23-09-17

Licht en Duister.

Licht en Duister.

 

licht en duister,bron,persoonlijkheid,    

licht en duister,bron,persoonlijkheid,

 

Licht en duister zijn onafscheidelijke gezellen,

voortkomende uit dezelfde bron,

uitende hetzelfde leven,

tot stand brengende hetzelfde

maar verschillend van gerichtheid en kracht

door de gerichtheid van uw eigen persoonlijkheid.

18:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht en duister, bron, persoonlijkheid |  Facebook |

11-09-16

TERUGKEREN.

TERUGKEREN.

waterdruppel, bron, oceaan, wolken,

Wanneer de waterdruppel wil terugkeren tot de bron

en weigert te gaan tot de oceaan,

zal zij haar doel nimmer bereiken.

Eerst wie de oceaan bereikt kan met de wolken terugdrijven

en eens een bron,

gelijk aan eigen oorsprong, terugvinden.

11:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waterdruppel, bron, oceaan, wolken |  Facebook |

20-05-16

Leven in een voortdurende wisseling van tijden.

Leven in een voortdurende wisseling van tijden.

leven, wisseling van tijd, bron, eeuwig wezen,

Gij leeft in een voortdurende wisseling van tijden.

Gij leeft in een voortdurende wisseling van begrip

en toch zijt gij uzelf.

En uit de vele dierlijke,

de door anderen beheerste vormen en mogelijkheden

breekt langzaam uw eigen gelaat door.

Het gelaat van een eeuwig wezen,

dat leert terug te gaan tot zijn Bron

en ‑ zich beseffend in de Bron ‑ de baan te volgen,

die voert tot het begin van alle tijden.

15:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, wisseling van tijd, bron, eeuwig wezen |  Facebook |

12-05-16

MENS.

 Mens.

mens,verwaandheid, werkelijkheid, engel, bron,

Een geest gevangen in de stof,

vol van verwaandheid en strevende naar waan.

Een wezen,

dat in de waan van het menselijk zijn

soms toch de werkelijkheid kan erkennen

en daardoor méér is dan een dier

- en soms zelfs meer dan een engel -.

Want zijnde deel van de bron

en vervullende de kansen uit de bron,

verheft zich dat,

wat mens heette,

tot boven de sterren

en mag het één zijn met de Lichtende Kracht.

10:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mens, verwaandheid, werkelijkheid, engel, bron |  Facebook |

01-03-16

UZELF ZIEN.

UZELF ZIEN.

Bron, wijsheid, spiegelbeeld, schouwen, goed en kwaad,

Wie schouwt in de bron der wijsheid ziet zichzelf.

En het leven dat hij ziet in het spiegelbeeld dat hij is,

is de eeuwigheid die geen naam heeft en geen gestalte.

 

Wie schouwt in de bron der wijsheid en de tijd voorbij ziet gaan,

ziet niet de tijd zoals hij werkelijk bestaat,

maar ziet zichzelf.

 

Hij ziet zichzelf gaan door de tijden

en zo bepaalt hij het beeld dat de tijd voor hem wekt.

Gijzelf zijt de bron van goed en kwaad.

Gijzelf en niets anders.

14:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bron, wijsheid, spiegelbeeld, schouwen, goed en kwaad |  Facebook |

17-12-15

Wanhoop nooit.

Wanhoop nooit.

wanhoop,honing, roos, oester, aarde, bloesem,bron,kracht, waarheid,

Indien gij wantrouwt, wantrouw eerst uzelf.

Zoek alle vreugden, die rond u zijn,

opdat zij u tot kracht in het leven mogen worden.

 

Zoals de bloesem aan de knop ontspringt,

zoals het water opwelt uit de bron,

zo welt uit ons de, waarheid op:

het licht, dat ‑toen de tijd begon –

reeds was.

 

Zoals in ons besef bestaat

van levensdoel en levensplicht,

zoals in ons een zijn bestaat,

dat verder grijpt dan eigen wereld,

zoals in ons een kracht vaak spreekt,

die sterker is dan wij,

zo leeft het juiste inzicht reeds in ons

en maakt ‑ in ons ontwakende - ons vrij

van laatste banden.

 

Als een parel in de oester,

als het zaad in de doos,

als de steen in de aarde,

als de honing in de roos,

zo ligt in ons een kern van zijn,

vol flonkerende kracht

uit de Almacht zelf geopenbaard.

En kennen wij die Kracht,

zo vinden wij het ware zijn en weten wij de juiste weg

in 't leven voort te gaan.

17:11 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wanhoop, honing, roos, oester, aarde, bloesem, bron, kracht, waarheid |  Facebook |

22-11-15

WARMTE.

WARMTE.

IMG_20150130_165311.jpg

 

Warmte, infrarode stralingen. Stralen dus, niet zichtbaar, wel merkbare. Mogelijk alom tegenwoordig en toch niet geheel definieerbaar. Is de warmte die wij uitstralen ook op ander dan zuiver lichamelijk ter­rein niet daarmee te vergelijken?

De kosmos heeft warmte. God is niet koud en kil. Hij is een levende werkelijkheid. Zijn levende kracht is wel degelijk ook persoonlijk te erva­ren. Hij straalt een warmte uit. Een straling, een onzichtbare verbinding tussen de bron en de ontvanger. Een effect, dat wordt opgewekt in de ont­vanger zonder dat we precies kunnen zeggen op welke wijze dit gebeurt.

Leven op zichzelf is een straling die uitgaat van de Eerste 0orzaak,­van de kosmische Kracht, van God. En als zodanig is er dus een voortdu­rend effect, zoals de warmte die de aarde koestert wanneer de zon schijnt en de remanente warmte die de aarde kan behouden wanneer de nacht valt.

Als wij dit gaan beseffen, zo zullen wij de warmte in onszelf leren beschouwen als het symbool van een kosmische werkelijkheid, waarmee wij ver­bonden zijn.

Al dat onzichtbare dat in ons werkt, is in feite een stralende bron die we misschien niet eens kunnen herkennen en een effect dat daardoor in ons ontstaat. Als wij onszelf kennen, kunnen wij misschien het effect preciseren. Maar door de precisiering van het effect zullen wij ook iets leren omtrent de bron.

Wie op deze wijze het leven benadert, zal ontdekken dat de warmte, de kracht en de levende werkelijkheid die daarvan de basis zijn uit ongekende bronnen komen, die echter meer omschrijfbaar worden, naarmate je beter begrijpt wie je zelf bent en dus beter kunt begrijpen waarop je in feite zou reageren.

 

12:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: warmte, infrarode stralen, kosmische kracht, zon, eerste oorzaak, bron |  Facebook |

03-11-15

ZIEL.

ZIEL.

 

ziel, kanon,bron, geest, leven, kracht, bewustzijn,

 

Een wonderlijk woord ziel. Een kanon heeft een ziel, maar de ziel van een kanon is niets. Een mens heeft een ziel. Die ziel is datgene wat zich verbergt als een schijnbaar niets in de geest en in de stof. Soms zie je een mens en is dit een arme ziel. Dan heb je het echter niet over het feit dat hij een ziel heeft, maar over het feit dat hij zielig is.

Als we dus denken over ziel, dat hebben we het in wezen over iets waarvan we niet weten hoe het bestaat en hoe het is. Het is een niet-aanwezigheid op ons eigen niveau, die gelijktijdig bepalend is voor onze functie mogelijkheid op dit niveau. Wat dat betreft lijken wij dus een beetje op een kanon. Niet dat ik zeg, dat u het bent natuurlijk.

Als ik probeer de ziel een ogenblik te beschouwen, dan zou ik stellen; De bron van de kracht waaruit wij leven en werken moeten wij niet proberen te omschrijven. Dit ligt buiten onze middelen en mogelijkheden. Wij kunnen door onze geest voortdurend op harmonie af te stemmen echter een zo groot mogelijke kracht verkrijgen uit deze voor ons niet kenbare kracht bron. Door deze kracht dan te gebruiken om steeds bewuster te leven en vanuit ons wezen en denken juister te handelen zullen wij die ervaringen bereiken waardoor misschien eens in de geest voor ons het wezen van de ziel meer kenbaar en aanvaardbaar wordt.

12:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziel, kanon, bron, geest, leven, kracht, bewustzijn |  Facebook |

20-09-15

INSPIRATIE.

INSPIRATIE.

 

INSPIRATIE,geest, mens, bron,

 

De inval, het idee, het plotseling oprijzen ervan waarvan ik zelf niet weet waar het vandaan komt, maar dat mij voor een ogenblik doordringt en bewust maakt van dit bestaan.

Inspiratie. Komt het uit de geest, komt het uit het onder­bewustzijn? Is het voortgebracht door invloeden in anderen, die ik nog niet ken? Ik weet het niet. Maar als ik de geïnspireerde ben, dan weet ik, wat in mij is geïnspireerd, heeft betekenis en zin en uit het wezen dat ik ben, vanuit de wereld waarin ik leef, in al datgene wat ik ken en zelfs in datgene wat ik niet erken nog als bestaand. Hier is een eenheid.

Een inspiratie omschrijft iets uit de eenheid in de termen van mogelijkheid, van tijd of misschien van plaats en reden van be­staan. Het is er.

Inspiratie is de stem, die zegt wat er gaat gebeuren.

Inspiratie is de band, die wordt gelegd tussen geest en geest en tussen mens en mens.

Inspiratie is de bron van de verwezenlijking van al wat in het gebeuren nu reeds leeft en nog niet waar is geworden.

Inspiratie is de weg die je zelf voelt te moeten gaan, aange­duid in termen van begrip en normen van bestaan en feiten ook mis­schien die nog niet feitelijk zijn

Als u ooit wordt geïnspireerd, zeg niet; Dit is zo hoog en goed. Maar zeg: Hier wordt in mij geleerd hoe ik zelf moet denken en leven en wat de wereld rond mij aan mogelijkheden in zich draagt.

Maak die dan vanuit uzelf waar zo goed als u kunt, met al wat u bent en wat u voelt dat het u is vergund te zijn. Dan wordt de inspira­tie deel van de werkelijkheid. Dan wordt de droom omgezet in het ook door u beleefde feit waaruit de eeuwigheid zichzelf aan mens en wereld openbaart.

12:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inspiratie, geest, mens, bron |  Facebook |

17-09-15

INSPIRATIE.

INSPIRATIE.

INSPIRATIE,onderbewustzijn, bron, geest, droom, eeuwigheid,

De inval, het idee, het plotseling oprijzen ervan waarvan ik zelf niet weet waar het vandaan komt, maar dat mij voor een ogenblik doordringt en bewust maakt van dit bestaan.

Inspiratie. Komt het uit de geest, komt het uit het onder­bewustzijn? Is het voortgebracht door invloeden in anderen, die ik nog niet ken? Ik weet het niet. Maar als ik de geïnspireerde ben, dan weet ik, wat in mij is geïnspireerd, heeft betekenis en zin en uit het wezen dat ik ben, vanuit de wereld waarin ik leef, in al datgene wat ik ken en zelfs in datgene wat ik niet erken nog als bestaand. Hier is een eenheid.

Een inspiratie omschrijft iets uit de eenheid in de termen van mogelijkheid, van tijd of misschien van plaats en reden van be­staan. Het is er.

Inspiratie is de stem, die zegt wat er gaat gebeuren.

Inspiratie is de band, die wordt gelegd tussen geest en geest en tussen mens en mens.

Inspiratie is de bron van de verwezenlijking van al wat in het gebeuren nu reeds leeft en nog niet waar is geworden.

Inspiratie is de weg die je zelf voelt te moeten gaan, aange­duid in termen van begrip en normen van bestaan en feiten ook mis­schien die nog niet feitelijk zijn

Als u ooit wordt geïnspireerd, zeg niet; Dit is zo hoog en goed. Maar zeg: Hier wordt in mij geleerd hoe ik zelf moet denken en leven en wat de wereld rond mij aan mogelijkheden in zich draagt.

Maak die dan vanuit uzelf waar zo goed als u kunt, met al wat u bent en wat u voelt dat het u is vergund te zijn. Dan wordt de inspira­tie deel van de werkelijkheid. Dan wordt de droom omgezet in het ook door u beleefde feit waaruit de eeuwigheid zichzelf aan mens en wereld openbaart.

15:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inspiratie, onderbewustzijn, bron, geest, droom, eeuwigheid |  Facebook |