08-08-17

Geaardheid.

Geaardheid.

Geaardheid,

Het erkennen van de geaardheid

van de mens en zijn streven

is belangrijker dan het kennen van alle wetten

der mensen en van alle godsdienstige voorschriften,

die ooit door de mensen

als waar of noodzakelijk werden erkend.

12:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geaardheid |  Facebook |

10-02-17

VERWERVING VAN KENNIS ?

VERWERVING VAN KENNIS ?

 

DSCF5721.JPG

De verwerving van kennis op zichzelf is niet belangrijk;

wel echter dat zij ons in staat stelt een steeds juister begrip te krijgen van de behoeften van de wereld rond ons.

De verwerking daarvan en dus een steeds meer weten en meer bewust zijn van al wat deze wereld in zich draagt, brengt ons tot een realisatie,

n.l. de juiste plaatsing van het ik te midden van het Al.

Wij beseffen onze eigen tekortkomingen, onze eigen deugden, maar zijn tevens in staat de tekortkomingen en deugden van alle anderen bewust te zien en innerlijk te verwerken.

In deze tijd wordt over het algemeen in het ik een wereldbeeld geschapen, waarin een godsfactor of een persoonlijke God een belangrijke rol speelt.

Geloofsbeleving is in deze tijd zeer belangrijk.

De principes van bv. christelijke naastenliefde, die in het begin zo groots en zo interessant leken, verflauwen iets en daarvoor komt in de plaats een bewust werken.

Uit het bewuste werken openbaart zich de laatste fase voor het einddoel, n.l. het trachten vanuit zichzelf de eenheid met de wereld uit te drukken door de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld, beide gelijkelijk erkend, in waarheid te scheppen in het ik.

Er mag geen verschil meer zijn tussen de werking van de krachten buiten ons en de werking van de krachten in ons.

Het is of men zich uitbreidt tot men de gehele bekende kosmos omvat.

In deze periode ontstaat er een aanmerkelijke vermeerdering van kennis, die zonder studie plaatsvindt.

Door de gevoelens van harmonie en eenheid n.l. voelt men steeds sterker het weten van anderen aan. De problemen en de kennis van die anderen, ongeacht hun geaardheid of gradatie in de reeks van de schepselen, is een verrijking van het ik.

Eerst hierdoor kan het afgeronde geheel, waar in een begeerteloos en daadloos bestaan het volledig kennen mogelijk is, verworven worden.

12:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begeerteloos, geaardheid, kosmos, einddoel, naastenliefde |  Facebook |

14-08-16

Karakter.

Karakter.

Karakter, geaardheid,instinctieve neigingen, belevingen,


Geaardheid van een wezen,

de reacties op de buitenwereld omvattende,

inclusief de instinctieve,

plus neigingen,

die door fouten in het lichaam

of voorgaande belevingen meer blijvend zijn ontstaan.

14:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: karakter, geaardheid, instinctieve neigingen, belevingen |  Facebook |

13-08-16

Mentaliteit.

Mentaliteit.

Mentaliteit, geaardheid, instelling, denkwijze, mens, gedrag, wereld, norman


Geaardheid vanuit het denken.

Het duidt dus de meest voorkomende instelling

en denkwijze van de mens aan,

waardoor zijn reactie op de wereld

en zijn gedrag in de wereld mede bepaald zal worden.

 

Een verkeerde mentaliteit is volgens de mensen

dus een wijze van denken en reageren,

die niet past bij het door de groep aanvaarde geheel van normen en juistheid.

16:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mentaliteit, geaardheid, instelling, denkwijze, mens, gedrag, wereld, norman |  Facebook |

29-03-15

INZICHT.

INZICHT.

 

INZICHT,algemene regel, bewustzijn,wereld,totaliteit,persoonlijkheid,gedraging,geaardheid,

Wanneer iemand inzicht zoekt en met doorzicht het uitzicht beziet, zal hij inzien dat in het uitzien niet de totaliteit vertegenwoordigd is.

Inzicht is een begrip voor het geheel waarbij elk deel van dit ge­heel als een functie in het geheel wordt beschouwd.

Wij bouwen, als wij inzicht bezitten, niet excepties op. Integendeel, wij gaan uit van een algehele wetmatigheid en algemene kracht, die zich in alle dingen manifesteert. De manifestatie betekent voor ons dan in wezen een aanduiden van het functioneren in onszelf en in anderen van de algemene kracht, van de algemene waarde of regel.

Zoekt u inzicht in uzelf? Besef, dat u deel bent van een geheel en daarvan nimmer geheel los kunt zijn. U wordt daardoor beheerst zowel qua normen als ook qua mogelijkheden van emotie en bewustzijn.

Wilt u inzicht hebben in de wereld? Besef, dat die wereld als ge­heel bestaat en dat in die wereld alle eigenschappen, die u tot uiting ziet komen, vertegenwoordigd zijn. Begrijp, wat u innerlijk beweegt. Zie het geheel van de wereld en u zult ook zien hoe u zelf in die wereld staat en hoe u betrokken ben bij de totaliteit.

Zoekt u inzicht in de werkelijkheid of de waarheid ten aanzien van bepaalde personen of toestanden? Realiseer u dan:

Al wat in mij bestaat, zal ook in een ander bestaan.

Al wat vanuit mij bestaat als verlangen, begeren of angst zal in een ander ook aanwezig zijn, zij het in een andere samenstelling.

Indien ik de emotie terzijde stel, zie ik het verschijnsel. Het ver­schijnsel interpreterende volgens mijn persoonlijke aard, maakt het mij moge­lijk te ontdekken hoe de reactie van anderen is en hoe hun geaardheid is.

Deze kennende heb ik inzicht in het samenspel van het geheel en kan ik dus vanuit mijn eigen persoonlijkheid ook de afwijkende gedragingen van andere persoonlijkheden volledig begrijpen en in dit begrip komen tot een juiste aanpassing zowel aan deze persoonlijkheden als aan het geheel.

11-06-09

INZICHT.

INZICHT.

Wanneer iemand inzicht zoekt en met doorzicht het uitzicht beziet, zal hij inzien dat in het uitzien niet de totaliteit vertegenwoordigd is.

Inzicht is een begrip voor het geheel waarbij elk deel van dit ge­heel als een functie in het geheel wordt beschouwd.

Wij bouwen, als wij inzicht bezitten, niet excepties op.

Integendeel, wij gaan uit van een algehele wetmatigheid en algemene kracht, die zich in alle dingen manifesteert.

De manifestatie betekent voor ons dan in wezen een aanduiden van het functioneren in onszelf en in anderen van de algemene kracht, van de algemene waarde of regel.

Zoekt u inzicht in uzelve?

Besef, dat u deel bent van een geheel en daarvan nimmer geheel los kunt zijn.

U wordt daardoor beheerst zowel qua normen als ook qua mogelijkheden van emotie en bewustzijn.

Wilt u inzicht hebben in de wereld?

Besef, dat die wereld als ge­heel bestaat en dat in die wereld alle eigenschappen, die u tot uiting ziet komen, vertegenwoordigd zijn.

Begrijp, wat u innerlijk beweegt.

Zie het geheel van de wereld en u zult ook zien hoe u zelf in die wereld staat en hoe u betrokken ben bij de totaliteit.

Zoekt u inzicht in de werkelijkheid of de waarheid ten aanzien van bepaalde personen of toestanden?

Realiseer u dan:

Al wat in mij bestaat, zal ook in een ander bestaan.

Al wat vanuit mij bestaat als verlangen, begeren of angst zal in een ander ook aanwezig zijn, zij het in een andere samenstelling.

Indien ik de emotie terzijde stel, zie ik het verschijnsel.

Het ver­schijnsel interpreterende volgens mijn persoonlijke aard, maakt het mij moge­lijk te ontdekken hoe de reactie van anderen is en hoe hun geaardheid is.

Deze kennende heb ik inzicht in het samenspel van het geheel en kan ik dus vanuit mijn eigen persoonlijkheid ook de afwijkende gedragingen van andere persoonlijkheden volledig begrijpen en in dit begrip komen tot een juiste aanpassing zowel aan deze persoonlijkheden als aan het geheel.

 

----------------------------------------------------------------------

 

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober