19-09-17

Leven en dood.

Leven en dood.

leven, dood,

Het leven van de mens is een voortdurend ontmoeten

van wat hij kent als dood.

Doch ziet,

alle dood is een herboren worden in nieuwe kracht,

in nieuw besef,

in een nieuwe werkelijkheid.

Gij leeft naar de dood.

Leef echter naar het leven,

dat onbeperkt is en niet te beëindigen,

zoals het korte bestaan dat gij hier kent.

12:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, dood |  Facebook |

18-09-17

Wees uzelf getrouw.

Wees uzelf getrouw.

trouw, kracht, dwaasheid,

Uzelf verloochenen is een dwaasheid,

indien gij daarmede uw werkelijkheid terzijde schuift.

Wees uzelf getrouw.

Wees datgene,

wat gij erkent te moeten zijn.

Volbreng datgene,

wat gij erkent als deel van uw wezen,

maar volbreng het niet ommentwille van uzelf,

doch ommentwille van de Kracht,

die leeft in alle dingen.

11:58 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trouw, kracht, dwaasheid |  Facebook |

17-09-17

Wij leven in dromen.

Wij leven in dromen.

dromen,afgrond,vreugde,werkelijkheid,gevoelens

En het leven wordt ons een droom,

waaruit wij soms voor een kort ogenblik

de werkelijkheid proeven.

Wij scheppen onszelf leed en een afgrond,

vreugde en hemel.

En wij kennen onszelf niet eens.

Altijd wanneer men tracht de werkelijkheid

en de eeuwigheid weer te geven,

klinkt zij de mensen hard.

Want zij is te groot om aan de kleine gevoelens

van mens en geest veel waarde toe te kennen.

15:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dromen, afgrond, vreugde, werkelijkheid, gevoelens |  Facebook |

16-09-17

Uiterlijke schijn.

Uiterlijke schijn.

Uiterlijke schijn, wereld, waarheid,

Laat u niet bedriegen door de uiterlijke schijn.

In deze wereld is niets,

zoals het lijkt.

Als niets is,

zoals het schijnt,

zo zult gij op niets mogen betrouwen,

behalve op datgene,

wat gij in uzelf als waar hebt erkend.

Aanvaard deze waarheid;

beleef haar en draag haar uit.

Maak haar tot de vervulling

van al hetgeen u tot nu toe aan de aarde bindt,

van al datgene wat u in leven en werken

schijnt te ketenen aan een beperktheid van zijn.

12:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uiterlijke schijn, wereld, waarheid |  Facebook |

15-09-17

Goed voelen.

Goed voelen.

 

wijsheid, kracht, machteloos, denken, redelijk,

 

Indien gij wijsheid begeert,

vraag niet naar de wijsheid der mensen,

die vastgeroest is in wat zij noemen:

het denken van de redelijke mens.

Maar vraag naar de kracht,

die u wekt en die tot u spreekt.

Dan alleen zult gij de wijsheid bezitten

om deze dagen te begrijpen.

Indien gij meent machteloos te zijn

te midden der mensheid,

vraag uzelf af,

waar uw kennis,

waar uw kracht schuilt;

en gij zult ontdekken:

sterk ben ik door de kracht,

die in mij woont.

10:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijsheid, kracht, machteloos, denken, redelijk |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende