01-04-17

Onmerkbare kracht.

 

 

 Onmerkbare kracht.

 

kracht, kosmos,

  

De kosmos is een stille onmerkbare kracht,

alleen door zelf net zo stil te worden

merk je hem op.

 

12:46 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht, kosmos |  Facebook |

09-03-17

De volmaaktheid.

DE VOLMAAKTHEID.

 kosmos, volmaaktheid,

Alles wat u denkt,

wat u doet,

is op zichzelf onbelangrijk,

want het is een deel van wat geschapen is,

en maakt uiteindelijk heel weinig uit.

In de kosmos wordt dit alles gelijkgesteld,

maakt dit alles samen deel uit van de volmaaktheid.

 

12:45 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kosmos, volmaaktheid |  Facebook |

10-02-17

VERWERVING VAN KENNIS ?

VERWERVING VAN KENNIS ?

 

DSCF5721.JPG

De verwerving van kennis op zichzelf is niet belangrijk;

wel echter dat zij ons in staat stelt een steeds juister begrip te krijgen van de behoeften van de wereld rond ons.

De verwerking daarvan en dus een steeds meer weten en meer bewust zijn van al wat deze wereld in zich draagt, brengt ons tot een realisatie,

n.l. de juiste plaatsing van het ik te midden van het Al.

Wij beseffen onze eigen tekortkomingen, onze eigen deugden, maar zijn tevens in staat de tekortkomingen en deugden van alle anderen bewust te zien en innerlijk te verwerken.

In deze tijd wordt over het algemeen in het ik een wereldbeeld geschapen, waarin een godsfactor of een persoonlijke God een belangrijke rol speelt.

Geloofsbeleving is in deze tijd zeer belangrijk.

De principes van bv. christelijke naastenliefde, die in het begin zo groots en zo interessant leken, verflauwen iets en daarvoor komt in de plaats een bewust werken.

Uit het bewuste werken openbaart zich de laatste fase voor het einddoel, n.l. het trachten vanuit zichzelf de eenheid met de wereld uit te drukken door de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld, beide gelijkelijk erkend, in waarheid te scheppen in het ik.

Er mag geen verschil meer zijn tussen de werking van de krachten buiten ons en de werking van de krachten in ons.

Het is of men zich uitbreidt tot men de gehele bekende kosmos omvat.

In deze periode ontstaat er een aanmerkelijke vermeerdering van kennis, die zonder studie plaatsvindt.

Door de gevoelens van harmonie en eenheid n.l. voelt men steeds sterker het weten van anderen aan. De problemen en de kennis van die anderen, ongeacht hun geaardheid of gradatie in de reeks van de schepselen, is een verrijking van het ik.

Eerst hierdoor kan het afgeronde geheel, waar in een begeerteloos en daadloos bestaan het volledig kennen mogelijk is, verworven worden.

12:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begeerteloos, geaardheid, kosmos, einddoel, naastenliefde |  Facebook |

04-02-17

Hoe bewust worden van onze werkelijkheid?

Hoe bewust worden van onze werkelijkheid?

pessimist, optimist,scholing, bewustwording, werkelijkheid,kosmos,vreugde, harmonie,

Een pessimist creëert in zichzelf een beeld van de hel die hij vreest en die hij daardoor voor zichzelf waarmaakt, want hij maakt waar, wat hij in zichzelf erkent en creëert.

Een optimist zal op den duur voor zichzelf zijn vreugdige verwachtingen steeds meer vervuld zien, omdat hij in zichzelf voortdurend een kosmos schept, waarin die vreugde en harmonie dominant zijn en daar moet de wereld op antwoorden.

De wereld is hier niet meer datgene, wat ons domineert. Het is wel een scholing, maar het is geen school. Een school is iets, waarin je gebonden bent aan bepaalde regels, lesuren en bepaalde vakken.

Een scholing is datgene, waarin je meer leert.

Wij leren meer door wat wij zijn in de wereld en door wat wij verder zoeken in de kosmos. Maar wij kunnen alleen leren wat in onszelf mede aanwezig is en dientengevolge worden wij ons bewust van onze werkelijkheid in onszelf.

12:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pessimist, optimist, scholing, bewustwording, werkelijkheid, kosmos, vreugde, harmonie |  Facebook |

03-12-16

Eleusische school.

De Eleusische school vertelde:

 eleusische school,kosmos, gedachten, licht,duister, chaos,

"Wijzelf leven uit de kosmos.

En de kosmische kracht in ons weerkaatst,

wordt vervormd door onze gedachten,

door ons geloof,

door ons bestaan.

Nu kunnen wij verschillende factoren uit deze kosmos aantrekken.

Wij kunnen het duister nemen en de chaos,

of het licht en de vorm.

Wij kunnen nemen de lichtende wereld van de geest,

of de vorm van de nauwelijks bewuste materie.

Datgene wat wij in onszelf wekken,

stralen wij uit in de wereld.

En indien deze uitstraling bewust wordt gericht,

geconcentreerd, op een voorwerp of een mens,

dan beheerst deze trilling al datgene,

wat niet zelf een sterker bewustzijn in zich draagt."

13:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eleusische school, kosmos, gedachten, licht, duister, chaos |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende