11-02-18

Geloof ???

Geloof ???

 Geloof, onbewijsbaar,

Elk geloof is een onbewezen feit.

Of nog erger:

Elk geloof is een reeks van niet bewezen

en onbewijsbare stellingen.

12:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, onbewijsbaar |  Facebook |

21-09-17

Oceaan van onwetendheid.

Oceaan van onwetendheid.

onwetendheid, geloof, besef,rede,

Zo gij beseft,

dat uw weten slechts een eiland is

in de oceaan van uw onwetendheid,

zult gij kunnen geloven.

En ziet: wie gelooft,

maakt het zichzelf mogelijk

ook buiten de vaste bodem der rede te gaan

in het Al en er de krachten van te vinden,

er het licht van te ervaren.

Verwerp niet datgene,

wat gij hebt geleerd,

doch zie het slechts als de redelijke uitdrukking voor al datgene,

wat gij in uzelf draagt en niet beseft.

Geloof in de krachten rond u,

de krachten in u en de bestemming van uw eigen wezen,

opdat gij in staat moogt zijn te bewijzen,

dat uw vermogens verdergaan dan die der rede.

12:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onwetendheid, geloof, besef, rede |  Facebook |

17-08-17

Een waarheid als een paard.

Een waarheid als een paard.

 

paard, blindklep, geloof,

 

“Een paard met blindkleppen

ziet nog meer van de wereld

dan een mens die het geloof

als bindklep gebruikt.” 

11:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paard, blindklep, geloof |  Facebook |

05-05-17

Wensen verwezenlijken.

Wensen verwezenlijken.

wensen,geloof,

Het verwezenlijken van je wensen

is afhankelijk van de overeenstemming

tussen je wensen

en je geloof in hun verwerkelijking.

 

 

10:31 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wensen, geloof |  Facebook |

21-04-17

Dagelijkse werkelijkheid

Dagelijkse werkelijkheid.

 

geloof, werkelijkheid, tweede werkelijkheid,

 

Geloof in een versie

van de werkelijkheid die mooier,

ruimer en beter is

dan de dagelijkse werkelijkheid.

 

Waar die wereld

met deze wereld samenvalt,

beïnvloedt de tweede werkelijkheid

de dagelijkse werkelijkheid.

 

11:44 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, werkelijkheid, tweede werkelijkheid |  Facebook |

10-04-17

Waarmaken.

Waarmaken.

  

waarmaken, geloven, mogelijkheden,

Dingen die je vaak of intens denkt worden waar,

vooral als je in de mogelijkheid ervan gelooft.

17:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waarmaken, mogelijkheid, geloof |  Facebook |

09-04-17

Geloof een illusie.

Geloof een illusie.

 illusie, geloof, vooroordeel, ervaring,

  Besef dat je eigen ervaringen

zo groot of klein zijn als de beperking,

die je door je opvattingen en vooroordeel

aan jezelf oplegt,

dan geloven anderen ook in je,

zelfs al is je geloof een illusie.

 

12:45 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: illusie, geloof, vooroordeel, ervaring |  Facebook |

25-03-17

Bevrijding.

Bevrijding.

geloof, eindigheid, wereld, eeuwigheid,

Als je jezelf bevrijdt

van het geloof aan eindigheid,

verruimt je wereld tot eeuwigheid.

12:36 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, eindigheid, wereld, eeuwigheid |  Facebook |

09-02-17

Geloof: een hiaat in mezelf.

Geloof: een hiaat in mezelf.

geloof, hiaat, godsdienst, engel, duivel, emotie,

Het geloof ontstaat doordat ik ergens in mijzelf een hiaat voel.

Ik kan dit moeilijk aan mijzelf toegeven.

Maar elke geloofsfactor –

of deze nu godsdienstig is

of op een geheel andere grond­slag is gestoeld –

is en blijft het wegverklaren van een hiaat in onszelf.

Of wij nu menen door een engel begeleid te worden

of door de duivel achtervolgd,

in beide gevallen is ons geloof de verklaring voor iets,

wat wij in onszelf menen te erkennen.

Hierdoor zou je misschien kunnen komen tot de definitie:

Geloof is de aanpassing van het redelijke in de mens

aan het emotionele in de mens. En omgekeerd.

14:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: geloof, hiaat, godsdienst, engel, duivel, emotie |  Facebook |

27-01-17

Wat doet geloof?

Wat doet geloof?

geloof, blindheid, twijfel,interpretatie, erkenning,

Het maakt mij blind voor alle ar­gumenten,

die niet in mijn logica passen.

Wanneer ik aanneem dat de Bijbel

onverweigerlijk Gods Woord is,

zal elke poging om daaraan twijfel te wekken

voor mij ten hoogste een verweer tot stand brengen,

maar ik zal niet in staat zijn het argument

van de ander reëel te beluisteren

en het reëel te onderzoeken.

Ik ben er blind voor.

Want dit deel van redelijkheid,

dat ik in mijn geloof overspring,

zal ik ook in mijn benadering van de buitenwereld

a.h.w. overbrug­gen,

zodra dit met het geloof in verband staat.

Er is dus een over­dracht.

Het geloof wordt niet alleen maar innerlijk beleefd;

het wordt naar buiten toe tot uitdrukking gebracht

in het creëren van een waarde (interpretatie),

maar gelijktijdig door een blindheid

(onvermogen tot erkenning).

11:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, blindheid, twijfel, interpretatie, erkenning |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende