08-02-18

Zonde?

Zonde?

Zonde,harmonie, orde,

“Als gij u schuldig voelt of zondig in de christelijke termen,

zo vloeit dit voort uit een disharmonie,

die gij zelf tot stand hebt gebracht.

Indien er een disharmonie bestaat,

kunnen wij haar inpassen in een harmonie van hogere orde.

Zonde kan slechts door de persoon zelf worden opgelost;

en wel door additionele waarden in en vanuit zich voort te brengen,

waarin a.h.w. het zondebegrip wordt opgenomen en daarin versmelt.”

12:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonde, harmonie, orde |  Facebook |

07-02-18

Bevrijding?

Bevrijding?

Bevrijding,schuld, demonen, engelen, waarheid,

 

“Niemand kan u bevrijden van schuld.

Niemand kan u beschuldigen, behalve gijzelf. De demonen,

die u achtervolgen, zijn de gedachten, die gij in uzelf bezield hebt.

De Engelen, die u beschermen, zijn uw verwachtingen en hoop,

die gijzelf inhoud hebt gegeven.

De waarheid van uw wezen is echter de goddelijke totaliteit;

zoals zij in u is vastgelegd.”

12:29 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bevrijding, schuld, demonen, engelen, waarheid |  Facebook |

06-02-18

Het onveranderlijke patroon.

Het onveranderlijke patroon.

 onveranderlijke patroon,kracht,

Wees eerlijk.

Want hij die zichzelf bedriegt is een dwaas,

die de waan stelt voor alles wat werkelijk is en daarin verdoolt.

Beroep u op de kracht die in u leeft.

Want in uzelf hebt gij onvermoede reserves aan kracht

en hebt gij vermogens, waarvan gij nog geen besef hebt.

Leer uw volledige krachten te gebruiken.

Leer volledig te denken, te zien, te horen, te beleven.

Want wie in de volledigheid van beleving zoekt naar de waarheid,

hij ziet het onveranderlijke patroon van de Eeuwige.

12:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onveranderlijke patroon, kracht |  Facebook |

05-02-18

Ongekende eigenschappen.

Ongekende eigenschappen.

Ongekende eigenschappen,harmonie, persoonlijkheid,

De mens heeft meer eigenschappen dan hij weet.

Naarmate hij tot een grotere harmonie komt met anderen

en daardoor met de geest,

ontwaken in hem ook vele eigenschappen

die hij niet gebruikt en die,

wanneer zij al eens bij iemand optreden,

heel vaak als een intervisie worden beschouwd

dan als een werkelijk deel van de menselijke persoonlijkheid.

In alle opzichten is het streven naar harmonie

voor de mens belangrijk en nuttig.

17:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ongekende eigenschappen, harmonie, persoonlijkheid |  Facebook |

04-02-18

Eerlijk.

Eerlijk.

eerlijk, dwaas,

Wees eerlijk.

Want hij die zichzelf bedriegt is een dwaas,

die de waan stelt voor alles wat werkelijk is

en daarin verdoolt.

16:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eerlijk, dwaas |  Facebook |

03-02-18

Toekomst bekijken.

Toekomst bekijken.

Toekomst, voorspellen,

Wie bezig is te trachten uit de toekomst te lezen

wat hij in de krant van morgen kan vinden,

is in mijn ogen alleen maar een dwaas die veel kracht,

veel gaven en mogelijkheden verspilt.

Als je dat doet om jezelf te bewijzen dat het mogelijk is,

best, maar blijf het niet doen.

De krant komt ten slotte voordeliger

dan de voortdurende inspanning en concentratie

om te weten wat er morgen zal gebeuren.

Dit geldt voor alle dingen.

12:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toekomst, voorspellen |  Facebook |

02-02-18

Deuren.

Deuren.

deuren, sloten, sleutels,

Sommige sloten staan in deuren waarachter geen ruimte is.

Er zijn heel veel sleutels die je zou kunnen gebruiken,

maar er bevindt zich niets achter die deuren,

het is er leeg.

Overal waar je een leegte ervaart,

moet je verdergaan,

daar moet je je niet druk over maken.

Want de deur,

die bij ope­ning voor de een alleen een rotswand toont,

toont een ander het beloofde land.

17:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deuren, sloten, sleutels |  Facebook |

01-02-18

Een verstopte eustachiusbuis.

Een verstopte eustachiusbuis.

 eustachiusbuis, geest, geruis,

Als u moet luisteren of u de stem van de geest wel hoort,

dan is het niet de stem van de geest.

Want als die spreekt,

dan is dat duidelijk verstaanbaar in uzelf.

Dus als het zo'n vaag geruis is,

dan is het zeer waarschijnlijk een verstopte eustachiusbuis

en de daaruit voortkomende bloedruis

16:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eustachiusbuis, geest, geruis |  Facebook |

31-01-18

Innerlijk veranderen.

Innerlijk veranderen.

innerlijk, buitenwereld,

Wat in je leeft, 

leeft ook buiten je.

Door innerlijk iets te veranderen

veranderd het in de buitenwereld ook.

12:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innerlijk, buitenwereld |  Facebook |

30-01-18

Begeren.

Begeren.

Begeren,beseffen,redelijkheid,

Daar waar ik begeer,

verlies ik mijn redelijkheid.

Daar waar ik volledig besef zal ik niet begeren,

maar erkennen.

18:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begeren, beseffen, redelijkheid |  Facebook |