21-03-18

Vrijheid van handelen.

Vrijheid van handelen.

vrijheid, harmonie,

Door neutraal te zijn ten aanzien

van de heersende tendensen

en doeleinden te stellen die niet onmiddellijk

met die tendensen strijdig

of in overeenstemming zijn,

bereikt het ik een vrijheid van handeling

waarin een harmonie kan worden bereikt

met alle waarden van geest en materie.

(Een wet van Hermes T.)

10:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, harmonie |  Facebook |

16-03-18

De zoekende mens.

De zoekende mens.

harmonie, zoekende mens,

"Het zoeken van de mens is zijn pogen

om harmonie te brengen tussen wat in hem leeft

en buiten hem bestaat."

12:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: harmonie, zoekende mens |  Facebook |

08-02-18

Zonde?

Zonde?

Zonde,harmonie, orde,

“Als gij u schuldig voelt of zondig in de christelijke termen,

zo vloeit dit voort uit een disharmonie,

die gij zelf tot stand hebt gebracht.

Indien er een disharmonie bestaat,

kunnen wij haar inpassen in een harmonie van hogere orde.

Zonde kan slechts door de persoon zelf worden opgelost;

en wel door additionele waarden in en vanuit zich voort te brengen,

waarin a.h.w. het zondebegrip wordt opgenomen en daarin versmelt.”

12:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonde, harmonie, orde |  Facebook |

05-02-18

Ongekende eigenschappen.

Ongekende eigenschappen.

Ongekende eigenschappen,harmonie, persoonlijkheid,

De mens heeft meer eigenschappen dan hij weet.

Naarmate hij tot een grotere harmonie komt met anderen

en daardoor met de geest,

ontwaken in hem ook vele eigenschappen

die hij niet gebruikt en die,

wanneer zij al eens bij iemand optreden,

heel vaak als een intervisie worden beschouwd

dan als een werkelijk deel van de menselijke persoonlijkheid.

In alle opzichten is het streven naar harmonie

voor de mens belangrijk en nuttig.

17:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ongekende eigenschappen, harmonie, persoonlijkheid |  Facebook |

11-12-17

Geluk.

Geluk.

 

geluk,vreugde,zekerheid,harmonie

Geluk:

onze illusie omtrent hetgeen wij bezitten of bewerken,

waarbij wij echter de vreugde

die wij in ons zouden moeten voelen

meestal nog niet bezitten,

zodat we ons geluk niet kunnen veranderen

in de innerlijke zekerheid

waaruit de werkelijke harmonie voortkomt.

11:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, vreugde, zekerheid, harmonie |  Facebook |

03-11-17

KRACHT ERKENNEN.

KRACHT ERKENNEN.

kracht,harmonie, ervaring,

Laat ons trachten eerst te erkennen

welke kracht in ons bestaat,

dan welke richtlijnen deze kracht ons geeft

en wij zullen allen deze harmonie erkennen,

beleven en sterk zijn in de ervaring ervan.

12:14 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht, harmonie, ervaring |  Facebook |

24-09-17

De ware levenskracht.

De ware levenskracht.

 

 ware levenskracht,tijd, harmonie,tegendelen,

 

De kracht van het leven

is niet gelegen in de haast,

waarmede men zijn tijd verbruikt,

noch in de zorgen,

waarmede men zichzelf omringt.

Kracht van leven betekent:

harmonie met het zijn.

Slechts daar,

waar de tegendelen met elkander

in overeenstemming zijn,

bestaat de ware levenskracht.

16:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ware levenskracht, tijd, harmonie, tegendelen |  Facebook |

09-09-17

Iets bereiken.

Iets bereiken.

 

harmonie, bereiken,

 

Je moet niet uitgaan

om de wereld te veranderen.

Je moet uitgaan van hetgeen

je voelt zelf te kunnen doen,

wat je dan zo goed mogelijk doet

en zoveel mogelijk in harmonie,

in contact met de mensen om je heen.

Dan bereikt u iets.

16:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: harmonie, bereiken |  Facebook |

22-08-17

Een optimaal bestaan.

Een optimaal bestaan.

 

optimaal bestaan, harmonie, geestelijke krachten, mensheid,

 

Je kunt als mens met geestelijke krachten wonderen doen

en veel bereiken.

Je kunt als mens met die geestelijke krachten

nooit meer zijn dan je bent,

maar je kunt wel volledig waarmaken wat je bent.

En in dit volledig waarmaken van wat je bent,

als het even kan bij voortduring

en natuurlijk in harmonie met het geheel,

bereik je wat men noemt:

een optimaal bestaan

binnen het geheel van de mensheid.

13:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: optimaal bestaan, harmonie, geestelijke krachten, mensheid |  Facebook |

29-06-17

Zekerheid?

Zekerheid?

 

 

zekerheid,harmonie, afrastering,

 

 

"Gij wilt de harmonie beschermen door de wereld te verdelen in vakken

en de vakken te verdedigen met afrasteringen.

Maar vergeet niet,

dat elk hek dat er staat de mens uitnodigt om eroverheen te klimmen;

dat elke schutting,

waarachter ge iets wilt verbergen,

de nieuwsgierigheid prikkelt en daardoor de aandacht vestigt op datgene,

wat ge aan het kennen wilt onttrekken.

Hoe meer gij verbiedt,

des te meer gij het zondigen bevordert.

Hoe meer gij tracht zekerheid te scheppen,

des te groter de onzekerheid, die ge veroorzaakt." 

12:33 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zekerheid, harmonie, afrastering |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende