08-03-18

Een vraagje?

Een vraagje?

 

kosmos,emotie,werkelijkheid

“De werkelijkheid die in u leeft

omvat meer dan de kosmos,

die gij kent.

Hoe wilt u haar bewijzen

in de termen van uw wereld

of registreren in de ervaringen

en emoties die gij ondergaat?"

10:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kosmos, emotie, werkelijkheid |  Facebook |

23-05-17

De werkelijkheid.

De werkelijkheid.

 

DSCF7538.JPG

De werkelijkheid die in u leeft

omvat meer dan de kosmos,

die gij kent.

Hoe wilt u haar bewijzen in de termen

van uw wereld of registreren

in de ervaringen en emoties

die gij ondergaat?

 

12:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kosmos, werkelijkheid, emoties, ervaringen |  Facebook |

11-05-17

Alles!

Alles!

Alles,kosmos, tegendeel,

Alles in de oneindige intelligente kosmos

heeft zin.

Alles ís ergens waar.

Alles is in je

en wordt buiten je herkent.

Alles verschijnt slechts één maal

op dezelfde wijze.

 Alles wat zich manifesteert

heeft zijn tegendeel.

10:09 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alles, kosmos, tegendeel |  Facebook |

01-04-17

Onmerkbare kracht.

 

 

 Onmerkbare kracht.

 

kracht, kosmos,

  

De kosmos is een stille onmerkbare kracht,

alleen door zelf net zo stil te worden

merk je hem op.

 

12:46 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht, kosmos |  Facebook |

09-03-17

De volmaaktheid.

DE VOLMAAKTHEID.

 kosmos, volmaaktheid,

Alles wat u denkt,

wat u doet,

is op zichzelf onbelangrijk,

want het is een deel van wat geschapen is,

en maakt uiteindelijk heel weinig uit.

In de kosmos wordt dit alles gelijkgesteld,

maakt dit alles samen deel uit van de volmaaktheid.

 

12:45 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kosmos, volmaaktheid |  Facebook |

10-02-17

VERWERVING VAN KENNIS ?

VERWERVING VAN KENNIS ?

 

DSCF5721.JPG

De verwerving van kennis op zichzelf is niet belangrijk;

wel echter dat zij ons in staat stelt een steeds juister begrip te krijgen van de behoeften van de wereld rond ons.

De verwerking daarvan en dus een steeds meer weten en meer bewust zijn van al wat deze wereld in zich draagt, brengt ons tot een realisatie,

n.l. de juiste plaatsing van het ik te midden van het Al.

Wij beseffen onze eigen tekortkomingen, onze eigen deugden, maar zijn tevens in staat de tekortkomingen en deugden van alle anderen bewust te zien en innerlijk te verwerken.

In deze tijd wordt over het algemeen in het ik een wereldbeeld geschapen, waarin een godsfactor of een persoonlijke God een belangrijke rol speelt.

Geloofsbeleving is in deze tijd zeer belangrijk.

De principes van bv. christelijke naastenliefde, die in het begin zo groots en zo interessant leken, verflauwen iets en daarvoor komt in de plaats een bewust werken.

Uit het bewuste werken openbaart zich de laatste fase voor het einddoel, n.l. het trachten vanuit zichzelf de eenheid met de wereld uit te drukken door de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld, beide gelijkelijk erkend, in waarheid te scheppen in het ik.

Er mag geen verschil meer zijn tussen de werking van de krachten buiten ons en de werking van de krachten in ons.

Het is of men zich uitbreidt tot men de gehele bekende kosmos omvat.

In deze periode ontstaat er een aanmerkelijke vermeerdering van kennis, die zonder studie plaatsvindt.

Door de gevoelens van harmonie en eenheid n.l. voelt men steeds sterker het weten van anderen aan. De problemen en de kennis van die anderen, ongeacht hun geaardheid of gradatie in de reeks van de schepselen, is een verrijking van het ik.

Eerst hierdoor kan het afgeronde geheel, waar in een begeerteloos en daadloos bestaan het volledig kennen mogelijk is, verworven worden.

12:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begeerteloos, geaardheid, kosmos, einddoel, naastenliefde |  Facebook |

04-02-17

Hoe bewust worden van onze werkelijkheid?

Hoe bewust worden van onze werkelijkheid?

pessimist, optimist,scholing, bewustwording, werkelijkheid,kosmos,vreugde, harmonie,

Een pessimist creëert in zichzelf een beeld van de hel die hij vreest en die hij daardoor voor zichzelf waarmaakt, want hij maakt waar, wat hij in zichzelf erkent en creëert.

Een optimist zal op den duur voor zichzelf zijn vreugdige verwachtingen steeds meer vervuld zien, omdat hij in zichzelf voortdurend een kosmos schept, waarin die vreugde en harmonie dominant zijn en daar moet de wereld op antwoorden.

De wereld is hier niet meer datgene, wat ons domineert. Het is wel een scholing, maar het is geen school. Een school is iets, waarin je gebonden bent aan bepaalde regels, lesuren en bepaalde vakken.

Een scholing is datgene, waarin je meer leert.

Wij leren meer door wat wij zijn in de wereld en door wat wij verder zoeken in de kosmos. Maar wij kunnen alleen leren wat in onszelf mede aanwezig is en dientengevolge worden wij ons bewust van onze werkelijkheid in onszelf.

12:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pessimist, optimist, scholing, bewustwording, werkelijkheid, kosmos, vreugde, harmonie |  Facebook |

03-12-16

Eleusische school.

De Eleusische school vertelde:

 eleusische school,kosmos, gedachten, licht,duister, chaos,

"Wijzelf leven uit de kosmos.

En de kosmische kracht in ons weerkaatst,

wordt vervormd door onze gedachten,

door ons geloof,

door ons bestaan.

Nu kunnen wij verschillende factoren uit deze kosmos aantrekken.

Wij kunnen het duister nemen en de chaos,

of het licht en de vorm.

Wij kunnen nemen de lichtende wereld van de geest,

of de vorm van de nauwelijks bewuste materie.

Datgene wat wij in onszelf wekken,

stralen wij uit in de wereld.

En indien deze uitstraling bewust wordt gericht,

geconcentreerd, op een voorwerp of een mens,

dan beheerst deze trilling al datgene,

wat niet zelf een sterker bewustzijn in zich draagt."

13:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eleusische school, kosmos, gedachten, licht, duister, chaos |  Facebook |

29-10-16

HET YANG‑EN‑YIN‑PRINCIPE.

HET YANG‑EN‑YIN‑PRINCIPE.

Yang en Yin,indeling van Fohi,bewustzijn,kosmos, meditatie,

Yang en Yin zijn elkaar aanvullende tegendelen, die elk voor zich een centraal punt hebben. "Want,"zo zegt de oosterling, "goed en kwaad zijn samen het geheel van de schepping. En het geheel van de schepping is identiek aan het geheel van de Schepper.

Echter moeten goed en kwaad als tegengestelde machten elk voor zich een centrum hebben, waarvan hun drijvende kracht uitgaat." Als u Yang en Yin dan ook ziet afgebeeld, zult u in de kop van de ge­ vlochten helften een punt zien als een oog.

Nu heeft men wel eens gezegd: Yang en Yin zijn eigenlijk de typen van geboorte en dood. En daar zit een waarheid in. Een Chinees drukte het zo uit: "Wit ‑ teken van het alomvattend licht ‑ is het volkomen leven. Wanneer het volkomen leven zich echter geheel heeft gevormd, vindt het geen mogelijkheid meer tot uiting.

Zo gaat het over in het duister van de dood. In de dood vindt het een hernieuwde beleving. Dood is negatief leven. Leven is positief sterven." Dat is op zichzelf natuurlijk heel aardig, maar we gaan nog verder. Wanneer de tweeheid van het 1even tot bewustzijn komt en wij zijn in staat beide als geheel te beschouwen, dan kunnen wij deze omgeven door de tekens, die de verschillende wereldwaarden aangeven.

Omgeef Yang en Yin door de acht vlakken der uiting en ge zult zien, dat ‑ terwijl elk vlak zijn eigen licht bezit ‑ Yang en Yin tezamen het wit‑gouden licht geboren doen worden, de intensiteit van levende kracht. Die intensiteit van levenskracht is het onmiddellijk werkzaam goddelijk Vermogen, dat zich in alle tegendelen uit en overal gelijk aanwezig is en blijft. Maar daaromheen zitten acht wereldvelden, acht tekens.

Ze hebben een speciale naam en men gebruikt daarvoor de z.g. indeling van Fohi. Deze indeling geeft weer karakteristieken (beter gezegd: mogelijkheden), die binnen de uitingen dezer wereld vallen. Deze worden weer beheerst door de kleuren. Die kleuren gaan van infra‑rood tot violet met alle daartussen liggende schakeringen. Wij zien b.v. het oranje‑rood als een vurig vlammend iets. We zien het geel als een teken van ondergang. We zien het zachtgroen als een teken van geloofsstijging. We zien het teerblauw van de bewustwording. We zien het violet van de geestelijk bewuste bereiking. Al deze tinten geven een aspect aan van dit Yang en Yin‑principe.

Om dat goed te begrijpen, doen we het best weer een stukje te citeren: "Wanneer ik elke kleur des levens zie, zo vind ik haar terug in de volheid van het witte (hier het vol‑gouden licht). Ik weet echter, dat ik niet het totaal van het witte (weer het vol‑gouden licht) in mij draag, doch slechts de kleur, die uit mijn wezen voortspruit. Want uit de onvolledigheid van mijn wezen moet ik inkeren tot een der principes.

Keer ik in tot het duister, dan zal het duister zich met de tint van mijn wezen vermengen en mij maken tot een kracht die negatief is, die de afgrond ingaat en de onderwereld leert kennen in volheid en bewustzijn.

Sta, ik voor de werelddraak, dan blijft mij slechts over verslonden te worden of hem te overwinnen. En wie zijn dolk weet te richten tegen de draak, herrijst en wordt herboren in het lichte principe, vanwaar hij uitgaat tot in de ruimte van de bewuste wereld en gespaard blijft voor de lange tocht door de buitenste werelden.

Onverschillig hoe we werken, we kunnen tot het duister worden getrokken. Wanneer we in het duister terecht komen, betekent het voor ons geen ondergane, of verdoeming, mits we de moed hebben het kwaad zelfe in de ogen te schouwen. Hier wordt uitgedrukt, dat wie Yang en Yin beide erkent (wat men door het aanschouwen van het kwaad vindt; want wie het kwaad in de ogen durft zien, vindt daar als tegendeel onmiddellijk de ontbrekende waarde: het goede), die kan te allen tijde terugkeren tot wat men de lichte wereld noemt.

Ook degene, die ingaat tot de factor (met een andere kleur en ook andere eigenschappen), vindt evenzeer zijn bewustwording, want deze bewustwording gaat door de hoogste werelden. Daarover zegt dezelfde schrijver: "Zij, die ingaan tot het lichte principe en vergeten dit te erkennen als meerdere van het "ik", worden door de grote macht (waarschijnlijk de Hemelse Keizer) gedoemd tot een reis door de, buitenste ruimten, tot ,zij ‑ kennende de buitenste werelden ‑ terugkeren tot het licht."

Dus ook als we ten goede streven, moeten we nog behoorlijk uitkijken, zegt deze schrijver. Want je kunt je wel blind staren op dat licht (het witte van het principe) maar als je vergeet ook daarin de mogelijkheid van het slechte (het tegendeel) als bewustzijn te aanvaarden, word je ook uit het licht uitgeworpen. Je komt dan in de buitenste werelden (de ruimte van de kosmos) en zwerft daar.

Dus: het duister komt a.h.w. in de materie. Stelt u het zich maar onder­ aards voor. De ander komt in het duister van het hemelruim er zwerft daar rond. En al zwervend zoekt men naar bewustzijn. Het is overigens aardig erbij te vermelden, dat de vallende sterren in China lange tijd worden gezien als geesten van bewusten, die ofwel in het rijk der hemelen hadden gezondigd, dan wel in hun trots niet hadden gebogen voor de Heerser van de lichtende werelden. En die worden dan de buitenste ruimten ingejaagd.

Om kort samen te vatten: Yang en Yin zijn de kosmische eenheid. Gezamenlijk zijn zij de perfecte vorm: de cirkel. Elk voor zich zijn ze de vorm van het menselijk levensbeginsel. En dat is weer een symbool dat we ons goed moeten realiseren. Verder wordt dit symbool gebruikt voor meditatie.

14:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yang en yin, indeling van fohi, bewustzijn, kosmos, meditatie |  Facebook |

26-10-16

TERUGBLIK IN HET IK.

TERUGBLIK IN HET IK.

terugblik,persoonlijke werkelijkheid, kosmos,bewustzijn,incarnatie, minderwaardigheidsbesef, stoa,

Elke mens, die op de aarde wordt geboren, zal vóór deze incarnatie vele andere bestaansvormen hebben gekend. Het is ook zeer wel mogelijk, dat hij reeds in vroegere tijden een menselijk lichaam heeft gehad en dus als mens op aarde leefde.

Velen op aarde willen gaarne terugzien in het verleden. Zij zouden gaarne willen weten, of zij het misschien waren, die handel dreven in Ba­bylon, dansten voor de goden in Egypte, filosofeerden met de wijsgeren in Griekenland of zelfs in de Stoa met filosofen een gelijkwaardig gesprek konden voeren.

Dit zoeken in het verleden is eigenlijk een uitdrukking van ontevre­denheid met het heden en in vele gevallen een minderwaardigheidsbesef.

Want waarom zou de mens naar het verleden terug willen zien? Indien wij in het "ik" naar het verleden terugzien, zullen wij daar zeker geen in incar­naties en geen opeenstapeling van historische en andere feiten vinden.

Integendeel. Wat wij wel in het "ik" vinden is een reeks complexe waar­den, die het verloop van ons leven a.h.w. voor ons uitstippelen. Wij vinden daar de geestelijke tekortkomingen. De fouten, waardoor wij op bepaalde stoffelijke gebeurtenissen en verschijnselen te veel nadruk leg­gen. Wij vinden daarin ook ongetwijfeld bereikingen als een begrip, dat het ons mogelijk maakt de kleuren in de lucht te zien en te genieten van de natuur zelve, of ons in muziek uit te leven, misschien zelfs te schil­deren en te scheppen. Wij vinden in onszelf de mogelijkheid tot beschouwing, de mogelijkheid door te dringen in begrip van onszelf en onszelf te ver­staan.

Deze dingen zijn dan ook niet het gevolg van één leven. Zij zijn wel degelijk uit het verleden meegekomen. Want elke gang, die een mensenziel gaat, is er één van ontwikkeling. De geest, het bewustzijn‑dragende van de persoonlijkheid, ontplooit zich meer en meer; en elke fase in de stof en in de geest zal die geest iets leren. Zij beseft meer en meer wat haar eigenlijke plaats in de schepping is. Op het ogenblik dat een ziel dan ook op aarde wordt geboren, zal zij met zich brengen het totale geestelijke bewustzijn, dat uit haar verleden is ontstaan. Zij zal elke behoefte vervullen, die uit dit verleden in haar werd geboren. Zij brengt met zich alle gaven en mogelijkheden, die het verleden haar reeds schonk en zal deze in het huidig leven kunnen gebruiken. De terugblik naar het verleden in het "ik" betekent niets anders dan de erkenning van dat, wat je bent. Daar hebben Rome, Babylon of oudere steden niets mee van doen. Het is alleen de reeks van eigenschappen, die gij nu bezit. Daarmede ben je uit de geestelijke sferen gekomen. Met een bepaald doel voor ogen, met een zekere honger, een zekere behoefte in u. Zo hebt ge dit leven gekozen om daarin rijker te worden, vooral van geest.

Wanneer wij dus willen spreken van terugblik in het "ik", dan is dit geen zien in tijd maar een zoeken naar onze ware persoonlijkheid. De terugblik is niets anders dan het constateren: Zover zijn wij gegroeid. Dit leeft nu in ons. Dit zijn onze mogelijkheden. Zo staan wij tegenover wereld en medemensen. En heel vaak zal, wanneer ge doordringt in het "ik", het verleden zich aan u kenbaar maken in dromen. Beelden van een volmaaktheid, die nog niet is verwerkelijkt. Uw eigen voorstelling van een hemel, van een perfecte wereld. En deze zijn geboren uit uw vroeger leven. Deze zijn uit vroegere fasen van bestaan langzaam maar zeker gerijpt om nu als openbarstende zaadknoppen aan uw eigen leven een bepaalde bedoeling te geven en u te leren uw daden te richten.

Wanneer ge dan verder wilt teruggaan in dat "ik", dan vindt ge ergens een geheimzinnige kern, een kracht die ge niet kunt omschrijven en een toestand van onbewustzijn. En dan spreekt ge over de hogere sferen. Maar is het niet tevens het verleden? Want toen het eerste woord werd gesproken en het eerste licht uitging in de kosmos, toen waart gij één met die grote Kracht. En gij zijt uitgegaan in het duister. Ge hebt gespeeld met het licht, gij hebt gezocht naar een bewustzijn. En ten slotte hebt ge vermoeid tot uzelf gezegd: Zie, ik ben.

Zo ben je verder gegaan. En nu keert ge terug. Alles wat van God af tot dit stoffelijk doel heeft gevoerd, alles wat uit het menselijk doel voortvloeit en ons weer brengt tot het Goddelijke, is gelijk.

Onze terugblik in het verleden is tevens een vooruit‑zien in de toekomst. Deze dingen zijn één. Dat wat ik was, zal ik zijn. Dat wat ik geweest ben, word ik. Dit geldt altijd weer. Natuurlijk verandert er veel in ons. Wat wij eens waren, onbewust of ongewild, zullen wij nu doelbewust zoeken en volbewust ervaren en ondergaan. Maar het was in het verleden en het zal zijn in de toekomst.

Daarom zou ik hun, die willen terugblikken in het "ik", de raad willen geven: zoek niet te veel naar wat ge zijt geweest. Misschien dat dit alles u een enkele maal een verklaring kan zijn voor wat ge nu doormaakt: het hoe en waarom. Maar dat gebeurt zelden. Dat wat ge doormaakt, het hoe en het waarom van het heden, zult ge echter altijd kunnen verklaren uit uw eigen wezen.

Zoek niet naar de verleden tijd, zoek naar uw persoonlijke werkelijkheid. Laat uw terugblik in het "ik" worden tot een inzicht in het eigen "ik". Dit omvat verleden en toekomst tegelijk. Dit maakt u bewuster, sterker en doet u sneller teruggaan tot die toestand uit het verleden, die elk voor zich begeert: de eenheid met God in de voleinding der dagen.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende