24-09-17

De ware levenskracht.

De ware levenskracht.

 

 ware levenskracht,tijd, harmonie,tegendelen,

 

De kracht van het leven

is niet gelegen in de haast,

waarmede men zijn tijd verbruikt,

noch in de zorgen,

waarmede men zichzelf omringt.

Kracht van leven betekent:

harmonie met het zijn.

Slechts daar,

waar de tegendelen met elkander

in overeenstemming zijn,

bestaat de ware levenskracht.

16:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ware levenskracht, tijd, harmonie, tegendelen |  Facebook |

09-09-17

Iets bereiken.

Iets bereiken.

 

harmonie, bereiken,

 

Je moet niet uitgaan

om de wereld te veranderen.

Je moet uitgaan van hetgeen

je voelt zelf te kunnen doen,

wat je dan zo goed mogelijk doet

en zoveel mogelijk in harmonie,

in contact met de mensen om je heen.

Dan bereikt u iets.

16:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: harmonie, bereiken |  Facebook |

22-08-17

Een optimaal bestaan.

Een optimaal bestaan.

 

optimaal bestaan, harmonie, geestelijke krachten, mensheid,

 

Je kunt als mens met geestelijke krachten wonderen doen

en veel bereiken.

Je kunt als mens met die geestelijke krachten

nooit meer zijn dan je bent,

maar je kunt wel volledig waarmaken wat je bent.

En in dit volledig waarmaken van wat je bent,

als het even kan bij voortduring

en natuurlijk in harmonie met het geheel,

bereik je wat men noemt:

een optimaal bestaan

binnen het geheel van de mensheid.

13:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: optimaal bestaan, harmonie, geestelijke krachten, mensheid |  Facebook |

29-06-17

Zekerheid?

Zekerheid?

 

 

zekerheid,harmonie, afrastering,

 

 

"Gij wilt de harmonie beschermen door de wereld te verdelen in vakken

en de vakken te verdedigen met afrasteringen.

Maar vergeet niet,

dat elk hek dat er staat de mens uitnodigt om eroverheen te klimmen;

dat elke schutting,

waarachter ge iets wilt verbergen,

de nieuwsgierigheid prikkelt en daardoor de aandacht vestigt op datgene,

wat ge aan het kennen wilt onttrekken.

Hoe meer gij verbiedt,

des te meer gij het zondigen bevordert.

Hoe meer gij tracht zekerheid te scheppen,

des te groter de onzekerheid, die ge veroorzaakt." 

12:33 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zekerheid, harmonie, afrastering |  Facebook |

15-06-17

Een ander kijk op vrede.

Een ander kijk op vrede.

vrede, harmonie,

Vrede is eigenlijk niets anders dan harmonie.

Harmonie en vrede zijn in feite gelijk.

Waar harmonie is heerst vrede

en waar vrede heerst is harmonie

bijna onvermijdelijk

zodra er bewustzijn bestaat.

10:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrede, harmonie |  Facebook |

14-05-17

Harmonie - disharmonie.

Harmonie - disharmonie.

  harmonie, disharmonie,

 Richt je aandacht op

wat je wel harmonies vindt.

Richt je in een disharmonische situatie

op één punt van harmonie,

laat die harmonie zo groot worden

dat ze de disharmonie absorbeert.

 

18:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: harmonie, disharmonie |  Facebook |

24-04-17

Harmonie.

Harmonie.

harmonie,

 

Harmonie met jezelf

is harmonie met het geheel.

17:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: harmonie |  Facebook |

16-04-17

Ondanks alles...

Ondanks alles...

   

 harmonie, schoonheid,

 Merk ondanks alles

de harmonie en schoonheid op,

versterk het

door er aandacht aan te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: harmonie, schoonheid |  Facebook |

06-04-17

Grenzen overschrijden.

Grenzen overschrijden.

 

 

harmonie,

 

 

 

 

 

 

Als je binnen je grenzen harmonie hebt,

kun je die grenzen veilig overschrijden.

12:02 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: harmonie |  Facebook |

03-03-17

Bang om te vliegen?

 

Bang om te vliegen?

 

vliegen, wereld, harmonie, rust,

 

Als je bang bent om te vliegen,

ga dan verder totdat je begrijpt.

En begrijpende beschouw je je wereld opnieuw,

altijd weer.

Er zullen dan altijd wegen zijn

waardoor je verder kunt gaan naar harmonie.

Dan zullen er altijd poorten zijn die open zijn,

opdat je nieuwe werelden kunt betreden.

Dan zal er altijd,

altijd een vervulling zijn en een rust,

die het einde van de weg is

en het begin van alle mogelijkheden.

 

 

17:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vliegen, wereld, harmonie, rust |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende