11-08-17

Innerlijke vrede.

Innerlijke vrede.

 

Innerlijke vrede, dromen,idealen,

 

Mensen dromen van idealen:

de mooiste rozen,

de mooiste chrysanten,

maar je mag er met je vingers niet aankomen.

Als je zegt:

wat kan het me schelen,

ik kijk gewoon naar wat er is,

dan geniet je van de kleine dingen

van het leven.

En juist die dingen vormen de basis

van de innerlijke vrede,

dat gelukkig aanvaarden

zonder verder veel te willen.

Hoe meer je wilt

hoe minder vrede je kent.

11:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innerlijke vrede, dromen, idealen |  Facebook |

24-04-16

INNERLIJKE VREDE MET DE WERELD.

INNERLIJKE VREDE MET DE WERELD.

innerlijke vrede, harmonie, disharmonie, kracht, wereld, ego,

“Indien gij innerlijk geen vrede kunt hebben met de wereld,

vraag u af: wat ben ik?

Vraag u af: welke kracht berust erin mij?

En zeg tot uzelf: deze kracht voeg ik bij het disharmonische,

opdat het de harmonie moge benaderen.

Want in ons streven naar eenheid en begrip scheppen wij eenheid en begrip.

Maar in ons streven naar eenvormigheid en aanvaarding van één begrip vervreemden wij het ego,

maken wij ons los van de eeuwige Kracht waarmee wij verbonden zijn en vergeten wij de werkelijkheid waarin wij leven.”

12:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innerlijke vrede, harmonie, disharmonie, kracht, wereld, ego |  Facebook |

15-09-15

INNERLIJKE VREDE.

INNERLIJKE VREDE.

INNERLIJKE VREDE,harmonie, chakra,

Vrede is meer dan rust, want vrede kan wel degelijk een actie zijn. Het is een ontwikkeling, waarin de harmonie niet wordt verstoord. Vrede is een toestand, die in zich het harmonisch zijn omsluit.

Een innerlijke vrede betekent precies hetzelfde. Het betekent, dat ik in mij niet tegen mijzelf verdeeld ben. Dat ik mij geen vragen stel ten aanzien van wat ik anders had moeten zijn of had moeten doen, maar dat ik leef met de dingen, die ik ben in een wereld, waarin ik op dit moment besta en dat ik in zekere zin vrede daarmee heb. Niet dat ik geen veran­dering daarin zal nastreven, maar ik voel mij niet achtervolgd door een verleden of door daden die gesteld zijn. Ik word niet voortdurend over­rompeld door de behoefte, op dit moment meer te bereiken of meer te zijn dan mij mogelijk is. Innerlijke vrede is eigenlijk zo eenvoudig weg harmo­nisch zijn.

Een mens die de innerlijke vrede kent, groeit geestelijk en naar buiten toe ook materieel in vele gevallen in de richting van beter begrip voor de wereld, grotere eenheid met de wereld, zuiverder contac­ten met de geest en zelfs met zijn innerlijk. Maar die groei gaat niet met schokken. Het is geen plotselinge en onverwachte inwijding. Het is eenvoudig een langzaam openbloeien als van een roos, die als de zon eenmaal komt in zich de behoefte gevoelt de blaadjes te spreiden en daarmee haar mogelijkheid voor nieuw leven en nieuw zijn te ontplooien. En als u daarmee rekening houdt, dan kunnen wij zeggen:

Innerlijke vrede is voor ons de toestand, waarin wij ons geleidelijk en haast ongemerkt ontplooien in een voortdurend gevoel van intens be­staan en erkennen, zonder dat wij in strijd komen met onszelf of onze we­reld.

Waarlijk gelukkig is de mens, die deze vorm van vrede vindt, want zijn wezen zal zich ontplooien, zijn chakra ‘s zullen zich openplooien en hij zal verbonden zijn met steeds meer krachten en mogelijkheden in het totale Al, terwijl hij gelijktijdig meer en intenser zichzelf wordt in de wereld, waarin hij nu nog voornamelijk bestaat.

11:02 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innerlijke vrede, harmonie, chakra |  Facebook |

19-05-15

TEVREDENHEID.

tevredenheid, het graf, de dood, geest, wensen, dromen, begerenswaard, innerlijke vrede, verlangens,Tevredenheid.

Tevredenheid, zo sprak de meid,

bezit een mens pas in het graf.

Hij is van alles af,

vraagt niet wie hem iets gaf

en wie hem iets onthield.

Hij ligt, hij rot en weet van niets.

En zo een ieder die het ziet,

aanschouwend wat in hem bestaat,

zichzelf even gadeslaat,

zo zegt hij en niet zonder reden,

de mens die dood is, is tevreden.

 

Maar werkelijke tevredenheid ontstaat eigenlijk niet door de dood. Ik ken veel geesten aan onze kant, die ook nog niet tevreden zijn.

Tevredenheid is aanvaarding. Dat klinkt heel vreemd. Vele mensen denken tevreden zijn, is niets wensen. Maar dat is dwaas. Tevredenheid is aanvaarden wat bestaat en daarmee gelukkig zijn, dus er vrede mee hebben. En dan mag je dromen van wat je verder nog wilt. Je mag pro­beren het waar te maken, als je het maar niet als een recht beschouwt dat wat je droomt waar zal worden, want daarin zit het haakje.

Innerlijke vrede vinden wij, indien we uitgaan van wat we zijn, van de wereld waarin wij bestaan en van de mogelijkheden die wij hebben. Zodra wij deze vrede vinden, wordt ze een hechte basis van waaruit wij verder kunnen leven en waardoor wij steeds weer in staat zullen zijn iets te bereiken wat ons begerenswaard lijkt. En dan zullen wij ook moe­ten aanvaarden dat het er is.

Wie aanvaardt wat hij is en wat het leven is, is tevreden. Niet omdat hij geen verlangens meer heeft, maar omdat hij beseft dat ook het heden goed is.

15-03-15

DE WERELVREDE.

 

DE WERELVREDE.

DE WERELVREDE,solidariteit,heerschappij,innerlijke vrede,mentale geweld,herontdekking,

 

Het woord "wereldvrede" op zichzelf geeft twee met elkaar strijdige waarden aan. Vrede is een toestand van rust. Een wereld, die werkelijk tot rust komt en waarin werkelijke vrede heerst, is een wereld, die geen ontwikkelingsmogelijkheden meer kent. Want, zeker vanuit de geest gezien, is het conflict belangrijk. Misschien zou wereldvrede in zoverre bereikbaar zijn, dat de conflicten niet meer massaal worden uitgedragen, maar dat zij steeds van persoon tot persoon worden uitgevochten. Maar verder komt men niet. Want ware vrede is opgaan in het geheel. Opgaan in het geheel betekent in deze wereld jezelf verliezen aan de enkeling, die niet in het geheel wil opgaan. Begrippen als "solidariteit" zijn schijnbaar in het voordeel van de vrede. In de praktijk echter brengen zij u ertoe om solidair zijnde met het geheel u te onderwerpen aan enkelingen, die in wezen alle solidariteit verwerpen, maar het begrip solidariteit gebruiken om een heerschappij uit te oefenen.

 

Neen, wereldvrede is bijna onbereikbaar. En zou zij bestaan, dan zou de wereld geestelijk maar weinig betekenis meer hebben. En ook de mensheid zelve zou weinig mogelijkheid meer hebben tot vooruitgang.

 

Toch is de mensheid ‑ in de veelvuldigheid waarin zij op dit moment zichzelf manifesteert ‑ genoopt, sneller verder te gaan, opdat niet een voortdurende gelijktijdigheid van incarnaties het stoffelijk leven op den duur onmogelijk maakt. Daarom is wereldvrede gevaarlijk!

 

Wat je moet zoeken is een strijd. Maar je zou deze strijd moeten zoeken op een terrein, waarop het de mens mogelijk is om te strijden, zonder daaraan zijn persoonlijkheid en zijn innerlijke vrede op te offeren. Deze strijd zou mijns inziens moeten zijn het bereiken van een persoonlijke vrijheid, het bereiken van een voldoen aan persoonlijke begrippen van verantwoordelijkheid en zo het vormen van een voortdurende strijd vanuit jezelf om het goede waar te maken, waarbij de anderen die iets anders als goed hebben uitverkoren zonder mankeren als tegenstanders optreden.

 

Dan zal het geweld op de wereld afnemen en zal daarvoor in de plaats komen een andere vorm van geweld: het geestelijke, het mentale geweld en ‑ naar ik meen ‑ ook het economisch geweld. Deze strijd kan de mens ertoe brengen zichzelf voortdurend te herzien, zichzelf voortdurend te herontdekken. Deze herontdekkingen en herzieningen geven hem toegang tot de werkelijke wereld (die van de geest en tot de vrede, die daarin ‑ in tegenstelling met de stoffelijke wereld ‑ bereikbaar is).

 

Dus, indien u zegt "wereldvrede", bedoelt u in wezen een vrede, die in de mensenwereld niet bereikbaar is, maar die een geestelijke waarheid kan worden voor hen, die ‑ strijdend voor hun eigen waarheid, zonder op anderen dwang uit te oefenen ‑ zich voortdurend meten met de denkbeelden, de krachten en mogelijkheden van anderen.