11-01-18

Verwacht niet teveel.

Verwacht niet teveel.

 

verwachting,dolen,duisternis,licht

Als je teveel van jezelf verwacht,

zul je innerlijk steeds het gevoel hebben

in de duisternis rond te dolen.

Verwacht weinig van jezelf;

laat dat maar aan anderen over.

Doe wat je kunt en je zult ontdekken

dat je in jezelf meer licht draagt

dan je ooit hebt durven vermoeden.

17:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verwachting, dolen, duisternis, licht |  Facebook |

08-11-17

Liefde.

Liefde.

  liefde,naastenliefde,licht,duister

Er wordt veel,

soms te veel,

gesproken over liefde en naastenliefde.

Onthoud dat deze dingen

zowel licht als duister kunnen zijn.

12:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, naastenliefde, licht, duister |  Facebook |

23-10-17

Zoeken.

Zoeken.

 zoeken, licht, woord, vrede, aarde,

Zo gij in uzelf zoekt naar het Licht,

zo zult gij het ervaren.

Indien gij in uzelf zoekt naar het Woord,

zo zal het in u worden gesproken.

En zo gij put uit deze beide,

zo zult gij macht hebben over uzelf

en de kracht bezitten om uw wezen uit te drukken

in elke wereld, om de aarde stil te doen worden,

om de ingewanden der aarde te bevelen rustig te zijn

en de volkeren der aarde te zeggen:

Dit is de juiste weg van vrede.

16:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoeken, licht, woord, vrede, aarde |  Facebook |

15-10-17

Begerende mens.

Begerende mens.

begeren, licht, waarheid, heerschappij,

Wanneer een mens het licht der waarheid begeert,

zo luistert hij in zichzelf.

Wanneer een mens de heerschappij begeert,

zo delft hij in de wereld.

14:15 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begeren, licht, waarheid, heerschappij |  Facebook |

12-10-17

Ga uw weg.

Ga uw weg.

licht, weg, kracht,

Volg niemand, ga uw weg.

Erken de geest die met u is,

het Licht dat met u is,

maar ga uwe weg.

En zo gij die weg gaat,

weet dat anderen dit soms niet kunnen.

Laat uw kracht hun kracht zijn.

Maak uw licht tot de weerkaatsing

van het Licht der Wereld,

dat steeds weerkeert.

12:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht, weg, kracht |  Facebook |

11-10-17

Weinig zin, weinig inhoud.

Weinig zin, weinig inhoud.

 

DSC_0303.JPG

Zo gij meent

dat uw leven misschien weinig zin heeft of weinig inhoud,

vraag u af wat gij nu nog kunt volbrengen

in overeenstemming met de kracht die in u leeft.

Gij zult zien dat het volbrengen van weinig voldoende kan zijn

om uw wezen de inhoud te geven

en uw leven de glans te verlenen die noodzakelijk zijn,

zo gij het ware Licht wilt aanvaarden.

12:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: weinig zin, weinig inhoud, kracht, licht |  Facebook |

13-07-17

Gedachten vanuit Aquarius.

Gedachten vanuit Aquarius.

toorn,leven, dood, licht, vrijheid,

"Toorn is het begrip van het onjuiste.

Hij kan de vlam zijn, die het onreine reinigt.

Maar in vele gevallen is toorn de zwakheid van het "ik",

die - zich ontdekt ziende - zich met alle,

ook niet geoorloofde, middelen verdedigt.

Wees nimmer toornig, doch besef wie en wat gij zijt.

In de plaats van uw toorn zal de goddelijke wet treden."

 

"Dood nimmer, tenzij dit noodzakelijk is voor uw eigen leven.

Dood geen plant en geen dier en geen mens.

Laat u liever doden, dan dat gijzelf tot doder wordt.

Want hij, die doodt, erkent het Goddelijke niet.

Wie het Goddelijke niet erkent echter, is blind.

Wie blind is, zal ondergaan in de vernieuwing dezer tijden

en het nieuwe licht niet aanschouwen."

 

"Eerbiedig al het leven en eerbiedig elk denken en alle vrijheid.

Want hoe kunt gij vrij zijn,

indien gij anderen wilt binden aan uw bevel,

aan uw gedachte, aan uw woorden.

Slechts wie de vrijheid van anderen eerbiedigt

en hen vrijelijk laat gaan, kan vrij zijn.

Slechts wie vrij is,

zal op aarde ontsnappen aan de ketenen van de stof." 

11:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toorn, leven, dood, licht, vrijheid |  Facebook |

10-07-17

Bewustwording.

Bewustwording.

 

Bewustwording,licht, mens,

 

Het is beter éénmaal in het leven

tot één mens een woord van licht en goedheid

te hebben gesproken,

dan boeken vol te hebben neergeschreven,

die niemand ooit ontroeren.

Het is beter éénmaal tegen zijn plichten in

mens te zijn geweest dan een perfect ambtenaar of rechter.

Mens zijn en menswaardig leven en handelen

is het eerste vereiste voor een ieder,

die bewustwording zoekt.

12:05 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bewustwording, licht, mens |  Facebook |

08-05-17

Wanneer Licht en Duister huwen...

Wanneer Licht en Duister huwen...

Licht, duister, bewustzijn,

Wanneer het bewustzijn de kracht ervaart,

wordt de waarde van de kracht,

door het bewustzijn ervan bepaalt.

 

Wanneer het demonische zich aandient

is ze de spiegel voor al

het demonische in je.

 

Wanneer het goede zich aan je aandient

is ze de spiegel voor al

het goede in je.

 

Wanneer je goud wilt maken,

moet je in jezelf de kracht vinden,

die al het andere aanvult tot goud.

 

Wanneer licht en duister in je huwen,

ontstaat de harmonie die perfect is.

16:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht, duister, bewustzijn |  Facebook |

25-04-17

In het Licht.

In het Licht.

probleem, licht,

Als je het probleem in het licht plaatst,

zal de aanvulling vanzelf komen.

 

 

 

12:15 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: probleem, licht |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende