21-07-17

Uitspraak van Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim.

Uitspraak  van Theophrastus Bombastus

Paracelsus von Hohenheim.

 

Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim,

In alle kracht is leven.

Waar leven is zal in het leven zelf,

voor elk falen van het leven,

hulp te vinden zijn.

 

Zoek in het leven zelf uw wezen van dit ogenblik

 – en datgene wat U geneest van uw kwalen –

 bedenk daarbij dat een mens,

 met een mentale wereld wel degelijk daarbij

het mentale gebied moet inbegrijpen,

zover hij geestelijk bewust is,

en dit stoffelijk weet en tot uitdrukking brengt,

ook betroffen geestelijke terreinen.

12:17 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: theophrastus bombastus paracelsus von hohenheim |  Facebook |

20-07-17

De oude wijsheid van Egypte.

De oude  wijsheid van Egypte.

 

 oude  wijsheid,  Egypte,wedergeboorte,

 

Geen leven gaat teniet,

geen leven kan teloorgaan,

geen geest ontkomt aan de consequenties van haar daden. 

Het sterven van de geest is de geboorte in het lichaam.

Zij wordt weer beroofd van al haar kennis en macht,

die slechts in het onderbewustzijn blijft voortbestaan.

De kennis en macht blijven aanwezig,

maar het lichaam sluit ze af.

Eerst met de dood komt de wedergeboorte tot het leven,

als de geest weer zichzelf kan zijn.

In het lichaam kunnen slechts zij hun volle geestelijke waardigheid genieten,

die de drempel overschrijden.

Zij hebben de macht over de stof. 

12:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oude wijsheid, egypte, wedergeboorte |  Facebook |

19-07-17

Uw kracht.

Uw kracht.

kracht,

Laat de kracht van u uitgaan.

Je moet voelen dat je deel bent van de kracht

en dan werkt ze ook door u.

Je moet aanvaarden dat de kracht in je schuilt,

maar ook weten dat zij alleen betekenis krijgt

wanneer ze door jou kenbaar

en werkzaam wordt,

hoe dan ook.

17:36 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht |  Facebook |

18-07-17

Vredesverdrag .

Vredesverdrag .

Vredesverdrag .

Wordt vrede op papier geschreven? Is vrede dan een werkelijkheid gebannen in een woord?

Of is het een kracht van eeuwigheid, die uit de mensen zelf ontstaat en op het papier versmoort, vermoord, vergaat, vermorzeld wordt door schijn en rede?

Maar mensenvrede is een waan, wanneer ze handelen met belangen en trachten om elkander snel wat vliegjes af te vangen.

En dat nog vrede heten, zo dient een ieder wel te weten, dat werkelijke vrede nooit ontstaat uit spel van intriges.

Vertrouw slechts dan op het vredeswoord.

 Maar bovenal verwerf de vrede in u.

Sluit uw vredesverdrag in uzelf.

Sluit het met uw wereld.  

Sluit vrede met het lot, aanvaard het: wil het ondergaan.

Dan zult gij erkennen wat het lichte vermag, dan vindt ge een vrede niet door een verdrag, maar door de eeuwigheid zelf bezegeld en nimmer verbroken.

Sluit vrede met jezelf. Je bent onvolmaakt, dat moet je aanvaarden.

Heb de wereld lief en geef alle waarden, die in je leven aan allen die leven en streven met jou.

Wees trouw aan het goede dat je in je herkent en aanvaard de onvolkomenheden.

Zoek niet met verstand en rede naar volmaaktheid.

Aanvaard wat je bent en doe het goede, dat je erkent in het leven.

Sluit vrede met jezelf.

15:02 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vredesverdrag . |  Facebook |

16-07-17

Zelfmisleiding.

Zelfmisleiding.

 

Zelfmisleiding,

 

Misleiding, is grotendeels zelfmisleiding.

Die zelfmisleiding komt dan voort uit je onwil

om jezelf zoals je bent met al je fouten,

met al je goede kanten,

met je pogingen je slagen en je mislukken

te aanvaarden aan de hand

van hetgeen je buiten je ziet.

12:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfmisleiding |  Facebook |