12-10-17

Ga uw weg.

Ga uw weg.

licht, weg, kracht,

Volg niemand, ga uw weg.

Erken de geest die met u is,

het Licht dat met u is,

maar ga uwe weg.

En zo gij die weg gaat,

weet dat anderen dit soms niet kunnen.

Laat uw kracht hun kracht zijn.

Maak uw licht tot de weerkaatsing

van het Licht der Wereld,

dat steeds weerkeert.

12:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht, weg, kracht |  Facebook |

11-10-17

Weinig zin, weinig inhoud.

Weinig zin, weinig inhoud.

 

DSC_0303.JPG

Zo gij meent

dat uw leven misschien weinig zin heeft of weinig inhoud,

vraag u af wat gij nu nog kunt volbrengen

in overeenstemming met de kracht die in u leeft.

Gij zult zien dat het volbrengen van weinig voldoende kan zijn

om uw wezen de inhoud te geven

en uw leven de glans te verlenen die noodzakelijk zijn,

zo gij het ware Licht wilt aanvaarden.

12:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: weinig zin, weinig inhoud, kracht, licht |  Facebook |

25-09-17

Leidsman?

Leidsman?

 

leidsman, kracht,

 

Weet, wat gij zijt,

ongeacht de uiterlijkheid van uw wezen.

Zoek in deze dagen niet naar de leidsman,

die u leiden zal,

want hij verandert voortdurend.

Zoek naar de leiding,

die gij innerlijk bezit en volg deze:

uw eigen kracht door alle veranderingen.

17:25 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leidsman, kracht |  Facebook |

22-09-17

Wees vrij.

Wees vrij.

 

DSCF4175.JPG

 

Wees vrij.

Wees vrij en bemin alle leven,

alle zijn.

Beschouw alles als deel van uzelf

en gelijkwaardig aan uw begrip van uzelf.

Dan eerst zult ge de werkelijke kracht

van deze tijd kennen en ervaren.

Dan eerst zult ge weten hoe klein juist in deze dagen

en in de komende eeuwen de scheiding is

tussen eeuwigheid en

een tijdelijk bestaan van mens en geest.

11:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelijkwaardig, vrij, kracht, beminnen |  Facebook |

18-09-17

Wees uzelf getrouw.

Wees uzelf getrouw.

trouw, kracht, dwaasheid,

Uzelf verloochenen is een dwaasheid,

indien gij daarmede uw werkelijkheid terzijde schuift.

Wees uzelf getrouw.

Wees datgene,

wat gij erkent te moeten zijn.

Volbreng datgene,

wat gij erkent als deel van uw wezen,

maar volbreng het niet ommentwille van uzelf,

doch ommentwille van de Kracht,

die leeft in alle dingen.

11:58 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trouw, kracht, dwaasheid |  Facebook |

15-09-17

Goed voelen.

Goed voelen.

 

wijsheid, kracht, machteloos, denken, redelijk,

 

Indien gij wijsheid begeert,

vraag niet naar de wijsheid der mensen,

die vastgeroest is in wat zij noemen:

het denken van de redelijke mens.

Maar vraag naar de kracht,

die u wekt en die tot u spreekt.

Dan alleen zult gij de wijsheid bezitten

om deze dagen te begrijpen.

Indien gij meent machteloos te zijn

te midden der mensheid,

vraag uzelf af,

waar uw kennis,

waar uw kracht schuilt;

en gij zult ontdekken:

sterk ben ik door de kracht,

die in mij woont.

10:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijsheid, kracht, machteloos, denken, redelijk |  Facebook |

10-09-17

Verheven boven de mensheid.

Verheven boven de mensheid.

mensheid, kracht, verheven,

Je moet niet proberen je te verheffen boven de mensheid.

Je moet proberen bewust deel te zijn van die mensheid,

want als je dat kunt,

ben je ook bewust steeds meer deel van die kracht

die die mensheid in stand houdt,

waar het leven en de mogelijkheid tot leven uit voortvloeit

en dat is heus meer dan een chemische reactie.

12:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensheid, kracht, verheven |  Facebook |

06-09-17

Leer vrij zijn.

Leer vrij zijn.

discipline, vrijheid, kracht,

Leer vrij te zijn en leer gelijktijdig de discipline kennen

waardoor u vrijwillig en bewust uw ik

en uw belangen ondergeschikt maakt aan al datgene wat u,

ook innerlijk, als meerwaardig erkent.

Als u op deze wijze leeft dan zult u misschien als mens

niet rijk worden in menselijke zin of machtig in menselijke zin,

maar u zult innerlijk rijk zijn omdat u voortdurend licht en kracht kent

en u zult machtig zijn, niet omdat u anderen beheerst,

maar omdat in u de kracht is waardoor u anderen kunt helpen

wanneer dit mogelijk is en gelijktijdig kunt beletten

u aan te tasten wanneer ze dit zouden wensen.

12:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discipline, vrijheid, kracht |  Facebook |

27-07-17

Zelfzucht.

Zelfzucht.

 

Zelfzucht,egoïsme, kracht,

 

De zelfzucht van de mens is vaak geen egoïsme

in de enge zin van het woord.

Het is een zucht om zichzelf

en zijn eigen omstandigheden te projecteren

op de gehele wereld en op grond daarvan

die gehele wereld te willen veranderen.

Maar u bent deel van die wereld

en uw dromen hebben weinig te maken

met de eeuwige krachten

die rond je in beweging zijn

en de stoffelijk kenbare verschijnselen

waarmede je geconfronteerd wordt.

12:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfzucht, egoïsme, kracht |  Facebook |

19-07-17

Uw kracht.

Uw kracht.

kracht,

Laat de kracht van u uitgaan.

Je moet voelen dat je deel bent van de kracht

en dan werkt ze ook door u.

Je moet aanvaarden dat de kracht in je schuilt,

maar ook weten dat zij alleen betekenis krijgt

wanneer ze door jou kenbaar

en werkzaam wordt,

hoe dan ook.

17:36 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende