12-02-18

Probleem?

Probleem?

Probleem,aanvaarden,

"Als U nadenkt over een probleem,

wordt het alleen groter en lost het zich niet op.

Wanneer u een probleem aanvaardt

en kijkt wat U kunt doen,

blijkt het probleem na korte tijd verdwenen."

18:09 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: probleem, aanvaarden |  Facebook |

11-02-18

Geloof ???

Geloof ???

 Geloof, onbewijsbaar,

Elk geloof is een onbewezen feit.

Of nog erger:

Elk geloof is een reeks van niet bewezen

en onbewijsbare stellingen.

12:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, onbewijsbaar |  Facebook |

10-02-18

Begoocheling en waarheid.

Begoocheling en waarheid.

Begoocheling, waarheid,

Alle kennis der mensen is begoocheling.

Alle erkennen der mensen,

dat voert tot bewuste,

uit het “ik” voortkomende actie,

is waarheid.

12:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begoocheling, waarheid |  Facebook |

09-02-18

Realisatie.

Realisatie.

Realisatie,kracht, mens,

“De kracht van de mens

is de totaliteit van zijn wezen.

De kracht, waarover hij beschikt,

is dat deel van zijn wezen,

dat hij durft of wenst realiseren.”

12:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: realisatie, kracht, mens |  Facebook |

08-02-18

Zonde?

Zonde?

Zonde,harmonie, orde,

“Als gij u schuldig voelt of zondig in de christelijke termen,

zo vloeit dit voort uit een disharmonie,

die gij zelf tot stand hebt gebracht.

Indien er een disharmonie bestaat,

kunnen wij haar inpassen in een harmonie van hogere orde.

Zonde kan slechts door de persoon zelf worden opgelost;

en wel door additionele waarden in en vanuit zich voort te brengen,

waarin a.h.w. het zondebegrip wordt opgenomen en daarin versmelt.”

12:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonde, harmonie, orde |  Facebook |

07-02-18

Bevrijding?

Bevrijding?

Bevrijding,schuld, demonen, engelen, waarheid,

 

“Niemand kan u bevrijden van schuld.

Niemand kan u beschuldigen, behalve gijzelf. De demonen,

die u achtervolgen, zijn de gedachten, die gij in uzelf bezield hebt.

De Engelen, die u beschermen, zijn uw verwachtingen en hoop,

die gijzelf inhoud hebt gegeven.

De waarheid van uw wezen is echter de goddelijke totaliteit;

zoals zij in u is vastgelegd.”

12:29 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bevrijding, schuld, demonen, engelen, waarheid |  Facebook |

06-02-18

Het onveranderlijke patroon.

Het onveranderlijke patroon.

 onveranderlijke patroon,kracht,

Wees eerlijk.

Want hij die zichzelf bedriegt is een dwaas,

die de waan stelt voor alles wat werkelijk is en daarin verdoolt.

Beroep u op de kracht die in u leeft.

Want in uzelf hebt gij onvermoede reserves aan kracht

en hebt gij vermogens, waarvan gij nog geen besef hebt.

Leer uw volledige krachten te gebruiken.

Leer volledig te denken, te zien, te horen, te beleven.

Want wie in de volledigheid van beleving zoekt naar de waarheid,

hij ziet het onveranderlijke patroon van de Eeuwige.

12:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onveranderlijke patroon, kracht |  Facebook |

05-02-18

Ongekende eigenschappen.

Ongekende eigenschappen.

Ongekende eigenschappen,harmonie, persoonlijkheid,

De mens heeft meer eigenschappen dan hij weet.

Naarmate hij tot een grotere harmonie komt met anderen

en daardoor met de geest,

ontwaken in hem ook vele eigenschappen

die hij niet gebruikt en die,

wanneer zij al eens bij iemand optreden,

heel vaak als een intervisie worden beschouwd

dan als een werkelijk deel van de menselijke persoonlijkheid.

In alle opzichten is het streven naar harmonie

voor de mens belangrijk en nuttig.

17:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ongekende eigenschappen, harmonie, persoonlijkheid |  Facebook |

04-02-18

Eerlijk.

Eerlijk.

eerlijk, dwaas,

Wees eerlijk.

Want hij die zichzelf bedriegt is een dwaas,

die de waan stelt voor alles wat werkelijk is

en daarin verdoolt.

16:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eerlijk, dwaas |  Facebook |

03-02-18

Toekomst bekijken.

Toekomst bekijken.

Toekomst, voorspellen,

Wie bezig is te trachten uit de toekomst te lezen

wat hij in de krant van morgen kan vinden,

is in mijn ogen alleen maar een dwaas die veel kracht,

veel gaven en mogelijkheden verspilt.

Als je dat doet om jezelf te bewijzen dat het mogelijk is,

best, maar blijf het niet doen.

De krant komt ten slotte voordeliger

dan de voortdurende inspanning en concentratie

om te weten wat er morgen zal gebeuren.

Dit geldt voor alle dingen.

12:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toekomst, voorspellen |  Facebook |