22-12-17

Relativiteit:

Relativiteit:

 relativiteit,beschouwing,aanvaarding

is de enige werkelijkheid,

omdat alles slechts betrekkelijk is,

daar elke voorstelling op zichzelf bestaat uit

een eenzijdige beschouwing van iets

waarvan we in het geheel niet kunnen begrenzen,

zodat we slechts door de betrekkelijkheid

van alle waarden te stellen,

kunnen komen tot een aanvaarding van het geheel

van alle waarden zoals die zich manifesteren.

18:09 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relativiteit, beschouwing, aanvaarding |  Facebook |

12-12-17

Paranormaal.

Paranormaal.

 

paranormaal,normaal,werkelijkheid,kracht

Paranormaal:

is volgens een heel deel mensen op de wereld

een vorm van abnormaliteit,

het is al datgene wat nog niet als normaal wordt beschouwd,

omdat men nog niet in staat is te beseffen:

de vele werkelijkheden,

mogelijkheden,

werkingen en krachten

die in elke mens berusten

en vanuit die mensen gebruikt kunnen worden

zonder dat die mens daarom minder normaal is

21:43 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paranormaal, normaal, werkelijkheid, kracht |  Facebook |

11-12-17

Geluk.

Geluk.

 

geluk,vreugde,zekerheid,harmonie

Geluk:

onze illusie omtrent hetgeen wij bezitten of bewerken,

waarbij wij echter de vreugde

die wij in ons zouden moeten voelen

meestal nog niet bezitten,

zodat we ons geluk niet kunnen veranderen

in de innerlijke zekerheid

waaruit de werkelijke harmonie voortkomt.

11:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluk, vreugde, zekerheid, harmonie |  Facebook |

10-12-17

Gebonden aan de wereld.

Gebonden aan de wereld.

 

wereld,aarde,taak

Gij zijt gebonden aan de wereld.

En wanneer die wereld beeft,

wanneer de aarde scheurt,

wanneer de volkeren dreigen op te staan tegen elkander,

zo zijt gij daarmede onmiddellijk gemoeid en verbonden.

Besef dat niets op deze wereld kan geschieden

zonder dat het ook uw wezen beroerd;

en zoek naar de kracht die u in staat stelt

in dit gebeuren uw werkelijke taak te vervullen.

11:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereld, aarde, taak |  Facebook |

09-12-17

Beheersing.

Beheersing.

 

beheersing,bewust,kracht,leven

 

Wie zich bewust is van zijn werkelijk bestaan,

is eeuwig.

Wie zich bewust is van de kracht die in hem leeft,

weet alle dingen.

Hij die zich beroept op de kracht die in hem leven houdt,

beheerst al wat rond hem is.

12:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beheersing, bewust, kracht, leven |  Facebook |

08-12-17

Kosmisch zin.

Kosmisch zin.

 

kosmisch zin

Wat je voor jezelf doet

is uitsluitend voor jezelf zinvol,

maar door wat je voor anderen betekent

krijg je kosmisch zin.

11:48 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kosmisch zin |  Facebook |

07-12-17

De ware leiding.

De ware leiding.

 leiding,kracht,geest,begoocheling

De ware leiding van de wereld nu

is de kracht van de geest.

De kracht ook van uw geest.

Put indien gij leiding behoeft,

uit uzelf en gij zult de weg erkennen

die gij moet gaan.

Ga de weg die gij in uzelf erkent

en gij zult de kracht bezitten die nodig is

om ware leiding te stellen

in de plaats van misleiding en begoocheling.

11:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiding, kracht, geest, begoocheling |  Facebook |

06-12-17

Het water.

Het water.

 

water,symbool,eeuwigheid,levensgang

Het water, dat is eigenlijk het symbool van de eeuwigheid.

Wanneer je het water ziet,

steeds wisselend en zichzelf altijd gelijk,

schijnbaar voortsnellend in een bepaalde richting

en toch altijd weer terugkerend op zijn eigen schreden,

gaande door vele vormen van vloeistof tot damp,

van damp tot vloeistof

dan voel je je mee opgenomen

in de eeuwige levensgang

17:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, symbool, eeuwigheid, levensgang |  Facebook |

05-12-17

Geen zekerheid.

Geen zekerheid.

 zekerheid,wereld,wezen,schijn

Er is geen zekerheid in uw dagen in stoffelijk opzicht.

Er is slechts schijn.

Er is echter zekerheid in u.

En daarom: Zoek naar de zekerheid die leeft in uw wezen.

Zoek naar de kracht die bestaat in uw wezen

en aarzel niet deze op uzelf

en over uw wereld uit te storten.

13:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zekerheid, wereld, wezen, schijn |  Facebook |

03-12-17

Gevoel even belangrijk als rede.

Gevoel even belangrijk als rede.

 rede,gevoel,intuïtie

Wanneer u nu eens het gevoel

net zo belangrijk maakt als de rede

- U neemt het gevoel en u past

de rede op het gevoel toe,

maar u zoekt niet naar een resultaat dat redelijk is,

maar naar een resultaat dat gevoelsmatig scherper

en duidelijker wordt

- dan zouden we iets ontwikkelen

dat de meeste mensen intuïtie zouden gaan noemen of zoiets.

En waarom zou het niet kunnen?

14:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rede, gevoel, intuïtie |  Facebook |