13-01-18

Zelf doen.

Zelf doen.

 doen,mensen

Met zelf doen hebben de meeste mensen moeite.

Zij zijn voortdurend bezig zelf na te gaan,

of ze in staat zullen zijn anderen te bewegen om datgene te doen wat ze zelf zouden moeten doen,

indien ze zich de moeite zouden willen geven het te doen,

zodat ze zich meer moeite geven om een ander te laten doen wat ze zelf moeten doen dan het hen ooit gekost zou hebben om het zelf te doen.

12:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doen, mensen |  Facebook |

13-11-17

Wereld verbeteren?

Wereld verbeteren?

 wereld,verbeteren,mensen

Je moet de wereld niet verbeteren.

Laat de wereld maar zoals ze is.

Verbeter de mensen en je verbetert de wereld.

Maar verbeter de wereld en je bederft de mensen.

16:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereld, verbeteren, mensen |  Facebook |

19-03-17

Vrede mee hebben.

Vrede mee hebben.

 

vrede, tijd, mensen,

 

Je moet niet zo bang zijn

voor alle dingen die er gebeuren,

want wat kan je uiteindelijk gebeuren?

Zeker, de tijd kan doordraaien;

je wordt ouder.

Of er gebeuren dingen

waar de mensen wat over zeggen,

maar wat gaat het je eigenlijk aan

zolang je er zelf maar vrede mee kan hebben?

12:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrede, tijd, mensen |  Facebook |

08-09-15

VERTROUWEN.

VERTROUWEN.

 

vertrouwen, god, mensen, concentratiekampen,geloven, waarheid,

 

Als ik niet mijzelf kan vertrouwen en twijfel aan mijn eigen zijn, hoe kan ik dan vertrouwen wat er in de wereld is?

 

Ik geloof in een God. In mijzelf vertrouw ik dat er een God bestaat. Maar weet ik werkelijk dat er een God is? Een God, die alles zo maar gebeu­ren laat? Die de mensen laat verhongeren, laat ondergaan in ziekte en nood, in oorlogen dood, in concentratiekampen? Kan er een God zijn die al die ram­pen goedkeurt? En toch geloof ik in een God. Kijk, dat is nu vertrouwen.

 

Vertrouwen kun je in een mens, omdat de mens ondanks alles in zichzelf zoekt naar het compliment, waardoor zijn eigen wezen meer aanvaardbaar voor zichzelf wordt. Daarin kun je wel vertrouwen, maar niet daarin dat, wanneer een keuze eens is gemaakt, die keuze blijft behouden.

 

Dat gaat niet.

Je kunt vertrouwen in een mens voor zover je hem kunt zien, heeft men wel eens gezegd. Daarmee doet men de slimheid van de mens onrecht naar ik meen. Neen, vertrouwen kun je alleen datgene waarin je kunt geloven.

 

Als je gelooft in jezelf, dan kun je in jezelf vertrouwen. Als je ge­looft in een God, kun je in God vertrouwen. Als je gelooft in de menselijk­heid van je medemensen, kun je ook daarop vertrouwen. Maar je kunt nooit vertrouwen op datgene wat je zelf niet bent en wat je zelf innerlijk niet als een opperste waarheid erkent die je zelf moet uitdragen.

12:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen, god, mensen, concentratiekampen, geloven, waarheid |  Facebook |

05-01-15

Liefde.

 

Liefde.

 

 

liefde, mensen, geven zonder vragen,

 

 

 

“Liefde is niet een verwerven,

doch een geven zonder vragen.”

 

 

 

“Hij, die de mensen liefheeft,

heeft de mensen niet lief om het goede in de mens,

maar ondanks het slechte. 

Hij geeft om deze mensen,

omdat zij mensen zijn.”

 

18:03 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, mensen, geven zonder vragen |  Facebook |

30-12-14

Perfecte schepping.

Perfecte schepping.

 

perfecte scheppin, mensen, harmonie,eerlijk, wezen, terughouding,

 

"Zo gij een ander wilt ontmoeten ‑ gelijkwaardig met die ander ‑ en gij uzelf kent, openbaar dan uw wezen eerlijk en zonder terughouding.

Want slechts zó kent men elkander en slechts zo wordt de harmonie vergroot,

tot alle mensen elkander kennen en gezamenlijk de perfecte schepping vormen."

12:17 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: perfecte scheppin, mensen, harmonie, eerlijk, wezen, terughouding |  Facebook |

15-08-14

Hoe ik ben.

Hoe ik ben.   

 

 

mensen,leed, pijn, besef, goed, lijden, mogelijkheden,

 


Hoe ik ben? Dat is in de eerste plaats:

Wat denk ik van mijzelf?

En dat dus eerlijk en niet:

wat zou ik in de ogen van anderen willen zijn maar:

Wat ben ik, wat doe ik?

Wat doe ik anderen aan?

Wat doe ik goed aan anderen, wat ben ik, precies.

En dan in de tweede plaats vraag je je af: 

Wat ben ik in de wereld?

Wat is de betekenis die je hebt voor andere mensen?

 

Dus ben je voor die andere mensen iets goeds of ben je iets vervelends,

ben je iets waar zij voortdurend pijn onder lijden,

waar zij leed door ervaren,

of ben je eigenlijk iets wat anderen helpt om hun eigen leed te dragen en minder te maken?

Al die dingen moet je daarbij in aanmerking nemen en dan kom je dus wel tot de conclusie wat je dus ongeveer bent.

Wat je bent is, om het heel kort te zeggen:

Het geheel van je betekenis voor alle anderen waarmee je in contact bent, plus je eigen besef van dit contact en van je eigen mogelijkheden en eigenschappen.

13:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensen, leed, pijn, besef, goed, lijden, mogelijkheden |  Facebook |

28-07-14

ZONDIGEN.

ZONDIGEN.

 

zondigen, God, schuld,wind,gordijn,wetten, mensen,

 

Hij die zondigt tegen de wetten der mensen,

schrijft een schuld op een gordijn van rook

dat in Gods wind alweer verwaait.

14:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zondigen, god, schuld, wind, gordijn, wetten, mensen |  Facebook |

30-06-14

Geaardheid erkennen.

 

Geaardheid erkennen.

 

Het erkennen van de geaardheid van de mens en zijn streven is belangrijker dan het

kennen van alle wetten der mensen en van alle godsdienstige voorschriften,

die ooit door de mensen als waar of noodzakelijk werden erkend.

10:00 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Tags: geaardheide, godsdienstige voorschriften, mensen, wetten |  Facebook |

13-06-09

WAANWERELD.

WAANWERELD.

 

Je denkt dat je de wereld kent, maar het is een waanwereld omdat je de waan van je eigen wezen en de waan omtrent de medemens en de kosmos uitsmeert als een bedekkend laagje verf over de onvolkomen structuur van je leven.

Iedereen bouwt zijn waanvoorstellingen op en behoedt ze angstvallig tegen elke aantasting, omdat hij denkt dat hij in de waan gelukkiger zal zijn.

Elke wereld is een waanwereld zolang wij dat wat in ons leeft proberen te stellen als waarheid en dat wat in de wereld leeft trachten te stellen als onwaar.

Zeker, de werkelijkheid is niet vleiend. Integendeel, zij is vaak hard. Maar met die harde werkelijkheid kunnen wij leven, als wij ons besef van eigenwaarde maar niet verliezen als wij maar niet voortdurend onze dromen proberen te stellen in de plaats van de feiten, die zich toch harder aankondigen.

Wilt u dromen? Droom rustig. Maar weet dat u droomt. Wilt u fantastische plannen maken en uzelf fantastische belevingen voorspiegelen? Daar is geen bezwaar tegen, indien u weet dat u het doet. Een waanwereld ontstaat eerst daar, waar onze gedachten in de plaats komen van de werkelijkheid, waar wij onze emoties gebruiken om de werkelijkheid te veranderen totdat ze ons schijnbaar bevrediging belooft. Een belofte, die ze nooit zal kunnen houden.

De wereld is vol van waan, vol van illusies, vol van onwerkelijkheid. Het is niet verkeerd dat zij zo bestaat. Het is wel verkeerd dat wij die wereld als een volledige waarheid aanvaarden zodra het ons past.

Wees jezelf. Leef jezelf. Leef de krachten in je wezen. Dood de waan, opdat de wereld overblijft, want de wereld is, deel van de goddelijke Werkelijkheid. Maar de waan, die wij voor onszelf opbouwen, is althans voor ons een deel van het onontkoombare rad van het leven, waarin wij worden rondgeslingerd zonder pauze van wereld tot wereld en van teleurstelling tot teleurstelling.

Leef de werkelijkheid. Aanvaard de werkelijkheid zoals ze is en kies dan bewust in die werkelijkheid je eigen weg. Want zo ga je door de dromen heen tot de werkelijkheid. En in plaats van een waanwereld die je teleurstelt, vind je in de werkelijkheid de goddelijke Krachten, aanwezig in alle dingen, die toch zin en inhoud geven aan hetgeen je hebt volbracht, zelfs als je wereld het nutteloos noemt.

Misschien is dit mijn waanwereld, mijn bewustzijn en mijn bewustwording. Houdt u aan de feiten. Als u denkt dat de mensen elkaar liefhebben, dan moet u nog een keer kijken. Als u denkt dat er rechtvaardigheid is, dan moet u zich eerst maar eens afvragen wat u rechtvaardigheid noemt, want dat lijkt dan meestal niet erg rechtvaardig te zijn. Maar als u eenmaal weet hoe de zaak in elkaar zit, dan kunt u ermee leven. Maar als u een mooie droom heeft, dan verandert ze plotseling in een nachtmerrie, omdat ze niet beantwoordt aan uw verwachtingen en daarvoor moet u oppassen. Dat wil ik er nog even bij zeggen.

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober