20-04-17

Mogelijkheden.

Mogelijkheden.

mogelijkheden, grenzen,

 

Je mogelijkheden zijn net zo groot

als je grenzen,

en die grenzen stel je jezelf.

 

12:25 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mogelijkheden, grenzen |  Facebook |

22-01-17

Menselijk streven.

Menselijk streven.

rijkdom, gezondheid, zelfbedrog, vermogens, mogelijkheden,

Er zijn mensen, die naar rijkdom streven,

terwijl wat zij van node hebben rust is.

Er zijn mensen, die alles doen om gezond te blijven,

terwijl zij in feite niet die gezondheid,

maar het contact met hun mede­mens begeren.

Er zijn mensen,

die zelfbedrog en bedrog van anderen

op de voorgrond schuiven in hun leven,

omdat zij niet durven erkennen,

dat de betekenis die zij willen hebben in het leven,

van hen in­spanningen vraagt,

waartoe zij in feite niet bereid zijn.

 

Je moet in het leven altijd je standpunt bepalen.

Maar dit standpunt bepalen op grond

van algemeen geldende regels en waarden betekent heel vaak:

wat werkelijk van belang is voor jezelf

op een verkeerde manier uitvoeren;

verkeerde eisen stellen aan de wereld;

maar ook op een verkeerde manier vanuit jezelf de wereld benaderen.

Daarom is het heel belangrijk dat je leert om de dingen te scheiden.

 

Wat ben ikzelf?

En wat wil de wereld in mij zien?

Wat ik zelf ben moet bepalend zijn voor mijn actie.

Het is bepalend voor mijn mogelijkheden en mijn vermogens.

12:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, gezondheid, zelfbedrog, vermogens, mogelijkheden |  Facebook |

30-03-16

OUDE WAARHEDEN.(5)

OUDE WAARHEDEN (5)

wonen, voeden, mogelijkheden, het pad,

“Het is niet belangrijk waar je woont,

als je maar goed woont.

Het is niet belangrijk hoe je je voedt,

als je je maar kunt voeden.

En als je je niet kunt voeden volgens de regels die bestaan,

voed je dan volgens de mogelijkheden die je vindt op je pad.”

15:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wonen, voeden, mogelijkheden, het pad |  Facebook |

28-03-16

OUDE WAARHEDEN (2)

OUDE WAARHEDEN (2)

2007_0912HautVivarais0107.JPG

“Niet hij die alles eet wat hem wordt voorgezet,

zal werkelijk goed eten,

maar hij die uit alle mogelijkheden datgene kiest

wat op dit ogenblik voor hem het meest juiste

en het meest passende is.”

14:09 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mogelijkheden, eten |  Facebook |

04-11-15

AFWACHTEN.

AFWACHTEN.

 

AFWACHTEN, grote kunst,mogelijkheden, ontwikkelingen, zelfkennis,

 

Is iets wat we allemaal doen, of we het weten of niet. Wij wachten altijd maar weer. Je wacht op het leven, je wacht op de dood. Altijd moet je maar afwachten wanneer er iets gebeurt en hoe het gebeurt. De grote kunst is dan ook niet om zo actief te worden dat je niet behoeft af te wachten, maar vooral om zo af te wachten wat er gaat gebeuren dat je in staat bent te reageren op het moment dat het gebeurt.

Als wij afwachten wat God over ons zal oordelen, dan is dat het enige dat we kunnen doen. Wij kunnen Hem niet omkopen of op een andere manier beïnvloeden. Maar we kunnen er natuurlijk wel voor zorgen dat we beseffen welk oordeel er mogelijk over ons gesproken zal worden. Dat impliceert dat we voorbereid zijn op ontwikkelingen die voor ons persoonlijk zullen plaatsvinden. Ik zeg dit in een zeer algemene term, omdat u door het bevorderen van zelfkennis zult begrijpen op welke ogenblikken u kunt ageren en wanneer u moet afwachten. Afwachten komt meer voor dan u wenselijk acht. Heel vaak laat u een goede gelegenheid voorbij gaan door niet zelf te ageren, maar af te wachten wat een ander doet.

U leeft uw eigen leven. Dit betekent dat u, waar u de mogelijkheden bewust erkent, zelf handelend moet optreden. Daar waar u die mogelijkheden niet ziet, moet u rustig afwachten zonder u door die stilstand te laten verbijsteren of te laten ontmoedigen.

18:15 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afwachten, grote kunst, mogelijkheden, ontwikkelingen, zelfkennis |  Facebook |

17-09-15

WAT BEN IK ?

WAT BEN IK ?

 

Het “ik” is een constructie die bestaat uit vele

verschillende mogelijkheden tot waarnemingen

en bewustzijn welke, tezamen als geest aangeduid,

tijdelijk zich manifesteren voor de mens door het lichaam.

 

Het “ik” omvat dus eigenlijk vele mogelijkheden

en werelden die niet onmiddellijk tot uiting kunnen komen

in de wereld waarin u vandaag leeft.

 

Hierdoor bouwt u grenzen in u op.

Die grenzen zijn niet alleen maar de bekende van wat goed is en wat kwaad is,

wat hoort en wat niet hoort,

het zijn wel degelijk ook grenzen van voorstellingsvermogen.

Er zijn dingen die men zich gewoon niet kan voorstellen.

Dat impliceert dus dat het “ik” zolang het op aarde is,

gebonden is aan menselijk, een aan de mens ontleende waarderingen,

beelden en theorieën.

15:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ik, bewustzijn, mens, lichaam, mogelijkheden, werelden |  Facebook |

06-08-15

Citaten uit de oude inwijdingsleringen – deel 7.

Citaten uit de oude inwijdingsleringen – deel 7.

  zelferkenning,mogelijkheden, problemen, vermogens, krachten,

 

“Zelferkenning is niet alleen maar de erkenning van je eigen moeilijkheden, problemen en mogelijkheden. Het is ook gelijktijdig zelfverwezenlijking door in en via jezelf uitdrukking te geven aan het totaal van de vermogens en krachten, die in je berusten.”

19:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelferkenning, mogelijkheden, problemen, vermogens, krachten |  Facebook |

30-07-15

Eenvoudige uitspraken - 13.

Het zijn maar heel eenvoudige uitspraken, maar het kunnen sleutels zijn -13.

 reageer, mogelijkheden, binnen bereik,

 

“Alles wat u voelt dat mogelijk is, is op het ogenblik dat u dit voelt binnen uw bereik, maar tien seconden daarna kan het voorbij zijn. Daarom, reageer altijd onmiddellijk.”

12:17 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reageer, mogelijkheden, binnen bereik |  Facebook |

28-07-15

Eenvoudige uitspraken - 11.

Het zijn maar heel eenvoudige uitspraken, maar het kunnen sleutels zijn -11.

 mogelijkheden, voelen, beredeneren, krachten,

 

“U voelt in uzelf meer aan van uw mogelijkheden dan u ooit kunt beredeneren. Reageer vanuit uw gevoelens, als het gaat om krachten.”

15:15 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mogelijkheden, voelen, beredeneren, krachten |  Facebook |

17-09-14

Samenwerking.

Samenwerking.

 

 

DSCF5681.JPG

 

 

Gij zijt niet zonder anderen,

zo weest anderen dankbaar voor wat gij zijt. 

Gij kunt slechts met anderen samenwerken,

indien gij vrijelijk geeft van uw kunnen en uw mogelijkheden. 

Daar, waar men een voorbehoud maakt,

zal de samenwerking altijd stranden.

11:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerken, mogelijkheden, vrijheid, voorbehoud |  Facebook |