26-07-17

Liefde is...

Liefde is...

 

liefde, dienaar,

 

Liefde is helpen waar je kunt.

Niet jezelf vernietigen omdat je niet helpen kunt.

Heb uw naaste lief door hem te dienen waar u kunt,

maar maak uzelf niet tot een dienaar

die zichzelf niet meer beseft.

11:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, dienaar |  Facebook |

04-11-16

GOD IS LIEFDE.

 GOD IS LIEFDE.

liefde, onbegrip, uitingen, bewustzijn, lans, bliksem,

Er is een hele wereld; en elke kracht in die wereld is God. Er is een leven; en elk leven is in zich een kracht van God. Er is streven en werken en bestaan en iets, dat we het lot noemen; en het is God. Er is geen ogenblik, dat wij zonder Hem zijn. Geen ogenblik, dat wij kunnen bestaan, denken en leven zonder Hem.

Wij begrijpen onze God niet. Soms komt Hij met een donderend geweld; en dan verzwelgt de zee delen van het land en er is lijden. Soms slaat de bliksem als een felle lans neer; en er is verlies en dood en gebrek. Soms verstijft een deel van de wereld in ijzige kou; en mensen en dieren vluchten en lijden en gaan ten onder. Dan zegt de mens; "Hoe kan God liefde zijn?"

Maar het is God, Die in al deze dingen leeft. Het is God Zelf, Die overbrengt van het een tot het ander. Het is God, Die uit het lijden van de ziekte het bewustzijn en de vreugde van Zijn wereld maakt. Het is God, Die in de ondergang van het dier de nieuwe bewustwording op hoger vlak bereikt. Het is God Die met de geesten in de sferen, werkt. Het is ook God, Die in ons leeft en door ons meespreekt. Er is niets zonder Hem..

Zeg mij: "Kan God zonder liefde zijn, wanneer Hij een ieder het vermogen geeft te leven, tot hij uiteindelijk weer één is met Hem! Kan God zonder liefde zijn, wanneer Hij al ondanks hetgeen wij doen tegen wat wij menen ‑ dat Zijn wet en wil is, ons toch het leven laat en doet voortbestaan? Zou er één zo grootmoedig en zo goedertieren zijn als onze God?"

Wanneer wij zeggen; "God laat het lijden toe," vergeten wij dan niet al te vaak, dat het Zijn liefde is, die het lijden mogelijk maakt. Want dat het lijden de harde school is, die wij onszelf hebben opgelegd, niet alleen in de stof maar ook in de geest.

Neen, God is liefde. Maar het is een liefde, die zo groot en zo omvattend is, dat wij haar niet kunnen begrijpen. Wij zien de uitingen Gods, ja; maar wij begrijpen ze niet. En in ons onbegrip menen we dan, dat God de een meer en de ander minder heeft gezegend.

Toch zouden we het moeten weten. Voor allen is er gelijke waarde gegeven. Voor een ieder gelijke mogelijkheid op geestelijk terrein. Want onze God, kan alle dingen. Onze God leeft in en met ons. Onze God is Liefde.

15:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, onbegrip, uitingen, bewustzijn, lans, bliksem |  Facebook |

05-10-16

VERLOVING.

VERLOVING.

verloving, wereld, liefde, kracht, haat, waan, lot, licht,

Een verloving, een feest van gegeven beloften.

Een feest om een wereld, die morgen pas leeft,

maar reeds in het heden de kracht van het morgen,

het weten van morgen begrepen heeft.

 

Een wereld met vreugde, een wereld met zorgen,

een wereld, die tintelt,

omdat al bestaat en uit eigen ik en uit eigen wezen

naar groter bestaan en naar eenheid gaat.

 

Wat zullen wij dan de wereld nog vrezen?

Wat zegt ons nog de waan, de haat?

De liefde, in ons “zijn” gerezen,

is het, die ons het leven laat en 't leven weer zal geven.

Uit ons streven naar God en aanvaarding van 't lot,

wordt het licht van de eeuwen geweven.

13:25 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verloving, wereld, liefde, kracht, haat, waan, lot, licht |  Facebook |

22-08-16

DE WEG.

DE WEG.

IMG_20160503_115330.jpg

Er gaat een weg door de oneindigheid. De mijlpalen zijn de momenten van en de mens moet die weg beschrijden. Die weg brengt je vreugd, die weg brengt je jeugd, maar ouderdom ook en lijden.

En ga je die weg van jezelf niet bewust; hoe vaak zul je zoals wij allen struikelen, omdat je de weg niet begrijpt en smartelijk moeten vallen.

Maar begrijp je de weg, die je zelve moet gaan en zie je de kracht, die je dan straalt er een licht vooruit op je pad, een licht van de eeuwigheid, verbreekt zo langzaam de spiegelende waan, die de wegen der mensen begrenst en helaas al te vaak in het menselijk zijn de mensen gewoonweg ontmenst.

Dan zie je het licht en de waarheid, de kracht, dan ben je reeds deel van een wereld, die lacht en die juicht in een eeuwige vreugde. Dan ken je niet meer je ouderdom als last, dan vind je het lijden niet zwaar, ongepast, dan ken je slechts de lachende vreugde.

De weg van het leven is niet zware gang - al is een mens die te gaan vaak nog bang - de weg is een lichte, vrolijke vlucht, die gaat als een vlinder door zomerse lucht van bloem tot bloem, van plaats tot plaats, van ontpopping, van 't sterven, om dan heel het wezen en heel de natuur, als gevolg van de vlucht te beërven.

De prijs van het leven is niet zo duur, wanneer je de waarheid verstaat; wanneer je begrijpt hoe God, hoe Zijn zoon, de Bewuste, naast ons gaat. Vraag niet op je wegen naar werelds loon, vraag niet naar een hemelse prijs. Maar aanvaard wat het leven U brengt, zo gij kunt, en aanvaard 't op Uw eigen wijs!

Leef zonder klacht en zonder begeren. Ga met hen, die naast U gaan. Opdat aan het eind van de weg in het licht gij bewust en bevrijd eens moogt staan. Bevrijd door de liefde, die in alles leeft. Bevrijd ook door het weten, dat met U streeft. Bevrijd van de netten der werkelijkheid, bevrijd van een pijn en een innerlijke strijd.

Opgegaan in lichtend bestaan, wat zou je dan vrezen om leven te gaan? Wat zou je dan vrezen om voort te bestaan? Wat zou je dan vrezen geboorte of dood? Wat zou je dan vrezen ondergang, nood? '

Dit alles is geen werkelijkheid. En de weg, die langs deze schijnbeelden leidt, is een gang der liefde, door God ons gegeven, om in Zijn liefde eeuwig te leven.

Nu heb ik op mijn simpele, misschien wat godsdienstige manier de weg beschreven. Niet iets gewichtig, maar iets wat je aanvaardt. Iets wat alleen maar gewicht kent door de liefdevolle Kracht, Die het heeft gegeven. En wanneer die liefde in je eigen wezen begint te weerspiegelen, dan weet je, hoe goed het is de weg te gaan onverschillig waarheen ze voert. Wanneer God onze leidsman is.

14:21 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de weg, geboorte, dood, liefde, schijnbeelden |  Facebook |

08-08-16

liefde.

Liefde.

liefde, aanvaarding, projectie,verlengstuk,

Volgens mij een zodanige aanvaarding van de ander,

anderen of het andere,

dat men dit beschouwt als een projectie,

een verlengstuk van het eigen ik

en hierdoor in staat is eigen persoonlijke waarden tijdelijk

of zelfs blijvend ondergeschikt te maken aan de liefde,

die men in de ander erkent.

12:37 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, aanvaarding, projectie, verlengstuk |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende