19-09-17

Leven en dood.

Leven en dood.

leven, dood,

Het leven van de mens is een voortdurend ontmoeten

van wat hij kent als dood.

Doch ziet,

alle dood is een herboren worden in nieuwe kracht,

in nieuw besef,

in een nieuwe werkelijkheid.

Gij leeft naar de dood.

Leef echter naar het leven,

dat onbeperkt is en niet te beëindigen,

zoals het korte bestaan dat gij hier kent.

12:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, dood |  Facebook |

13-07-17

Gedachten vanuit Aquarius.

Gedachten vanuit Aquarius.

toorn,leven, dood, licht, vrijheid,

"Toorn is het begrip van het onjuiste.

Hij kan de vlam zijn, die het onreine reinigt.

Maar in vele gevallen is toorn de zwakheid van het "ik",

die - zich ontdekt ziende - zich met alle,

ook niet geoorloofde, middelen verdedigt.

Wees nimmer toornig, doch besef wie en wat gij zijt.

In de plaats van uw toorn zal de goddelijke wet treden."

 

"Dood nimmer, tenzij dit noodzakelijk is voor uw eigen leven.

Dood geen plant en geen dier en geen mens.

Laat u liever doden, dan dat gijzelf tot doder wordt.

Want hij, die doodt, erkent het Goddelijke niet.

Wie het Goddelijke niet erkent echter, is blind.

Wie blind is, zal ondergaan in de vernieuwing dezer tijden

en het nieuwe licht niet aanschouwen."

 

"Eerbiedig al het leven en eerbiedig elk denken en alle vrijheid.

Want hoe kunt gij vrij zijn,

indien gij anderen wilt binden aan uw bevel,

aan uw gedachte, aan uw woorden.

Slechts wie de vrijheid van anderen eerbiedigt

en hen vrijelijk laat gaan, kan vrij zijn.

Slechts wie vrij is,

zal op aarde ontsnappen aan de ketenen van de stof." 

11:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toorn, leven, dood, licht, vrijheid |  Facebook |

25-05-17

 Zelfkennis.

Doorgaan.

dood, dagreis, rustpauze,

Wat is de dood anders dan de rustpauze,

die wij nemen wanneer een dagreis voorbij is

en wij ons voor bereiden

voor een volgende dag van trekken.

12:29 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dood, dagreis, rustpauze |  Facebook |

05-02-17

Leef in het heden...

Leef in het heden...

leef, droom, verleden, dood, noodlot,

Daden uit het verleden zijn dood.

Ze zijn herinneringen en misschien erkenningen.

En de daden van morgen?

Als u er nu mee bezig bent zijn ze een droom.

Alleen wat u vandaag kunt zijn,

wat u vandaag bent,

wat u vandaag waarmaakt is voor u echt.

Men roept u toe: leef in het heden!

Ik zeg: leef niet in het heden, leef in de totaliteit.

Besef dat er geen noodlot is dat u regeert,

maar dat het uw eigen wezen is

dat u maakt tot dat wat u op dit ogenblik denkt te zijn.

12:44 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: leef, droom, verleden, dood, noodlot |  Facebook |

02-01-17

Problemen steeds oplossen.

Problemen steeds oplossen.

problemen,dood, leven, oplossen,

Een mens heeft problemen op aarde.

Die problemen moet hij oplossen,

hoe dat geeft niet, maar hij moet ze oplossen.

Wanneer hij dat niet doet dan blijft dat probleem hem na de dood domineren.

Elk probleem dat je niet oplost, moet je later oplossen.

Het heeft aan de ene kant het voordeel dat je kunt zeggen nu ja,

als het hier niet lukt, lukt het later wel.

Aan de andere kant betekent het ook:

wanneer ik overga dan zit ik met dat probleem

en zolang ik dat niet kan oplossen

heb ik geen mogelijkheid om geestelijk verder te gaan.

18:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: problemen, dood, leven, oplossen |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende