08-10-17

Eeuwig zijn.

Eeuwig zijn.

 2006_0516BéziersFosseWessac0067.JPG

 Eeuwig zijt gij allen;

en in de eeuwigheid bestaat gij onbeperkt.

Maar uw bewustzijn is steeds gebonden

aan één punt van bestaan,

één punt van ruimte en tijd,

waarin gij als een ster

een vaste baan zoekt te beschrijven.

17:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeuwig, bewustzijn, ruimte, ster |  Facebook |

20-08-17

Nooit helemaal...

Nooit helemaal...

 

eeuwig, hopeloos, zinloos, leven,

 

Omdat ik eeuwig ben,

is niets ooit hopeloos,

niets ooit zinloos,

is nooit iets helemaal verkeerd

en zal nooit iets helemaal goed zijn.

Ik kan gewoon de zaak niet helemaal overzien,

laat me dan leven.

14:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeuwig, hopeloos, zinloos, leven |  Facebook |

13-06-17

Nooit helemaal.

 Nooit helemaal.

  eeuwig, hopeloos, zinloos, leven,

 

Omdat ik eeuwig ben,

is niets ooit hopeloos,

niets ooit zinloos,

is nooit iets helemaal verkeerd

en zal nooit iets helemaal goed zijn.

Ik kan gewoon de zaak niet helemaal overzien,

laat me dan leven.

 

12:05 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeuwig, hopeloos, zinloos, leven |  Facebook |

27-06-16

BEGEREN.

BEGEREN.

BEGEREN, eeuwig, doden, graf, vervulling, bereiking,

Het begeren is de drijfveer van het menselijk leven.

Er is geen ogenblik, dat hij bij zijn handelen en denken niet een innerlijk verlangen heeft, een verlangen, dat hem voortjaagt en verder drijft.

Het begeren in de mens is eeuwig.

Het komt niet voort uit hem zelve. Begeren is een eeuwige honger, die schijnbaar alle leven vervult. Slechts de vorm, die aan het begeren gegeven wordt, is uit de mens geboren. De enige doden, die ik heb gekend, waren zij, die niets meer wensten. Zij leefden voort en waren dood, terwijl zelfs de doden in het graf met hun verlangen nog leefden. Wensen, verlangen, begeren is identiek met leven, met voortgaan, met streven en werken. De mens, die niet begeert, is dood.

Maar het begeren vraagt ook vervulling. Een vervulling, die nooit blijvend is, maar altijd tijdelijk. Het begeren wordt niet gestild door een bereiking.

12:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begeren, eeuwig, doden, graf, vervulling, bereiking |  Facebook |

14-04-16

VERSTAND LATEN RUSTEN ?

Waarom je op een gegeven ogenblik je verstand toch een klein beetje moet laten rusten.

verstand,opvoeding, milieu, maatschappij,waarden, eeuwig, wetten, persoonlijkheid,

Want: wie zijn verstand teveel gebruikt,

gebruikt de beperkingen van het verstand sterker dan de mogelijkheden.

Alle verstand is n.l. beperkt door opvoeding en milieu,

plus de geldende opvattingen en gewoonten van zijn maatschappij,

waardoor hij een oordeel heeft,

althans verstandelijk, over vele waarden,

die niet te beoordelen zijn vanuit dit standpunt,

omdat zij eeuwig zijn

en niet onderworpen aan de zeer beperkte wetten,

maatregelen en mogelijkheden van een bepaalde maatschappij,

of een bepaalde persoonlijkheid,

of een bepaalde opvoeding.

12:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstand, opvoeding, milieu, maatschappij, waarden, eeuwig, wetten, persoonlijkheid |  Facebook |

22-10-15

INBEELDING .

INBEELDING.

INBEELDING,geneesmiddel,pijn,werkelijkheid,zorg,eeuwig,kracht,vreugde, leed,waanvoorstelling,

Ik beeld mij iets in. Ik bouw een beeld diep in mij Ik stel mij voor, dat ik ben wat ik niet ben ik erken alles wat ik niet ben om te verwer­pen dat wat ik weet te zijn.

Inbeelding is het geneesmiddel voor de pijn van de werkelijkheid dat nooit geneest, maar slechts diepere sporen van zware ziekte achterlaat.

Beeld je niet teveel in. Want al wat je je voorstelt meer te zijn dan een ander, minder dan een ander of anders dan een ander dat kan nooit bijdra­gen tot je begrip van de werkelijkheid.

Vraag je niet af of je anders bent of beter. Zeg niet tegen jezelf; dat je ziek bent of dat je speciale zorg behoef. Zeg alleen maar tegen jezelf dat je er tegen kunt en ga verder. Want één ding kun je je niet inbeelden en dat nu juist de werkelijkheid.

In alle uiterlijke vormen en in alle ontwijkingen van je gedachten zit één kracht verborgen die eeuwig bestaat. Alle beelden die je van jezelf hebt gemaakt kunnen te gronde gaans maar wat je bent is eeuwig.

Wees niet te bang voor vandaag of voor morgen en beeld je vooral niet in dat wat je vandaag doet beslissend is voor de eeuwigheid. Besef dat je eeuwig bent en dat al wat in de tijd gebeurt onbelangrijk is zolang je de krachten erkent waaruit de eeuwigheid zelf existeert.

Zeg niet tot jezelf ik ben ziek, of ik ben gezond. Zeg tot jezelf; ik leef, en levend maak ik mijzelf waar zoals ik mij nu besef.

Al wat ik kan geven dat geef ik aan de wereld dat geef ik aan het Zijn alleen maar omdat ik weet dit ben ik, zo ben ik, zo voel ik te moeten zijn. Dan verdwijnt de inbeelding en komt in de plaats daarvoor er­gens een licht gevoel van binnen, een lichte vibratie waardoor je zegt; het is goed om te zijn en te leven ondanks alles.

Dan vind je een gloed van vreugde, die alle leed toch nog weer draaglijk maakt voor jezelf en voor anderen.

Dan vind je een kracht die wonderlijk genoeg altijd weer in ver­schijning treedt ook al weet je niet eens waarom en hoe.

Beeld je niets in en wees jezelf en je zult de eeuwigheid die je bent steeds sterker zien doorschijnen in dat wat je nu wezenlijk bent zon­der waanvoorstellingen daaraan vast te knopen.

27-01-15

DE JUISTE HOUDING.

DE JUISTE HOUDING.

juiste houding, geloof, harmonie, eeuwig, God, wereld, kosmos,

Een vreemd woord: juist. Wat is juist? Iets kan juist zijn in de ogen van anderen en voor mij onjuist. Iets kan voor mij juist en goed zijn en toch voor anderen onaanvaardbaar. Wat is dan een juiste houding?

Een mens, die innerlijk gelooft aan zijn verbondenheid met het Eeuwige, met God, kan geloof ik niet uitgaan van wat anderen zeggen. Voor deze mens zal het hele leven en al hetgeen in dat leven van belang is, worden bepaald door de wijze, waarop hij zichzelf erkent, in zichzelf een noodzaak tot uiting vindt en daarnaast zelf ook het vermogen om God waar te maken ontdekt. Dit impliceert, dat de juiste houding zeker niet de houding is, die anderen voorschrijven.

De juiste houding is individueel. Wat ben ik? Wat is voor mij belangrijk? Wat is hetgeen mij in harmonie met de wereld en met het Al mijzelf kan doen zijn? Wat voel ik in mij als een waarheid, die groter is dan ikzelf? Hoe kan ik die waarmaken? Dat zijn de vragen, waarop je antwoord moet geven, indien je een juiste houding wilt vinden.

Een juiste houding kan van ogenblik tot ogenblik veranderen. Want je eigen besef van God mag dan altijd hetzelfde zijn, maar de wereld rond je is t.a.v. die God en van je eigen wezen een voortdurend wisselende. Wat vandaag goed is, kan morgen verkeerd zijn. Wat nu verkeerd is, kan morgen zelfs een dringende noodzaak worden. Mijn juiste houding is dus menselijk gezien: een zekere mate van opportunisme. Maar dan een opportunisme, dat niet is gericht op het "ik" of alleen op het eigen "ik" en de belangen daarvan. Het moet een opportunisme zijn, waarbij men alles wat de vreugde, de harmonie, de vrede, het geluk in de wereld kan vergroten, al datgene waardoor wat in je leeft als een lichtende waarheid, als een bron van zekerheid buiten je kenbaar kan worden.

Een juiste houding is: jezelf waar te maken, zoals je de kracht die in je leeft erkent en met alle middelen de waarheid, die je bent, die je beseft, uit te drukken. En dat in een zo groot mogelijke harmonie met alles rond je.

De juiste houding is; voortdurend je aan te passen met een flexibiliteit van reactie en gedachte, zonder daarbij jezelf prijs te geven, of de kracht die in je is te verloochenen

Zoals de wereld verandert, moet mijn reactie op de wereld veranderen. En naarmate ik in mijzelf meer waar blijf en getrouw aan mijzelf en aan de kracht in mij, zal juist door deze voortdurende aanpassing aan de wereld rond mij de ‑kracht in mij spreken, de werkelijkheid voor mij meer benaderbaar worden en zal ik ‑ dank zij een juiste houding in hit leven ‑ ook de juiste verhouding vinden tussen mijzelf en de grote Kosmos, waarvan ik deel ben.

12:11 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: juiste houding, geloof, harmonie, eeuwig, god, wereld, kosmos |  Facebook |

01-11-14

Eeuwig bestaan.

Eeuwig bestaan.

 

bestaan, eeuwig, leven, bewustwording,

 


 

Wie zich bewust is van zijn werkelijk bestaan,

 

is eeuwig.

 

Wie zich bewust is van de kracht die in hem leeft,

 

weet alle dingen.

 

Hij die zich beroept op de kracht die in hem leven houdt,

 

beheerst al wat rond hem is.

 


 

 

 

14:09 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestaan, eeuwig, leven, bewustwording |  Facebook |

19-09-14

In vreugde leven.

In vreugde leven.

 

eeuwig, aarde, vreugde,

 

Gij zijt eeuwig en toch leeft gij op aarde. 

Maak van uw aarde dan de eeuwige vreugde. 

Want wat gij u nu ontzegt om later in vreugde te leven,

zal u later ontbreken aan de vreugde, die gij verwacht.

11:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeuwig, aarde, vreugde |  Facebook |

21-06-14

Uiterlijkheden en wetten.

Uiterlijkheden en wetten.

 

"Uiterlijkheden en wetten van uiterlijkheden gaan voorbij, in een tijd die niet bestaat.

Want de werkelijkheid is het blijvende waartoe wij behoren.

Dit beseffend zijn wij meer dan al wat het tijdelijke omschrijft.

Maar willen wij vanuit onszelf het tijdelijke omschrijven, zo zullen wij dit doen uit het eeuwige en daarmede niet de regels van dit ogenblik stellen, maar de erkenningen die altijd geldig zijn."

23:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Tags: uiterlijkheden, wetten, eeuwig, tijdelijke, regels |  Facebook |