13-08-17

Beperking.

Beperking.

 

beperking, vrij, leven,

 

Het hele leven voor ons

is eigenlijk een zoeken naar vrij zijn.

Er is een vrije wil,

maar die vrije wil is sterk afhankelijk van ons inzicht.

Niet het geheel van het menselijk leven is voorbestemd,

maar er zijn toch zoveel dingen

die je beperken en richting geven,

dat je ook niet kunt zeggen

dat je vrij gaat zoals je wilt.

11:33 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beperking, vrij, leven |  Facebook |

14-04-17

Geen beperking.

Geen beperking.

 

  beperking, kracht,

   

Alle streven,

willen en moeten

beperkt je op een bepaald moment,

zoek niet langer,

maar laat alleen de kracht in je werken.

 

 

 

 

 

 

 

11:44 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beperking, kracht |  Facebook |

25-04-16

Oude uitspraken (1)

Oude uitspraken (1)

licht, zon, zorgen, wijsheid, beperking, natuur,mens,

“Want wie gebaad is in het Licht van de zon vergeet zijn zorgen,

herwint zijn krachten.

De wijsheid wordt niet geboren in de beperking van de studenten,

maar in de weidsheid van de natuur.

Waar de natuur spreekt in de mens,

is de mens wederom zichzelf.”

16:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht, zon, zorgen, wijsheid, beperking, natuur, mens |  Facebook |

07-02-16

VRIJE GEEST.

VRIJE GEEST.

VRIJE GEEST, dromen, denken, geest, beperking, waarheid, kracht, wezen,

Zolang de mens droomt,

is hij een vorst.

Zodra hij denkt,

is hij een bedelaar.

 

Slechts daar,

waar de geest vrij is van haar eigen beperking,

kan zij de waarheid vinden en de kracht,

die haar in wezen toebehoort.

14:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrije geest, dromen, denken, geest, beperking, waarheid, kracht, wezen |  Facebook |

11-10-14

Wees vrij.

vrijheid, beperking,Wees vrij,

 

maar besef dat vrijheid pas waarlijk vrijheid is,

 

wanneer zij zichzelf ook durft beperken.

17:14 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, beperking |  Facebook |

24-07-09

EEUWIGHEID.

EEUWIGHEID.

Wie telt in tijd kan eeuwigheid niet kennen, want eeuwigheid kent niet de tijd. En wie omschrijven wil de onbeperktheid uit zijn beperking, omschrijft beperking, niet de onbeperktheid van een zijn, dat niet in tijd en ruimte meer is uit te drukken.

Eeuwigheid is het vage begrip, waarmee wij aanduiden een absolute onbegrensdheid in duur en mogelijk ook in plaats.

Wij zijn eeuwig. Dat wil zeggen wij zijn onbeperkt. Maar deze onbe­perktheid kan pas duidelijk worden, indien wij onze beperking verloren hebben.

Een mens, die leeft als mens, is gebonden aan zijn menselijk den­ken, zijn menselijke voorstellingswereld en aan de door hemzelf bepaal­de grenzen van zijn kunnen. Deze zullen hem inderdaad de eeuwigheid tot een verre droom maken. Maar soms vergeet hij al is het maar voor een korte wijl de beperktheid van zijn zijn en gaat hij op in iets wat hij het hoger Zijn of God noemt en zichzelf daarin verliezende, vindt hij eeuwigheid. Want hij kent niet de duur van zijn beleving, ofschoon de mens en deze tellen in seconden of in uren.

In deze beleving maak, hij zich los van de regels, die de mens, de wereld, bepalen. Hij leviteert, omdat de zwaartekracht niet iets is wat voor hem bestaat en slechts de relatie, vaak uitgedrukt tot een voorwerp, nog bepalend is voor de plaats, waarop hij zich bevindt en als zichtbaar wezen zich vertoont. En zo hij zich denkt op een an­dere plaats te zijn, hij is op die andere plaats en is daar kenbaar en verdwijnt op het punt, waar hij stoffelijk zou moeten vertoeven. Dit nu is eeuwigheid.

Eeuwigheid is de absolute ongebondenheid, waarin wij alleen nog onszelf zijn, en in dit zelf zijn in alle ruimte, in alle tijdsvoorstellingen tot uiting kunnen komen, zonder dat wij daarbij iets verliezen van hetgeen wij zijn.

Wie droomt van eeuwigheden, droomt in wezen van een tijd, die voortschrijdt zonder eind. Maar tijd juist is het denkbeeld, waardoor de eeuwigheid wordt beperkt. Zo denk niet in de tijd, maar in de onbe­grensdheid, waarin alle dingen in gelijktijdigheid mogelijk zijn, waarin gedachten niet elkaar verdringen, maar zich samen vermengen tot een totaalbeeld.

Denk aan bestaan, dat niet meer omschreven behoeft te worden en ü zult voor een kort ogenblik iets van eeuwigheid ervaren.

Maar de ziel, die eeuwigheid ervaart, heeft eerst zichzelf te leren kennen. En wie zichzelf kent, volledig beseffende de veelheid van mogelijkheden en beperkingen, die rij "ik" heeft genoemd en de fei­telijke onbegrensdheid van  al deze dingen, hij zal eeuwig kunnen zijn.

Maar wie eeuwig is leeft niet een in de tijd. Wie eeuwigheid heeft gekozen als zijn deel, is geen verschijning meer in ruimte, die voor anderen kenbaar is. Slechts wie de eeuwigheid ook zelve betreedt, vindt daarin terug de werkelijkheid van hen, die voor de eeuwigheid de ruimte en de tijd verlaten hebben.

 

 -------------------------------------------------------------------------

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

 

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

     

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

 

 

 

 http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

 

16-07-08

Wees vrij..

boom langs weg


"Wees vrij, maar besef dat vrijheid pas waarlijk vrijheid is" wanneer zij zichzelf ook durft beperken."

(citaat uit NWL)

Informatie aangaande de bronnen van de  teksten kan je vinden op volgende website's: 

  

http://users.skynet.be/rabdomantie.center/

      

http://www.saint-pierre-les-bregines.org/

     http://www.scribd.com/people/view/31429-rober

14:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, besef, beperking, nieuwe wereldleer |  Facebook |

07-07-08

OP HOOP VAN ZEGEN.

     

OP HOOP VAN ZEGEN.

 

Toepasselijk in deze tijd. De vis wordt duur betaald.Als we hopen op zegen, dan is het eerste wat wij moeten doen, zelf werken. Want hopen op zegen, helpt ons niet. Een zegen is niet iets wat je krijgt omdat je daarop hoopt, maar omdat je bent, omdat je werkt, omdat je denkt.

Zegen is immers de kracht die we krijgen uit het onbekende.

 

Die kracht kan niet in verschijning treden alleen op grond van een illu­sie. Je kunt in jezelf de mooiste dromen hebben, maar je kunt ze niet waarmaken, als je niet probeert althans één detail ervan om te zetten in werkelijkheid. Zo kun je geen zegen bereiken, indien je niet begint zelf de juiste opstelling te kiezen én de juiste dingen te doen.

 

De kreet, dat wij op zegen mogen hopen is er één die zinloos wordt. Wie zichzelf helpt, die zal God helpen. Dat ligt er dichter bij. En misschien nog eenvoudiger: degene, die in zich put uit de besefte krachten en mogelijkheden en daarbij zich niet afvraagt wat de gevolgen of de kosten zullen zijn, maar het noodzakelijke volbrengt, deze zal de zegen van boven ontvangen.

 

Hij zal de krachten erkennen. Hij zal de werking van die krachten in de wereld rond zich zien. Daardoor zal hij ook beseffen, dat de mens niet gebonden is aan alle stoffelijke en redelijke beperkingen maar dat er een hoge kracht is die hem in staat stelt vele van de schijnbare grenzen te overschrijden.

Maar deze overschrijding moet er dan een zijn, die gerechtvaardigd wordt zowel door hetgeen je innerlijk beseft en wilt waarmaken, als door je innerlijk geloof in een kracht, die zich daarin mede manifesteert. 

 

19:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dromen, kracht, illusie, wereld, grenzen, hoop, beperking, zegen, innerlijk besef |  Facebook |