19-02-18

Gekweld door dromen.

Gekweld door dromen.

dromen,ontwaken,

 

"Ach, waarom zouden wij ons beklagen

over het leven dat een droom is.

Na elke droom volgt een ontwaken.

Maar wie zijn droom belangrijker vindt

dan zijn ontwaken,

wordt ook na zijn ontwaken

gekweld door zijn dromen."

17:15 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dromen, ontwaken |  Facebook |

06-10-17

Dromen.

Dromen.

dromen, bevrediging, oriëntatie, taak, begrip,

Wat gij droomt

en vervuld is niet een bevrediging,

maar het is een nieuwe oriëntatie,

een nieuwe taak,

een nieuw begrip.

11:58 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dromen, bevrediging, oriëntatie, taak, begrip |  Facebook |

05-10-17

De trap der oneindigheid.

De trap der oneindigheid.

 IMG_2167.jpg

  Gij zijt u niet bewust

van uw kracht en uw wezen.

Gij ziet uw dromen als einddoel in zichzelf,

terwijl zij slechts zijn

een trede van de trap der oneindigheid

die gij gaat.

17:43 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de trap der oneindigheid, dromen |  Facebook |

17-09-17

Wij leven in dromen.

Wij leven in dromen.

dromen,afgrond,vreugde,werkelijkheid,gevoelens

En het leven wordt ons een droom,

waaruit wij soms voor een kort ogenblik

de werkelijkheid proeven.

Wij scheppen onszelf leed en een afgrond,

vreugde en hemel.

En wij kennen onszelf niet eens.

Altijd wanneer men tracht de werkelijkheid

en de eeuwigheid weer te geven,

klinkt zij de mensen hard.

Want zij is te groot om aan de kleine gevoelens

van mens en geest veel waarde toe te kennen.

15:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dromen, afgrond, vreugde, werkelijkheid, gevoelens |  Facebook |

11-08-17

Innerlijke vrede.

Innerlijke vrede.

 

Innerlijke vrede, dromen,idealen,

 

Mensen dromen van idealen:

de mooiste rozen,

de mooiste chrysanten,

maar je mag er met je vingers niet aankomen.

Als je zegt:

wat kan het me schelen,

ik kijk gewoon naar wat er is,

dan geniet je van de kleine dingen

van het leven.

En juist die dingen vormen de basis

van de innerlijke vrede,

dat gelukkig aanvaarden

zonder verder veel te willen.

Hoe meer je wilt

hoe minder vrede je kent.

11:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innerlijke vrede, dromen, idealen |  Facebook |

28-07-17

Dit is een tijd voor...

Dit is een tijd voor...

tijd, ontwaken, dromen, broederschap,

Dit is een tijd voor daden,

niet voor woorden.

Het is een tijd voor ontwaken,

niet voor verder dromen.

Dit wordt een tijd

waarbij de verdeeldheid omgevormd moet worden

tot een broederschap.

Waarbij de verdeeldheid van belangen

vergeten moet worden opdat een samenleving

en samenwerking de mensen kan helpen

een volgende fase van bestaan te bereiken.

11:03 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijd, ontwaken, dromen, broederschap |  Facebook |

08-03-17

Dan leef je.

DAN LEEF JE.

zon, gloed, sterren, dromen, leven, openbaren,

Wanneer je de zon ziet ondergaan

achter de bergtoppen

en je leeft met de gloed die ze geeft,

met de verklinkende kleuren

die langzaam tot grijs wordend

gelijktijdig de nacht openbaren

met haar sterren, dan leef je.

Als je alleen maar droomt

met de beelden in jezelf,

leef je niet.

11:43 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zon, gloed, sterren, dromen, leven, openbaren |  Facebook |

03-02-17

De taal van de droom.

De taal van de droom.

dromen, zelfsuggestie,inzicht, gevoel, symbolen,

Er zijn mensen die dromen allemaal in symbolen.

Als je die symbolen kunt lezen,

dan hebben die ook een betekenis,

ook een taal.

Dromen zijn voorstellingen,

waarbij je veel dingen

die je eigenlijk niet helemaal wilt aanvaarden,

een aardig jasje aantrekt.

Maar als we die dromen in hun tendens,

hun teneur ontleden,

dan herkennen wij zelf er wel iets in.

Dan hebben wij het gevoel,

dat het dit of dat gaat betekenen.

 

En dan kunnen wij stellen:

Wanneer ik droom,

dan uit ik iets wat in mijzelf bestaat.

Wanneer ik het gevoel heb,

dat er iets gaat gebeuren en ik stel voor mijzelf

dat dat voor mij een bepaalde werking of invloed heeft,

dan zal het die ongetwijfeld hebben.

Geen kwestie meer van zelfsuggestie, neen,

een kwestie van erkenning van mogelijkheden,

maar het ontbreken van de wil of het inzicht,

waardoor het geheel kan worden omgebogen

in een harmonische richting.

16:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dromen, zelfsuggestie, inzicht, gevoel, symbolen |  Facebook |

17-05-16

Uitspraken ten tijde van Atlantis. (4) De werkelijke inhoud van het leven.

Uitspraken ten tijde van  Atlantis. (4)

 

Atlantis, leven, ouderdom, kinderen, eeuwigheid, slang,wijsheid, dromen,

De werkelijke inhoud van het leven.

  Een wijze man,  leered de kinderen van zijn dorp eens iets. Hij zei wel tegen hen: "Jullie zijn jong. Jullie werken, jullie luisteren naar mijn verhalen. Maar onthoudt nu één ding. Wanneer jullie oud zijn, zullen anderen naar jullie luisteren. En dan moetje hun niet vertellen, wat je allemaal voor onaangename dingen hebt gedaan, Jij daar moet niet vertellen over de tijger, die je bang heeft gemaakt. En jij daar, moet niet spreken over de slang, die in de alangalang was en die je ook bijna gedood had. Je moet niet spreken over de honger van een vorig jaar. Wanneer je met de kinderen spreekt, vertel hun altijd wat je bereiken kunt."

Die kinderen zaten heel verbaasd naar de oude man te kijken. Ze dachten: "Wat vertelt hij ons, die jong zijn, wat wij later zullen moeten doen, wanneer wij zo oud zijn als hij? Dat duurt immers nog een eeuwigheid!" Maar de wijze wist het wel. En toen glimlachte hij. Hij zei tegen die kinderen: "Jullie denken jong te zijn, maar jullie zijn al oud. Want jullie kennen al de zorgen, jullie kennen al het ogenblik, dat je angst hebt voor het leven. En als het niet is voor het leven, dan misschien voor de moeder van vader of moeder. Jullie hebben nu eerbied voor de ouderdom. Maar je moet geen eerbied hebben voor ouderdom maar voor wijsheid,"

Dat kon de wijze gemakkelijk zeggen, want hij had wijsheid. Menige oudere heeft liever eerbied voor de ouderdom, omdat hij die tenminste altijd kan bezitten, terwijl wijsheid maar een zeldzaam goed is.

Toen die kinderen nu allen daar zaten, kwam een oudere man. Deze zei: "Waarom leert gij deze kinderen ouderdom?" Toen zei de wijze: "Ik leer hun reeds thans, hoe het kostbaarste te aanvaarden dat een mens gegeven wordt; de ouderdom, waarin hij zijn leven terugziet en weet wat hij is en betekent. De kinderen dromen over wat worden zal; de ouden wanneer zij dromen zien wat zij bereikten." En daarmee gaf hij de werkelijke inhoud van het leven weer.

De zin is: bereik iets.

11:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atlantis, leven, ouderdom, kinderen, eeuwigheid, slang, wijsheid, dromen |  Facebook |

28-04-16

Oude uitspraken (3). Wat is schijn?

Oude uitspraken (3).

Schijn, werkelijkheid, dromen, totaliteit,

Wat is schijn?

Een werkelijkheid die ik nog niet versta

of is een werkelijkheid juist dat

wat ik wel onderga, maar niet erken?

Hoe het ook zij,

zolang ik weet nog zelf te zijn,

is werkelijkheid dat wat ik ben.

En door mijn zijn, belevend Al,

zal, of misschien toch zal,

een ogenblikje komen,

waarin in het einde van mijn dromen

mijn waan, het "ik", schijnt te vergaan

en toch als deel van werkelijkheid

blijft voortbestaan in de totaliteit.

15:02 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schijn, werkelijkheid, dromen, totaliteit |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende