10-07-17

Bewustwording.

Bewustwording.

 

Bewustwording,licht, mens,

 

Het is beter éénmaal in het leven

tot één mens een woord van licht en goedheid

te hebben gesproken,

dan boeken vol te hebben neergeschreven,

die niemand ooit ontroeren.

Het is beter éénmaal tegen zijn plichten in

mens te zijn geweest dan een perfect ambtenaar of rechter.

Mens zijn en menswaardig leven en handelen

is het eerste vereiste voor een ieder,

die bewustwording zoekt.

12:05 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bewustwording, licht, mens |  Facebook |

09-07-17

Esoterie is...

Esoterie is...

 

Esoterie,innerlijk zoeken, innerlijke waarheid, ego,

 

Esoterie is de kennis van het innerlijk zoeken,

of beter misschien nog,

de kern van het verborgen ego.

Wanneer je met esoterie bezig bent

dan weet je nooit waar je terecht komt.

 

Natuurlijk, er zijn veel esoterische systemen

en die hebben alles precies op een rijtje staan.

 

Maar als je goed kijkt,

dan klopt er geen één helemaal.

 

Het blijkt namelijk dat de regels,

die je in woorden op kunt stellen,

niets te maken hebben met een innerlijke waarheid

die je kunt beleven,

al is het alleen maar omdat die waarheid

een sterke emotionele belevenis is

die een vertaling in woorden eenvoudig niet toelaat.

12:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: esoterie, innerlijk zoeken, innerlijke waarheid, ego |  Facebook |

08-07-17

De vernieuwing.

De vernieuwing.

 

De vernieuwing, arbeidsvreugde,geslachten,

 

"De vernieuwing ligt niet in een ander huis

of in een ander systeem.

De vernieuwing ligt in de vreugde,

waarmee ge werkt.

Zolang gij weet te zullen bereiken

en zelf wilt bereiken voor anderen,

zo bouwt ge werkelijk,

want wat aan arbeidsvreugde,

aan streven voor anderen in u leeft,

dat is een fakkel,

die gij aan de jeugd verder geeft,

een licht dat zij zal ontsteken

in vele komende geslachten.”

12:37 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vernieuwing, arbeidsvreugde, geslachten |  Facebook |

07-07-17

HET HOOGSTE GOED.

HET HOOGSTE GOED.

 

HET HOOGSTE GOED,

 

 Het hoogste goed, zei eens de mens, dat is te kunnen leven. Het hoogste goed sprak later de mens, is om te kunnen streven en te bereiken. Maar wie kent wel de werkelijkheid? Uiterlijk kan men wel prijken met bereiking zonder eind. Maar waar ligt het einddoel; het hoogste goed? Het hoogste goed is één te wezen met God.

 Het hoogste goed is te overwinnen stoffelijk en geestelijk lot en vrij te zijn in eeuwigheid, gebonden slechts door ene kracht, die in je leeft en is je wereld, die eens je ook heeft voortgebracht en die je ook doet voortbestaan. Het hoogste goed, dat is het breken van de waan, ‘t erkennen van de werkelijkheid. Liefde is het hoogste goed, wanneer je ‘t eigen "ik" niet" kent en één wordt met een vol bestaan, dat alle anderen omvaamt en in zich draagt de heilige naam, waarin de schepping is geschreven.

Het hoogste goed, dat is de gave om te ontvangen en te geven gelijkertijd. Eén met al, met al vereend, erkennend in het eigen licht de vrije taak, die hoger staat dan door de mens erkende plicht.

Het hoogste goed, dat is te leven in eenheid met al, die samen gaan om te overwinnen alle fouten van te klein, te beperkt bestaan. En zo te bereiken de wereld, die leeft, het licht van een God, die Zijn zegen U geeft. Te bereiken, bestaan, van alles bevrijd, waarin je tezamen de Kracht, Die je leidt, spreekt, heiligt de Kracht, Die het Al heeft geschapen, heiligt de Kracht, Die nu in mij leeft, zodat het "ik" zich wendt tot een wereld, ontslapen, en opnieuw haar leven geeft.

Het hoogste goed is wel; te scheppen uit liefde voor de eeuwigheid, te zijn een kracht, die anderen verder tot ‘t allerhoogste doel geleidt. Ge zegt zo gemakkelijk, vrienden, het hoogste goed. leder voor zich omschrijft en beperkt het anders.

 Maar het hoogste goed is de eenheid met God. En die eenheid met God is een uiting van de volmaaktheid. Het is de liefde, zeker, maar meer dan dat. Want de liefde, die ons één maakt, is niet volmaakt zonder het begrip. Zo is ook wijsheid het hoogste goed, althans een deel ervan. Want wat is wijsheid zonder de liefde, zonder ook de daadkracht, waarmee uiting wordt gegeven aan hetgeen er in Uw wezen leeft?

Het hoogste goed is in feite dat te zijn, wat volgens de Bijbel de mens was, toen hij door God werd geschapen; Gods evenbeeld en gelijkenis, om op te gaan tot Hem, met Hem te scheppen, te regeren de sterren, te zegenen een mensheid en in stand te houden de wereld van het allerkleinste. Dat is het hoogste goed.

Wij kunnen dit verwerven door één te zijn met God, te verloochenen de beperking van ons eigen wezen, zodra wij erkennen dat hoger Kracht ons leidt. Men zou kunnen zeggen; Jezus, aan het kruis gestorven, gaf de wereld meer dan bloed. Hij gaf zichzelf met heel zijn wezen, verwierf daardoor het hoogste goed.

Boeddha vond in meditatie ‘t licht van de Oneindigheid. Hij heeft door ‘t anderen te geven de mensheid tot het licht geleid. Want hij vergat zijn eigen streven, zijn eigen leven, eigen doel, Dat was het hoogste goed.

 Een leraar komt, hij geeft de wereld vreugde, een lach in duisternis, en zal met eigen wezen delgen een nu bestaand te groot gemis aan werkelijkheid. Wanneer hij ons door eigen offer tot ‘t allerhoogst begrip geleidt, ons delen doet in ‘s Heren kracht, dan is de taak door hem volbracht, het hoogste goed.

Wanneer wij leven en ons leven betekent ook voor anderen veel, wij kunnen ze helpen om verder te streven, te geven uit liefde, geven zoveel, dat we soms onszelf vergeten maar herdenken steeds de Eeuwigheid, dan is ook dit het hoogste goed. Het hoogste goed is al, wat mens en geest tot God geleidt.

11:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het hoogste goed |  Facebook |

06-07-17

Menselijke logica.

Menselijke logica.

 

menselijke logica,

 

De menselijke logica

is een poging tot verklaring.

Zij is niet een constatering

van samenhangen zonder meer.

10:33 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: menselijke logica |  Facebook |