13-05-16

LEVEN.

Leven.

DSCF6666.JPG

Het bestaan,

dat blijmoedig dient te worden aanvaard.

Leven is bestaan in daden.

Waar in het leven de daad steeds achterwege blijft,

durf ik van leven niet meer te spreken.

Dan blijft slechts een somber zijn,

dat de mens geestelijk noch stoffelijk ooit verder kan brengen.

Leven is de daad,

het werkzaan zijn en het volbrengen volgens beste weten en kunnen.

Hierdoor toont men zichzelf het eigen wezen

en maakt men zijn bestaan tot een deel van het werkelijke leven,

dat de openbaring is van de Algeest.

11:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: algeest, leven, daden, wezen |  Facebook |

05-05-16

Dood.

Dood.

leven, dood, schepping, geopenbaard,

Het leven,

van het leven gescheiden door een grens,

die door mensen slechts zelden tijdens het leven overschreden wordt.

 

Het heden,

geopenbaard in de volheid van de schepping,

doch afgesloten van de stoffelijke gebondenheid,

waarin de mens meent gehéél te zijn,

doch slechts ten dele kan uitdrukken wat hij is.

 

 

 

12:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, dood, schepping, geopenbaard |  Facebook |

01-05-16

LEREN LEVEN.

LEREN LEVEN.

leven, kracht, waarheid, troost, armoede,

Als iedereen dat eens wist, dat je moet leren om te leven.

Want het leven; op zichzelf, het is een soort stroom, die je meesleurt.

Je bestaat nu eenmaal.

En wanneer je niet probeert te leren, wat leven is, gaat het leven ten einde zonder meer.

Maar dan heb je het mooie van het leven niet gevonden, de kracht van het leven, de waarheid van het leven.

Wie wil leren leven, moet de wetten van het leven, de waarheden van het leven zien en daar kan ik er dan - misschien U kent ze - misschien wel toch een paar van opnoemen.

De eerste grote waarheid in het leven is:

De vreugde des levens is het geven van vreugde aan anderen.

De tweede:

De kracht des levens is het steunen van de zwakken.

De rijkdom des levens is het bestrijden van de armoede bij anderen.

De troost des levens is het geven van troost aan anderen.

Want wie wil leren leven moet begrijpen, dat leven pas werkelijk intens bestaan wordt, waar leven, wanneer je in staat bent om dat leven te gebruiken voor anderen. Dan word je zo rijk, zo wis, dan krijgt je leven zo'n diepe inhoud, zo'n diepe betekenis. En wat je dan verwerft is niet alleen het bestaan, maar het ware leven, het geestelijke leven.

12:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, kracht, waarheid, troost, armoede |  Facebook |

31-03-16

OUDE WAARHEDEN (6)

OUDE WAARHEDEN (6)

gemeenschap,zekerheid, avontuur, leven,

“Wij die menen aan de gemeenschap eisen te mogen stellen

voor absolute zekerheid,

verloochenen het avontuur

dat voor ons noodzakelijk is om te leven.”

16:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gemeenschap, zekerheid, avontuur, leven |  Facebook |

21-03-16

OUDE UITSPRAKEN TER OVERDENKING.

OUDE UITSPRAKEN TER OVERDENKING.

 

DSCF6829.JPG

Indien ik de essentie der dingen ken,

zo beheers ik het leven ervan.

Indien ik de uiterlijkheden ken,

ben ik daaraan onderworpen.

 

Leven is kracht.

Het is niet belangrijk waar de kracht vandaan komt,

wel hoe ze optreedt en hoe ze zich groepeert.

 

Indien alle din­gen bezield zijn,

zo moet contact met alle dingen mogelijk zijn.

Als ik spreek tot de ziel der dingen,

zullen zij mij antwoorden.

17:59 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: essentie der dingen, leven, kracht, bezieling, beheersing |  Facebook |

01-02-16

Een zucht.

Een zucht.

Een zucht,leven, sterven, ongenoegen, werkelijkheid, vergankelijkheid, illusie,

Wat is een zucht? Een ademtocht die in haar ongenoegen sterft, terwijl ze zacht verwaait. Een zucht is leven in de tijd. Een kort moment van ongenoegen en verbazing dat vergaat, voordat je eigenlijk goed weet wie je bent en waarom je leeft.

Alles verandert en alles vergaat. En steeds weer ontstaat dat ogenblik van aarzeling, van afwijzing, van bewondering of stil verlangen, dat evenals een uitgestoten adem afweert of omvaamt, waarneemt of verwerpt en dan opeens voorbij is, opgelost.

In ons leven zijn vele dingen waarover we zuchten en niet altijd van vreugde. We beseffen te weinig dat die dingen evers vluchtig zijn als onze zucht. Datgene wat wij er zelf van maken, blijft voortbestaan.

Dat is hetgeen ons motiveert, wat ons verder drijft. De feiten die vergaan. En als het hele bestaan, de hele eeuwigheid in wezen is gerealiseerd, ach, dan zucht je een keer en dan is die illusie voorbij. Dan wordt de werkelijkheid geboren. Met een zucht uit de schijn naar de werkelijkheid, wanneer je beseft dat die zucht niet alleen maar een gemoedsuiting is, maar een kenteken van vergankelijkheid waarin het enige dat blijft bestaan, het onveranderlijke is.

17:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: een zucht, leven, sterven, ongenoegen, werkelijkheid, vergankelijkheid, illusie |  Facebook |

09-01-16

OVERGANG.

OVERGANG.

overgang, vrede, dood, leven, droom, geest, wereld,

Overgang verandering. Verandering van leven, verandering van wer­king, verandering van zijn, verandering van denken, verandering van be­sef.

Overgang, een woord dat beter is dan dood. Want kent de mens in zijn leven ook niet een fase waarin het lichaam langzaam zijn functies veran­dert en noemt hij ook dit niet overgang? Het is in wezen een nieuwe sta­biliteit zoeken, anders gaan worden, andere emoties kennen en als je eerlijk bent je de beelden van het verleden en je verlangens van het verleden herzien in overeenstemming met de nieuwe feiten.

Wat is sterven anders dan een veranderen van wereld en van mogelijk­heden. Je lichaam verdwijnt, maar je denken belichaamt je nog. Je wereld laat je achter, maar de problemen van die wereld zijn deel van jou; je draagt ze mee. De schoonheid van je wereld laat je achter, maar je beeld van die schoonheid idealer misschien dan de feiten ooit waren neem je mee. Al wat je zelf bent, blijf je. Je wereld verandert. Dat is over­gang.

Waarom zou een mens dan de overgang vrezen? Slechts hij, die zich­zelf verwerpt en zichzelf vreest, is terecht bevreest voor de dood. Want in de dood kom je tot een leven waarin je zelf je wereld wordt. Maar hij, die in zich nog gelooft aan het goede, die nog droomt van licht en harmonie, behoeft de overgang, de dood, niet te vrezen. Want dat wat hij droomt, is deel van de werkelijkheid die hij leven zal; dat wat onmoge­lijk scheen wordt mogelijk, als je erin gelooft. Onmogelijk, is alleen dat­gene wat je voor jezelf als zodanig omschrijft.

Overgang, sterven, veranderen, is ook beseffen dat je jezelf blijft. Nooit zul je iets anders zijn dan het ego dat, je bent met alle krachten en gedachten ervan. En steeds groeiend zul je na elke overgang opnieuw rijker, geschakeerder je wereld zien, omdat je meer kunt aanvaar­den van de werkelijkheid waarvan je deel bent.

Sterven is de droom op het leven, wanneer, het leven voltooid is. Overgang is de vrijheid betreden uit de beperkingen van een leerschool waarin het gaan en werken je soms zwaar valt.

Overgang is de genade Gods leven als een werkelijkheid en niet al­leen als een vage troost voor de onaanvaardbaarheid van je bestaan.

Ieder van u zal eens overgaan. Doe het niet te snel: Wanneer de tijd komt, dan zegt het lichaam uit zichzelf "vaarwel" en trekt de geest zich terug in een wereld van werkelijkheid en droom tegelijk.

Wees niet bang voor de overgang, want ze brengt u de vrede die in u woont als een werkelijkheid. Zij confronteert u met de strijd in u die u nu voor uzelf probeert te verbloemen.

Geen wereld kan wijder zijn dan de wereld van de dood.

Geen leven kan vollediger zijn dan het leven dat ontstaat uit de stoffelijke dood.

Geen vervulling kan groter zijn dan de vervulling die voor elk ego bestaat op het ogenblik, dat de stoffelijke beperking wegvalt en de in­nerlijke harmonie albeslissend wordt.

Ik hoop u hiermede iets duidelijk te hebben gemaakt. Misschien is het aan het einde/begin van het jaar niet eens zo vreemd om juist daarop te wijzen. Want weet u, wie wil sterven voor zijn tijd, neemt teveel problemen mee. Maar wie heengaat op zijn tijd, die vindt het antwoord op alles wat zijn leven onoplosbaar deed schijnen. Daarom is het een vreugde, wan­neer de tijd komt. Daarom is het ook een verschrikking voor hen die gaan voordat de tijd komt.

17:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overgang, vrede, dood, leven, droom, geest, wereld |  Facebook |

08-01-16

LIEFDE IS KRACHT.

LIEFDE IS KRACHT.

liefde, kracht, leven, bestaan,

"Bedenk, dat alle kracht liefde is.

Want liefde is de band die alle dingen samenhoudt.

Liefde is de kracht,

die het leven in stand houdt,

en zo is liefde ook het enige,

wat ons werkelijk doet bestaan en ons verbindt met al het zijnde."

14:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, kracht, leven, bestaan |  Facebook |

04-01-16

HOE LEVEN?

HOE LEVEN?

leven, innerlijk, voorbehoud, ervaren,

"Leef nimmer naar datgene,

wat men zegt dat goed is,

maar leef steeds naar datgene,

wat ge innerlijk en zonder voorbehoud als goed kunt ervaren."

17:27 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, innerlijk, voorbehoud, ervaren |  Facebook |

20-12-15

TOEKOMST ?

Toekomst?

leven, heden, toekomst,

“Als je zoekt naar de toekomst moet je leven in het heden."

12:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, heden, toekomst |  Facebook |