich van zijn eigen schuld

en onmacht bewust is.

Zo iemand u iets verbergt,

zult gij weten dat hij daarin niet sterk is.

15:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onmacht, schuld |  Facebook |

20-06-17

Bron van onmacht.

Bron van onmacht.

 

onveranderlijke, onmacht,

Je poging het onveranderlijke

te veranderen,

is een bron van onmacht.

15:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onveranderlijke, onmacht |  Facebook |

27-04-15

JE BENT WAT JE ONTMOET...

JE BENT WAT JE ONTMOET...

 

geloof, visioenen, bewustzijn, energie, onmacht,schoonheid, kennis,vooringenomenheid, mysterie,

 

Je bent wat je ontmoet, alles spiegelt je.

Je geloof is meer bepalend en sterker dan je wil.

Je gevoel is de starter van je visioenen.

Je kunt in je bewustzijn elke energie in een andere energie omzetten, daarvoor moet je de uitgangsenergie kennen en beheersen en de doelenergie ook. 

Je mogelijkheden zijn net zo groot als je grenzen, en die grenzen stel je jezelf.

Je poging het onveranderlijke te veranderen, is een bron van onmacht.

Je zult de wereld kunnen beheersen als iets van jezelf toevoegt aan de wereld.

Jij leeft niet in de wereld maar de wereld leeft in jou.

Ken de obsessie die je aandacht gevangen houdt in deze wereld.

Kennis vindt je door het onbekende op te merken in het bekende dat je omringt.

Laat die kracht met je probleem versmelten.

Leef zonder routines, begin steeds opnieuw.

Los je op in de ene kracht.

Maak je leeg door ergens helemaal niets over te weten. Resoneer dan mee met dat mysterie.

Meditatie is eliminatie, tot het niet ik-zijn gerealiseerd wordt.

Merk ondanks alles de harmonie en schoonheid op, versterk het door er aandacht aan te geven.

Neem jezelf niet serieus, speel je rol met lol.

Niet het gevaar is het probleem, maar de angst voor het gevaar.

Niet kennis, maar ervaring verandert je.

Nooit is er twee maal hetzelfde. Wanneer we steeds hetzelfde zien, zien we alleen maar onze eigen vooringenomenheid.

18-02-15

Om over na te denken!

 

 

Om over na te denken!

 

angst, begeerten, dwaas, onmacht, noodlot, wijsheid,

 

Een mens heeft een noodlot, zodra hij erin gelooft.

Een mens is machteloos op het ogenblik, dat hij zich op zijn onmacht begint te beroepen.

Een mens is dwaas op het ogenblik, dat hij zijn wijsheid de enige acht.

Een mens verdoemt zichzelf tot duister op het ogenblik, dat hij zijn licht aan een ieder wil brengen ten koste van alles.

Een mens kan een wereld beheersen, zodra hij meester is over zichzelf en daardoor zijn daden aan zijn bedoelingen en mogelijkheden weet aan te passen.

Een mens, die alle macht schijnt te bezitten, blijft slaaf der gebeurtenissen zolang hij zichzelf niet voldoende meester is om zonder angsten en zonder te bezwijken aan bijkomstige begeerten zijn weg te gaan.

11:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: angst, begeerten, dwaas, onmacht, noodlot, wijsheid, slaaf |  Facebook |

26-11-14

Stof tot nadenken - 2.

 

Stof tot nadenken - 2.

 

eigen energie,geest, lichaam, visioenen,wereld, spiegel, doelenergie, beheersing, bron, geloof, onmacht,

 

 

Je bent de meester over jouw eigen energie.


Je bent geest, je lichaam is van die geest het uitvloeisel en voertuig.


Je bent oorzaak, volgens de kracht die je voorstelt te bezitten.


Je bent wat je ontmoet, alles spiegel je.


Je geloof is meer bepalend en sterker dan je wil.


Je gevoel is de starter van je visioenen.


Je kunt in je bewustzijn elke energie in een andere energie omzetten, daarvoor moet je de uitgangsenergie kennen en beheersen en de doelenergie ook.


Je mogelijkheden zijn net zo groot als je grenzen, en die grenzen stel je jezelf.


Je poging het onveranderlijke te veranderen, is een bron van onmacht.


Je zult de wereld kunnen beheersen als iets van jezelf toevoegt aan de wereld.
Jij leeft niet in de wereld maar de wereld leeft in jou.

 

24-03-09

ZILVER zo edel als...

ZILVER.

 

Zilver zo edel als goud, maar schijnbaar toch meer algemeen.

Zilverlicht een kracht die levenskrachten schenkt, maar gelijktijdig ook brengt de vergroting van tegenstellingen waarin macht en onmacht, kracht en zwakte tegenover elkaar staan.

Een genezende kracht, zeker, maar een kracht die niet alleen de patiënt sterker maakt, doch vaak ook de kiemende ziekte.

Zilver is de band van het leven.

De band die een verbinding maakt tussen de stof en de geest, wanneer je bent uitgetreden.

Zilver is de kracht van een ontwikkeling die voortdurend feller en sterker zich openbaart, maar daarbij de tegenstellingen a.h.w. verscherpt en nodig heeft juist om zichzelf waar te maken.

Daarom is zilver meer het symbool van leven.

Goud is meer het symbool van levenskracht, want waar het goud bijna zacht en koesterend versterkt, daar is het zilver harder, is het feller, is het ook beslister en eigenlijk meer selectief.

Waar het goud zijn kwaliteiten snel verlies, als je het teveel vermengt, daar kan het zilver veel sterker vermengd zijn en toch nog kwaliteit bepalend blijven.

Het witte licht, de sfeer van zilver en verblinding, dat is de openbaring van een waarheid, maar dan wel in tegenstelling.

Laten we daar niet bang voor zijn.

Laten we vooral niet vergeten dat het goud voor ons in het leven de kracht is waaruit we leven.

Terwijl het zilver de openbaring is waardoor het leven zinvol wordt.

Wij kunnen geen van beiden missen.

Wij kunnen niet een van beide verwerpen of de voorkeur geven.

Het zilver is de kracht waardoor we beseffen, waardoor we voelen, waardoor we zijn.

Het goud is de kracht waardoor alles mogelijk wordt gemaakt.

Als u dus denkt aan zilver, denk aan de waarheid met al haar tegenstellingen.

Denk aan de felheid waarmee het leven zich in talloze verschijnselen uitdrukt.

Besef, dat daar achter de mildheid schuilt, die het leven mogelijk maakt.


 

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

 

 

09-07-08

GEZAG volgens NWL.

 

             GEZAG  volgens NWL.

   

"Gezag is datgene, wat ons tot samenwerking brengt. Maar alle gezag op aarde is beperkt en kent geen werkelijke rechtvaardigheid. Zoekt gij dan allereerst recht te doen aan uw medemens. Zoek rechtvaardig te zijn t.a.v. de God, die gij erkent en gehoorzaam eerst daarna, voor zover u dit mogelijk is, aan al hetgeen het gezag u oplegt."

   

"Weest gezamenlijk gelukkig. Het is beter een mens gelukkig te maken dan een mens een weg te wijzen tot de hemel, die gij juist acht. Want de weg tot het geluk is een onmiddellijke; de wegen, die naar de hemel heten te voeren zijn vage aanduidingen en vaak dwaalwegen."

   "Respecteer al datgene, wat tot het recht van een ander behoort in uw maatschappij. Maar respecteer dit slechts, opdat de ander in hetgeen hij heeft en bezit gelukkig kan zijn."

  

“Respecteer echter nimmer regels, wetten of indelingen, als gij ziet dat ze ellende veroorzaken. Want de erkenning van regels, die onjuist zijn, brengt de ellende op deze wereld voort."

   

"Bedenk, dat gij leven kunt geven en kunt nemen, maar dat gij nimmer een leven, dat genomen is, hergeven kunt. Doodt daarom nimmer. Indien gedood wordt, tracht hen die lijden te helpen, maar doodt zelf niet.”

   "Geweld is het teken van onmacht, want daar, waar harmonie en samenwerking bestaat, is geweld overbodig. Daar, waar harmonie en samenwerking met geweld worden afgedwongen, zijn zij een schijn van de werkelijkheid en dragen zij in zich het gif van haat en verdeeldheid."

  "Veroordeel niemand. Want allen, die gij veroordeelt, zouden ook u kunnen veroordelen, daar gij op uw wijze even schuldig zijt als al die anderen. Tracht uw medemens te begrijpen en te doen wat juist is."

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

  

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

      

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

     http://www.scribd.com/people/view/31429-rober