21-09-17

Oceaan van onwetendheid.

Oceaan van onwetendheid.

onwetendheid, geloof, besef,rede,

Zo gij beseft,

dat uw weten slechts een eiland is

in de oceaan van uw onwetendheid,

zult gij kunnen geloven.

En ziet: wie gelooft,

maakt het zichzelf mogelijk

ook buiten de vaste bodem der rede te gaan

in het Al en er de krachten van te vinden,

er het licht van te ervaren.

Verwerp niet datgene,

wat gij hebt geleerd,

doch zie het slechts als de redelijke uitdrukking voor al datgene,

wat gij in uzelf draagt en niet beseft.

Geloof in de krachten rond u,

de krachten in u en de bestemming van uw eigen wezen,

opdat gij in staat moogt zijn te bewijzen,

dat uw vermogens verdergaan dan die der rede.

12:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onwetendheid, geloof, besef, rede |  Facebook |

20-09-17

De zonde.

De zonde.

 de zonde,schrikbeeld

 De zonde is het schrikbeeld,

dat de mens zichzelf heeft geschapen

om zo zichzelf te beletten,

binnen te treden in die gebieden van het leven,

die hij niet kan beheersen.

Zonde wordt geboren uit de mens;

en zij telt slechts voor de mens, die

haar ervaart.

Zo gij u schuldig voelt, zondigt gij.

Zo gij u niet schuldig voelt en beseft de wereld

en uzelf gediend te hebben naar uw beste weten,

 zo zondigt gij niet.

18:37 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de zonde, schrikbeeld |  Facebook |

19-09-17

Leven en dood.

Leven en dood.

leven, dood,

Het leven van de mens is een voortdurend ontmoeten

van wat hij kent als dood.

Doch ziet,

alle dood is een herboren worden in nieuwe kracht,

in nieuw besef,

in een nieuwe werkelijkheid.

Gij leeft naar de dood.

Leef echter naar het leven,

dat onbeperkt is en niet te beëindigen,

zoals het korte bestaan dat gij hier kent.

12:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, dood |  Facebook |

18-09-17

Wees uzelf getrouw.

Wees uzelf getrouw.

trouw, kracht, dwaasheid,

Uzelf verloochenen is een dwaasheid,

indien gij daarmede uw werkelijkheid terzijde schuift.

Wees uzelf getrouw.

Wees datgene,

wat gij erkent te moeten zijn.

Volbreng datgene,

wat gij erkent als deel van uw wezen,

maar volbreng het niet ommentwille van uzelf,

doch ommentwille van de Kracht,

die leeft in alle dingen.

11:58 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trouw, kracht, dwaasheid |  Facebook |

17-09-17

Wij leven in dromen.

Wij leven in dromen.

dromen,afgrond,vreugde,werkelijkheid,gevoelens

En het leven wordt ons een droom,

waaruit wij soms voor een kort ogenblik

de werkelijkheid proeven.

Wij scheppen onszelf leed en een afgrond,

vreugde en hemel.

En wij kennen onszelf niet eens.

Altijd wanneer men tracht de werkelijkheid

en de eeuwigheid weer te geven,

klinkt zij de mensen hard.

Want zij is te groot om aan de kleine gevoelens

van mens en geest veel waarde toe te kennen.

15:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dromen, afgrond, vreugde, werkelijkheid, gevoelens |  Facebook |

16-09-17

Uiterlijke schijn.

Uiterlijke schijn.

Uiterlijke schijn, wereld, waarheid,

Laat u niet bedriegen door de uiterlijke schijn.

In deze wereld is niets,

zoals het lijkt.

Als niets is,

zoals het schijnt,

zo zult gij op niets mogen betrouwen,

behalve op datgene,

wat gij in uzelf als waar hebt erkend.

Aanvaard deze waarheid;

beleef haar en draag haar uit.

Maak haar tot de vervulling

van al hetgeen u tot nu toe aan de aarde bindt,

van al datgene wat u in leven en werken

schijnt te ketenen aan een beperktheid van zijn.

12:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uiterlijke schijn, wereld, waarheid |  Facebook |

15-09-17

Goed voelen.

Goed voelen.

 

wijsheid, kracht, machteloos, denken, redelijk,

 

Indien gij wijsheid begeert,

vraag niet naar de wijsheid der mensen,

die vastgeroest is in wat zij noemen:

het denken van de redelijke mens.

Maar vraag naar de kracht,

die u wekt en die tot u spreekt.

Dan alleen zult gij de wijsheid bezitten

om deze dagen te begrijpen.

Indien gij meent machteloos te zijn

te midden der mensheid,

vraag uzelf af,

waar uw kennis,

waar uw kracht schuilt;

en gij zult ontdekken:

sterk ben ik door de kracht,

die in mij woont.

10:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijsheid, kracht, machteloos, denken, redelijk |  Facebook |

14-09-17

Slaaf of heerser?

Slaaf of heerser?

Slaaf, heerser, macht, vrijheid,

De mens,

die zich gedraagt als slaaf,

zal slaaf zijn.

Hij, die zich gedraagt als heerser,

zal eveneens slaaf zijn;

n.l. van zijn behoefte

om zijn macht steeds uit te drukken.

Slechts hij,

die niet denkt aan macht en zichzelf is,

kent vrijheid.

En slechts wie vrijheid kent,

kan zijn doel bepalen en bereiken.

12:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaaf, heerser, macht, vrijheid |  Facebook |

12-09-17

Let op de daden.

Let op de daden.

daden, woorden, krachten,

Wie wapens smeedt,

smeedt wapens om ze te gebruiken.

Wie krachten oproept,

roept krachten op om ze te gebruiken.

Let daarom niet op de woorden,

maar let op de daden,

opdat gij daaruit zult kunnen beslissen,

wat waar is.

17:15 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: daden, woorden, krachten |  Facebook |

11-09-17

Zoekers.

Zoekers.

zoekers, steen der wijzen, eeuwige jeugd,

In deze dagen, zoals altijd,

zoekt de mens naar de Steen der Wijzen,

de bron van de eeuwige jeugd.

Hij zoekt naar het verborgene.

En zij die zoeken,

zoeken in alle verborgenheid

en begrijpen niet dat de grote waarden van het leven

voor ieder direct kenbaar en toonbaar worden uitgestald

in dit Al waarin men leeft.

Wie zich bewust is van zijn werkelijk bestaan,

is eeuwig.

Wie zich bewust is van de kracht die in hem leeft,

weet alle dingen.

Hij die zich beroept op de kracht die in hem leven houdt,

beheerst al wat rond hem is.

15:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekers, steen der wijzen, eeuwige jeugd |  Facebook |