25-04-17

In het Licht.

In het Licht.

probleem, licht,

Als je het probleem in het licht plaatst,

zal de aanvulling vanzelf komen.

 

 

 

12:15 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: probleem, licht |  Facebook |

11-04-17

Door te handelen...

Door te handelen...

  tegenstellingen, duister, licht, zelfvertrouwen, kracht, lichaam, geest,

 

Door de versmelting van de tegenstellingen

ontstaat evenwicht.

 

Door je eigen duister te aanvaarden

kom je tot licht.

 

Door je zelfvertrouwen

hanteer je die kracht.

 

Door jezelf

tot een of andere creatieve discipline te dwingen,

zal je het lichaam en de geest leren beheersen.

 

 

 

 

 

 

12:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tegenstellingen, duister, licht, zelfvertrouwen, kracht, lichaam, geest |  Facebook |

03-12-16

Eleusische school.

De Eleusische school vertelde:

 eleusische school,kosmos, gedachten, licht,duister, chaos,

"Wijzelf leven uit de kosmos.

En de kosmische kracht in ons weerkaatst,

wordt vervormd door onze gedachten,

door ons geloof,

door ons bestaan.

Nu kunnen wij verschillende factoren uit deze kosmos aantrekken.

Wij kunnen het duister nemen en de chaos,

of het licht en de vorm.

Wij kunnen nemen de lichtende wereld van de geest,

of de vorm van de nauwelijks bewuste materie.

Datgene wat wij in onszelf wekken,

stralen wij uit in de wereld.

En indien deze uitstraling bewust wordt gericht,

geconcentreerd, op een voorwerp of een mens,

dan beheerst deze trilling al datgene,

wat niet zelf een sterker bewustzijn in zich draagt."

13:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eleusische school, kosmos, gedachten, licht, duister, chaos |  Facebook |

21-11-16

ONTWAKEND LICHT.

ONTWAKEND LICHT.

licht, eeuwigheid, meditatie, reïncarnatie

Hoe kan het licht ontwaken? Licht is, of licht is niet.

Als licht voor mij ontwaakt, dan is het omdat mijn ogen open gaan.

Als de morgen naakt is, is het niet de zon, die lichten gaat, doch de wereld die zich aarzelend draait en zo de dag doet komen.

Als in het duister van mijn dromen een geestelijk licht doorbreekt, zo is het niet het geestelijk licht dat tot mij komt, maar slechts het duister van mijn wezen, dat voor een wijle wijkt.

Want een ontwakend licht kan niet bestaan.

De eeuwigheid is licht en duister met het licht tezamen; al het andere is waan.

En het gebeuren dat wij zien, het komen en het gaan der krachten en machten is slechts wat wij zelf maken uit het zijnde; datgene, wat wij verwachten en tot vorm doen worden.

Bovendien datgene, wat wij soms vrezen of in onszelf verachten.

0, neen het licht zal niet ontwaken.

Maar het duister door het "ik" aan eigen wezen opgelegd, kan soms een keten slaken en voor een ogenblik beseffen, dat er licht is in het bestaan.

Het lichtend Wezen van oneindigheden kan voor een ogenblik het duistere angstig zijn betreden, dat je jezelf noemt; en dan ontsluit je aarzelend je wezen voor deze grote Kracht, die door het Al pulseert en werkelijkheden leert daar, waar de mens slechts waan en beeld stelt voor de werkelijkheden.

En zo de ziel ontwaakt en gaat door mengingen van licht en duister en zoekt een weg naar eeuwigheid, daar wordt zij door het licht te allen tijd geleid en door het duister weer beschermd voor licht, dat zij nog niet verdragen kan.

De caleidoscoop van vormen en normen, de stormen van incarnaties, de veelheid van sferen en gedachten, de machten die regeren en de machten die dienen en die belagen tezamen schragen dit beeld.

Het "ik" speelt in zijn duister.

En soms, als een kluister wijkt en even het licht komt, schrikt het terug voor zichzelf, omdat het moeilijk is licht te zijn.

Maar wij, die eindelijk de ogen durven openen voor een licht dat reeds bestaat, die beseffen "wijzelf zijn het die het licht doen ontwaken of verdrijven", wij zullen ons licht vinden dat in ons kan blijven en uit ons kan stralen te allen tijd.

Ons licht, waarin wijzelf ontwaken, is eeuwigheid.

Ons licht is het sterven van een tijd van waan om op te gaan in werkelijkheid.

Wij zijn, indien wij hut licht in ons ontkennen, meester van de tijd en slaven van een tijdgebonden zijn.

Maar zo wij liet licht aanvaarden en vrijheid zoeken niet in de beperktheid van de tijd, dan vinden wij eeuwigheid, waarin wij al omvamen; gekristalliseerde werkelijkheid, die alle tijd omvat.

Wij kennen dan een vaste vorm, die ons werkelijk zijn is, ons deel van God en eeuwigheid.

Dan is het spel van daden voor ons slechts het schetsen van de vorm, die wij reeds zijn.

En het licht, dat wij ervaren is slechts de eeuwigheid, die ons heeft geschapen en in de vorm, die wij eeuwig zijn, in ons, uit ons, door alle tijd heen leeft.

Zo, zoekt gij een ontwakend licht, ontsluit de ogen van de geest.

Wees niet bevreesd.

De stralen, die u treffen, schijnen pijnlijk soms te zijn, maar zullen u verheffen tot een werkelijkheid, waarin ge niet meer machteloos en klein bent, maar deel van licht, deel en grootheid van het Al, dat licht in en dat u in uzelf bevat.

17:21 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht, eeuwigheid, meditatie, reïncarnatie |  Facebook |

10-11-16

DE WEG LEREN KENNEN. (4)

 Wie die weg wil leren kennen zal aan het volgende misschien enig houvast vinden.  (4)

herboren worden,eeuwigheid,herscheppen,slaaf, gevangene van werelden, harmonie, licht, verdoving, waarheid,

Niet omdat ik mijzelf wil offeren aan het licht, maar omdat ik slechts mijzelf werkelijk kan zijn wanneer ik mijn beperkt willen vergeet in het alomvattende willen dat de eeuwigheid bepaalt.

 

Dit schijnbaar jezelf verliezen is een herboren worden: herboren in het weten leven en taak besef, terwijl je wereld hetzelfde is gebleven en toch voor jou anders schijnt te zijn.

 

Het is een herboren worden waarbij alles wat je geweest bent je erfdeel schijnt te zijn en toch zijn betekenis grotendeels verloren schijnt te hebben.

 

Voor het eerst ken je jezelf werkelijk en niet alleen maar als een verschijnsel in de een of andere wereld of sfeer, maar als deel van het geheel, als functie van dat levende dat al het andere omringt, doordringt, in standhoud en feitelijk ook steeds schept en herschept krachtens zijn wetten en eigenschappen.

 

Dit is de voleinding. Vanaf het ogenblik dat dit je waarheid is geworden ben je deel van vele werelden en gelijktijdig niet meer de slaaf, de betrokkene, de gevangene van werelden - of die nu geestelijk zijn of anderszins.

 

In de plaats van de mens die je dacht te zijn treedt het deel van de totaliteit dat je bent. In de plaats van een tijd die je belangrijk leek is een tijdloosheid gekomen die elke moment samenvoegt met alle momenten en daardoor slechts één waarde geeft: de waarde van een harmonie die tijdloos is, die alle tijd omvat en die je voortdurend in jezelf doorleeft.

 

Het gaan van de weg van licht - ik heb het u reeds gezegd -is enerzijds zeer eenvoudig, anderzijds moeilijk: Het is ons zo moeilijk ons zelfbeeld op te geven.

 

O, het is niet moeilijk u hier allen tezamen te vaten en na enige suggestieve voorbereidingen tot u te roepen: “laat ons ons licht nu samenvatten en het voor een ogenblik vanuit een stilte laten groeien tot een kracht. Laten we daarmee alles wat rond ons is sterken en voeden omdat wij deel zijn van de eeuwigheid.

 

U zult dit dan ook beleven. Maar dat is niet de ware weg, de werkelijke kracht zelf gebruiken. Want de werkelijke weg voorziet niet in een tijdelijke door een soort verdoving opgeroepen beleving en gebruiken van je vermogen.

 

De weg voert naar een deel-zijn . En hierdoor ook naar het voortdurend beleven en beseffen, het voortdurende vermogen tot geven, tot waarmaken en tot opgaan in het geheel.

 

Misschien is dit voor sommigen onder u wat vaag gebleven. Het moge waar zijn, want niet een ieder kan hetgeen ik u mededeelde ervaren en gelijktijdig beleven als deel van iets wat in hem/haar zelf woont.

 

Heus, ik kan mij voorstellen dat het sommigen onder u vaag en onwerkelijk voorkomt. Maar achter die vaagheid schuilt dan toch wel een werkelijkheid die meer omvat dan woorden kunnen zeggen.

 

Misschien klinkt veel u bekend in de oren. Maar waarom zou veel van dit alles u niet bekend zijn, wanneer er door alle tijden heen wezens zijn geweest, die soms voor een ogenblik, maar vaker voor een deel of zelfs het geheel van hun leven deze waarheid hebben verkondigd en deze toestand van éénzijn werkelijk hebben weten te bereiken?

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende