13-05-17

Als je...

Als je...

grenzen, wereld, identificatie,

Als je gelijkwaardig bent in je anders zijn,

is er geen conflict.

 

Als je grenzen verruimen,

verruimt je werkelijkheid.

 

Als je in een ruimere wereld bent,

kun je al het beperktere omvatten

en waarnemen door identificatie,

maar ook beheersen.

 

Als je waarneemt

zonder jezelf er bij te betrekken,

ben je gelijk aan wat je waarneemt.

15:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grenzen, wereld, identificatie |  Facebook |

20-04-17

Mogelijkheden.

Mogelijkheden.

mogelijkheden, grenzen,

 

Je mogelijkheden zijn net zo groot

als je grenzen,

en die grenzen stel je jezelf.

 

12:25 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mogelijkheden, grenzen |  Facebook |

31-03-17

Doorbreken.

Doorbreken.

 

gewoonten,grenzen,

 

Doorbreek je gewoonten

en je doorbreekt je grenzen.

12:01 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gewoonten, grenzen |  Facebook |

15-01-17

MYSTIEK.

MYSTIEK.

mystiek,grenzen, verrukking, zelfvergetelheid,

Mystiek is eigenlijk het doen wegvallen van grenzen.

En wat men verrukking noemt

is niet een absolute zelfvergetelheid,

maar een extensie van het ik buiten de begrenzing,

waarin het ik normaal wordt gezien.

12:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mystiek, grenzen, verrukking, zelfvergetelheid |  Facebook |

07-01-17

Wat is werkelijkheid?

Wat is werkelijkheid?

werkelijkheid,grenzen,harmonie,ego,

De werkelijkheid is een harmonie

die alles kan overwinnen,

be­halve de grenzen

die we zelf tegen de harmonie opwerpen

en wat we zien als ons ego.

12:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkelijkheid, grenzen, harmonie, ego |  Facebook |

16-12-16

HET PRINCIPE.

HET PRINCIPE.

principe, sterven, lichamelijke dood, grenzen, scheppende kracht, bewustwording,

 

 

 

 

 

 

Sterven is meer jezelf worden.

Het heeft niets te maken met de lichamelijke dood alleen.

Het is een doen wegvallen van de grenzen rond het "ik".

Slechts wie die grenzen weet te doorbreken,

wie antwoord weet te geven op de scheppende kracht rond hem, leeft.

 

Alle inwijding, alle bewustwording,

kan worden herleid tot dit principe.

 

In een tijd,

waarin de wereld ondanks zichzelf

voortdurend wetten en regels wijzigt en breekt,

in een tijd waarin de schijn van chaos

velen onontkoombaar schijnt te bedreigen,

kunnen wij zeggen dat de dood en de hergeboorte,

ja, de mystiek van de dood van het verleden

de verklaring vormt voor de toekomst.

Dat de overwinning die daarin is gelegen

voor een ieder bereikbaar is (geest of mens),

die in deze dagen de vernieuwing in zich draagt en aanvaardt,

zoals hij haar erkent,

zonder voorbehoud en zonder een verwerpen

om steeds rijker te worden in zijn deelgenootschap met al het zijnde.

04-07-16

Oneindigheid.

Oneindigheid.

Oneindigheid,onvoorstelbaarheid, wiskunde, rekenkunde, grenzen,

Is een onomschrijfbaar iets,

daar het weergeeft, dat alle eindigheden,

dus grenzen en beperkingen,

in een of meer opzichten ontbreken.

Als zodanig een onvoorstelbaarheid,

die slechts wordt gebruikt

om het onkenbare uit te drukken,

maar in zichzelf geen feitelijke betekenis heeft,

tenzij wij ons op het terrein van de wiskunde begeven,

waar het een rekenkundige betekenis heeft.

17:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oneindigheid, onvoorstelbaarheid, wiskunde, rekenkunde, grenzen |  Facebook |

22-09-15

GELEIDEGEEST.

GELEIDEGEEST.

 

Ach, jij geleidehond van een al te blinde mens. Ben je gebonden zonder grenzen om met die mens te leven? Of ben je een bezoeker slechts die even aandacht wil, kan geven aan hem die zelf geen weg meer kent?

Geleidegeest is er een die u, hoe kort of lang dan ook, op ‘s levens­weg wat vergezelt. Soms is het ook het eigen ik dat aan de stof vertelt hoe het verder dient te gaan. Reken niet op een die altijd klaar staat, altijd u geleidt, maar komt de kracht en spreekt een stem, aanvaard haar.

Hoor zo een spreker aan en bouw daaruit voor uzelf begrip en juist­heid in uw leven. Een harmonie waardoor het zijn ook in de stof het aan­zijn reeds mag geven en aan erkenning van oneindigheden die het denken nooit omschrijft.

Geleidegeest. Het is de kracht, die soms je even helpt, soms altijd bij je blijft, soms is ze je eigen ik, maar wie haar wél verstaat, kan zeker zijn dat ‘s levens weg naar hoger leven gaat.

11:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geleidegeest, grenzen, mens, denken, kracht, erkenning |  Facebook |

19-09-15

besef (6)

Besef (6)

Ik besef, dat er een God bestaat. Ik besef, dat buiten de tijd oneindigheid het wezen wel moet zijn van al en ook van mij.

Maar ik begrijp het niet. Voor mijn begrip is een oneindigheid te groot en voor volmaaktheid is mijn begrip te klein.

Ik besef, dat ze ergens bestaat, dat ze ergens moet zijn.

Ik voel en weet. En in mijzelf erkennend, ervaar ik soms een God, een kracht, een werkelijkheid, een licht. Maar ik begrijp ze niet, want waar begrijpen komt, daar moet ik mij omschrijven en formuleren, wetend wel en goed dat wat er is.

Al te vaak ontmoet ik iets wat ik niet ken, maar toch besef, ook al begrijp ik het niet. Ik besef wat het betekent voor mijn wezen.

Ik besef welke invloed het zal hebben op dat wat ik ben, wat ik onderga en de wijze waarop ik besta, maar begrijpen doe ik het nog niet.

Vaak wordt dat wat ik heb beseft door daadstelling tot werkelijk­ heid en langzaam aan en niet direct ten slotte ook begrepen zodat besef zijn vormen krijgt. Maar zelfs wanneer dat nog niet kan, wanneer men weet en zwijgt, besef ik soms, want het besef verheft zich boven alle grenzen van mijn weten en mijn mogelijkheid.

Het is de band, die mij met het onbegrepene verbindt, waardoor ik ondanks alles steeds het onbegrepene hervind in dat wat ik begrij­ pen wil.

Soms begrijp ik ook, dat wat ik heb beseft. Ik sta daar niet bij stil, want ik moet verder gaan.

Besef zegt mij: Het doel is lang nog niet bereikt, ook als het begrip mij zegt : Je bent al ver gegaan.

12:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besef, god, wezen, volmaaktheid, grenzen |  Facebook |

18-05-15

MAGISCHE WERKELIJKHEID.

MAGISCHE WERKELIJKHEID.

oneindigheid, magische werkelijkheid, grenzen, droom,beheersing, stoffelijk begeren,erfdeel,bevrediging,pottenbakker,

Al wat ik ben in de oneindigheid is deel van mijn wezen.

Al wat ik niet besef en ken, behoort tot mij. Al datgene, waarvan ik mij gescheiden acht, is net mij verbonden.

Al wat oneindig lijkt, is eindig, omdat ik het kan beseffen en beleven.

Er zijn geen grenzen, indien ik mij kan ontworstelen aan de grenzen, die ik mijzelf heb gesteld. Indien ik kan ontkomen aan de beperking van mijn zoeken naar mijn opvattingen; indien ik mij kan bevrijden van de schijnbaar ondraaglijke drang der dagen, treed ik binnen in het rijk van de magische werkelijkheid.

Het is geen God, die mij tegemoet treedt, eerder een vage schemering van flikkerende kracht, waarin ik voortdurend mijzelf hernieuwd laad ‑ met vermogens, waarin wijn gedachten worden tot de communicatie, die antwoord vindt uit duizend punten tegelijk.

Ik ben ontgroeid aan mijn grenzen. Ik heb in mij het vermogen om al wat ik besef waar te maken. De wereld van mijn gedachten is niet meer een droom. Zij is de vormende kracht, waarmee ik de. werkelijkheid haar vorm geef, zoals de pottenbakker zijn pot op de draaischijf.

De wentelingen van het noodlot, die mij schijnen te beheersen, zijn geworden tot een erkende functie, waarmee ik de wereld vorm en schep. En mijn innerlijke waarheid is geworden tot de uitdrukking van een oneindigheid, die zelfs in de tijd kan worden bevestigd.

Arme mens, die niet zijn magische werkelijkheid kan beseffen. Die gebonden aan stoffelijk denken en begeren, gebonden vooral ook aan zijn besef van onvermogen, niet in staat is de vrije wereld van krachten te betreden, die zijn werkelijk erfdeel is.

De magische werkelijkheid is de wereld, waarin "onmogelijk" niet meer bestaat. Het is de wereld, waarin "tekortschieten" alleen als een bewuste actie kan bestaan. Het is de wereld, waarin een angst slechts een erkenning is van datgene, wat onmiddellijk harmonisch met het "ik" wordt weergegeven en waarin de begeerte slechts de erkenning is van wat in jezelf leeft en dat ‑ erkend in jezelf ‑ reeds de bevrediging inhoudt.

De magische werkelijkheid is de oneindigheid teruggebracht tot de beleving van een mens. Het is de grenzeloosheid van het Al, toegelaten in de beperkte vormuitdrukking van het menselijk bestaan. Het is het "ik", dat reikende van een schijn van samengebalde vorm en chaos tot het absoluut ongevormde ‑kiest wat het wil zijn, wat het wil betekenen en wat het kan waar raken.

Het is moeilijk deze werkelijkheid te betreden. Maar wie leert daarin langzaam binnen te gaan, is meer dan mens. Zijn menselijke vorm is nog slechts de onbelangrijke weergave van zijn totaal en waarlijk leven en bestaan.