06-01-17

HET LEVEN IS...

HET LEVEN IS...

2008_09042008NormandieSeptemb0052.JPG

Het leven is het weten in een oceaan van onwetendheid.

Het leven is een gedachte

in een nog niet gedroomde droom.

Leven is een beseffen,

waardoor je jezelf niet kent

maar denkt dat je het Al omschrijven kunt.

11:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, oceaan, gedachte, droom |  Facebook |

04-01-17

WAT IS TIJD?

WAT IS TIJD?

TIJD,rook, beeld, openbaring, historie, leven,

Je kunt geen beeld houwen uit rook

en verwachten dat het voortleeft.

Wat is de tijd anders dan de rook van de eeuwigheid,

waarin de schamele gestalten ontstaan en vervallen,

die wij het leven, de historie, de openbaring zelfs, noemen?

18:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijd, rook, beeld, openbaring, historie, leven |  Facebook |

02-01-17

Problemen steeds oplossen.

Problemen steeds oplossen.

problemen,dood, leven, oplossen,

Een mens heeft problemen op aarde.

Die problemen moet hij oplossen,

hoe dat geeft niet, maar hij moet ze oplossen.

Wanneer hij dat niet doet dan blijft dat probleem hem na de dood domineren.

Elk probleem dat je niet oplost, moet je later oplossen.

Het heeft aan de ene kant het voordeel dat je kunt zeggen nu ja,

als het hier niet lukt, lukt het later wel.

Aan de andere kant betekent het ook:

wanneer ik overga dan zit ik met dat probleem

en zolang ik dat niet kan oplossen

heb ik geen mogelijkheid om geestelijk verder te gaan.

18:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: problemen, dood, leven, oplossen |  Facebook |

01-01-17

Het leven is...

HET LEVEN IS...

leven,deugden,bevrijding, beleving,

Het leven is een eeuwige herhaling van de fouten

die we maken en soms een lichte bevrijding

door de deugden die we verwerven.

 

Er is geen eind aan het leven.

Er is geen gekend begin aan het leven.

Er is alleen de kracht van het leven en de voortdurende beleving.

 

Maar hij die gebonden is aan het kleine,

die kan geen deel zijn van het grote.

Hij die het grote kent,

begeert het kleine niet.

16:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, deugden, bevrijding, beleving |  Facebook |

07-12-16

Wanneer de dood komt.

Wanneer de dood komt.

 

dood,  schaduw, berusten, leven,

 

"Wanneer de dood komt en haar schaduw werpt,

zo is het goed daarin te berusten,

indien men zich van de felheid van het leven bewust is."

17:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dood, schaduw, berusten, leven |  Facebook |

23-11-16

Uit dromen leren.

 Uit dromen leren.

droom,leven, schepper,

"Niet wat je droomt,

maar wat je bent,

bepaalt wat je leert uit het leven.

Dat echter,

wat geleerd wordt in het leven,

bepaalt hoe dicht je kunt komen

tot een begrip van de Schepper,

Die je voortbrengt."

12:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: droom, leven, schepper |  Facebook |

02-11-16

Het leven in zich is onvergankelijk.

Een esoterische school geeft ons een verklaring over het leven;

onvergankelijk, esoterische school, leven, bezielen, kracht,

“Het leven in zich is onvergankelijk”.

 

“De onvergankelijkheid van het leven,

binnen ons geborgen,

maakt het ons mogelijk alle dingen tot leven te brengen.

Wij kunnen leven in al wat bestaat,

indien wij ons wezen daar geheel in weten te plaatsen.

Dit is echter slechts mogelijk,

indien wij ons ook bewust zijn van de levende kracht in ons,

waardoor wij al hetgeen wij met onze gedachten beroeren,

ook tevens bezielen.”

16:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onvergankelijk, esoterische school, leven, bezielen, kracht |  Facebook |

31-10-16

Een oud leermeester.

Een oud leermeester:

leven ,bewustzijn, persoonlijkheid, essencde,

“Leven is niet op een plaats of een gebied te beperken.

Wanneer een bewustzijn leven tot zich roept, dan zijn bewustzijn en leven één,

en is er een persoonlijkheid geboren.

Het leven vraagt niet vanwaar het bewustzijn komt,

zoals het bewustzijn niet vragen zal vanwaar dit leven komt,

dat het tot persoonlijkheid maakt.

Dit nu diene men te weten en te behouden.

Zolang ons bewustzijn in staat is enigerlei deel van het leven tot ons te trekken,

zijn wij een persoonlijkheid.

Het gebied waarop wij het tot ons trekken,

bepaalt,

op welke wijze dit leven uitdrukking zal geven aan hetgeen wij zijn”.

 

 

“Er is een bewustzijn”,

zo stelt deze leraar,

“en daarnaast de essence van het leven.

Waar men die essence tot zich neemt,

leeft men”.

17:29 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, bewustzijn, persoonlijkheid, essence |  Facebook |

24-10-16

Leef mens.

Leef mens.

leven, kracht, gesel van tijd, eeuwigheid,

"Leef, mens, leef.

Want in uw leven wordt gegeven de kracht tot zijn."

 

"Ken het zijn, mens.

Slechts werkelijk zijnde zult gij ontsnappen aan de gesel van de tijd."

 

"Mens, ga op.

Slechts opgaande in het Grotere, kunt gij uzelf zijn.

Slechts in het erkennen van het Niet ligt de eeuwigheid van eigen bestaan."

17:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, kracht, gesel van tijd, eeuwigheid |  Facebook |

07-10-16

Paden die we kunnen gaan.

Paden die we kunnen gaan.

 

2006_0326Maart2006LO0024.JPG

"Wie uitgaat, kent vele wegen.

Maar rond het rijk is een grens, die wij niet kunnen overschrijden.

De wegen binnen het rijk zijn ons leven.

Wij gaan de wegen, zoals de gebeurtenissen ons drijven of zoals het ons invallen te gaan.

Steeds weer zien wij een nieuwe horizon, steeds weer nieuwe dorpen en steden.

Maar wij zullen nooit zeggen tot onszelf, dat wij het rijk verlaten hebben.

Want wij weten, dat dit voor ons onmogelijk is.

Leven wil zeggen: gaan binnen alle paden, die het leven je biedt.

Dat betekent ook, dat je nooit kunt gaan buiten ‘s levens grens.”

15:37 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grens, paden, wegen, leven, horizon |  Facebook |