09-09-17

Iets bereiken.

Iets bereiken.

 

harmonie, bereiken,

 

Je moet niet uitgaan

om de wereld te veranderen.

Je moet uitgaan van hetgeen

je voelt zelf te kunnen doen,

wat je dan zo goed mogelijk doet

en zoveel mogelijk in harmonie,

in contact met de mensen om je heen.

Dan bereikt u iets.

16:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: harmonie, bereiken |  Facebook |

08-09-17

Opknappen.

Opknappen.

Opknappen,spiegel,

Als je een ander beoordeelt,

kijk je in een spiegel.

Knap jezelf op, 

opdat je anderen mooier ziet.

11:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opknappen, spiegel |  Facebook |

07-09-17

Menselijke illusies.

Menselijke illusies.

Menselijke illusies,innerlijke kracht, eenheid,

Spreek niet over wetten en regels en noodzaak.

Het zijn menselijke dingen conventies, illusies.

Spreek alleen over uw innerlijke werkelijke behoeften,

uw werkelijke mogelijkheden en datgene waaraan u innerlijk

of buiten u misschien steun kunt vinden.

Groei. Groei naar eenheid.

Probeer uzelf niet te ontplooien en boven anderen te stellen,

maar deel te zijn van datgene in u dat u zegt dat je deel zijt van meer.

Laat het gevoel van verwantschap uitbloeien in u

niet tot een protest tegen uiterlijkheden,

maar tot een innerlijke kracht die zo sterk is

dat ze zelfs de uiterlijkheid langzaam maar zeker omvormt.

17:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: menselijke illusies, innerlijke kracht, eenheid |  Facebook |

06-09-17

Leer vrij zijn.

Leer vrij zijn.

discipline, vrijheid, kracht,

Leer vrij te zijn en leer gelijktijdig de discipline kennen

waardoor u vrijwillig en bewust uw ik

en uw belangen ondergeschikt maakt aan al datgene wat u,

ook innerlijk, als meerwaardig erkent.

Als u op deze wijze leeft dan zult u misschien als mens

niet rijk worden in menselijke zin of machtig in menselijke zin,

maar u zult innerlijk rijk zijn omdat u voortdurend licht en kracht kent

en u zult machtig zijn, niet omdat u anderen beheerst,

maar omdat in u de kracht is waardoor u anderen kunt helpen

wanneer dit mogelijk is en gelijktijdig kunt beletten

u aan te tasten wanneer ze dit zouden wensen.

12:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discipline, vrijheid, kracht |  Facebook |

05-09-17

Menselijke werkelijkheid?

Menselijke werkelijkheid?

 

Menselijke werkelijkheid,interpretatie,persoonlijkheid,

 

De werkelijkheid die de mens ervaart,

bestaat uit zijn interpretatie van de werkelijke feiten,

volgens zijn eigen vermogen tot waarneming,

beredenering,

plus eigen emotionele inhoud.

D.w.z. dat al hetgeen beleefd en waargenomen wordt niet feitelijk,

maar zeer subjectief wordt waargenomen en beleefd.

Deze subjectieve factor is uiteraard variabel,

daar ze deel is van de persoonlijkheid

en als zodanig de benadering

tot de werkelijke feiten van de persoonlijkheid kan wijzigen.

12:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: menselijke werkelijkheid, interpretatie, persoonlijkheid |  Facebook |

04-09-17

Geen vrees.

Geen vrees.

leven, vrees, eeuwigheid,

Door te leven zonder vrees

kunnen we de eeuwigheid

leren aanvaarden.

17:45 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, vrees, eeuwigheid |  Facebook |

03-09-17

Laat me leven.

Laat me leven.

leven, hopeloos, zinloos,

Omdat ik eeuwig ben,

is niets ooit hopeloos,

niets ooit zinloos,

is nooit iets helemaal verkeerd

en zal nooit iets helemaal goed zijn.

Ik kan gewoon de zaak niet helemaal overzien,

laat me dan leven.

12:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, hopeloos, zinloos |  Facebook |

02-09-17

Moraal.

Moraal.

Moraal,wetmatigheden, drijfveren,

Moraal is niet

het leven volgens bepaalde regels.

De juiste moraliteit is:

beseffen dat je in je handelingen

en de wijze waarop je deze beleeft,

gebonden bent aan de kern

van je eigen wezen

en de daarin gelegen

drijfveren en wetmatigheden.

12:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moraal, wetmatigheden, drijfveren |  Facebook |

01-09-17

Verwerp niets, vrees niets.

Verwerp niets, vrees niets.

verwerpen, vrezen,

Verwerp niets,

maar aanvaard slechts datgene voor uzelf

dat een bevestiging is

van datgene wat ge in uzelf hebt leren kennen.

Begrijp dat veel van hetgeen u verwerpt,

een verwerpen is van iets wat u in uzelf vreest.

Vrees niets wat in uzelf bestaat

en u zult uw wereld niet vrezen.

17:00 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verwerpen, vrezen |  Facebook |

30-08-17

Beheersbaarheid.

Beheersbaarheid.

 

Beheersbaarheid, ratio, droombeelden,

 

Uw rede en uw ratio zijn het werktuig

van uw gehele wezen.

Uw emoties, uw droombeelden

maken daar ook deel van uit.

Laat zoveel mogelijk al deze dingen versmelten.

Hierdoor wordt een vollediger uitbeelding

van uw persoonlijkheid mogelijk en indirect,

een volledige beheersing van uzelf

en al datgene wat rond u beheersbaar is.

11:31 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beheersbaarheid, ratio, droombeelden |  Facebook |