05-03-17

Zeg niet, zeg alleen...

Zeg niet, zeg alleen...

Leven, reïncarnatie, besef,

 

Zeg niet:

"Ik zal morgen leven.

Ik zal opnieuw geboren worden."

 

Zeg alleen:

"Ik doe het goede zoals ik het besef, altijd."

 

 

 

12:41 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, reïncarnatie, besef |  Facebook |

28-02-17

Een oude uitspraak.

Een oude uitspraak.

 

mens,leven,sferen,werelden

Een mens leeft niet alleen maar één leven.

Hij leeft in allerlei werelden en in allerlei sferen.

Elke keer dat hij in zo'n sfeer of wereld terechtkomt

denkt hij dat dat de werkelijkheid is.

Maar de werkelijkheid is niet gelegen

in hetgeen hij ziet en ondergaat,

maar in hetgeen hij zelf op de achtergrond is.

12:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mens, leven, sferen, werelden |  Facebook |

27-02-17

HET BELANGRIJKSTE.

HET BELANGRIJKSTE.

belangrijk, leven, gevoelen, lijden, vreugde,

Het belangrijkste van alle dingen

is en blijft het leven.

Het leven zelf is

een samenstelling van beseffen,

van gevoelen,

van lijden,

van vreugde.

16:36 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belangrijk, leven, gevoelen, lijden, vreugde |  Facebook |

23-02-17

We hebben onze eigen wijsheid zozeer lief.

We hebben onze eigen wijsheid zozeer lief.

wijsheid,leven,geloven, wetenschap,

 

Er zijn zoveel dingen in het leven,

die oud en versleten zijn.

Wij hebben ze lief,

omdat wij zo gewend zijn

aan wat ze altijd in ons leven betekenden.

Zo hebben wij menige morele maatstaf,

die wankel is geworden.

Maar we hebben er altijd mee geleefd

en daarom vinden we ze kostbaar en dierbaar.

 

Wij hebben een geloof,

waaraan wijzelf eigenlijk niet meer geloven.

Maar we hebben altijd op deze wijze het leven beschouwd.

En daarom kunnen wij dit geloof niet verloochenen.

Liever zien wij de werkelijkheid te gronde

gaan dan deze waarde, die in onszelf bestaat.

 

Wij hebben een mening over de wetenschap.

En een ieder, die beweert, dat het anders is,

ook al kan hij het bewijzen is een leugenaar.

Want we hebben onze eigen wijsheid zozeer lief.

16:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijsheid, leven, geloven, wetenschap |  Facebook |

21-02-17

MILIEU EN LEVEN.

MILIEU EN LEVEN.

milieu, leven, herboren, aanpassen,

Het milieu verandert voortdurend

en het leven dat zich niet aanpast

wordt herboren in een andere vorm.

12:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, leven, herboren, aanpassen |  Facebook |

16-02-17

Leven.

LEVEN.

leven, verbonden, mensz, geest, kracht, evenwicht, erkenning,

Er is maar één leven.

Alle delen van leven,

die wij als afzonderlijk beschouwen zijn met elkaar verbonden.

Alle krachten zijn met elkaar in evenwicht in het geheel van het Zijn

en in de beperking van mens of geest.

Daar, waar we dit evenwicht niet erkennen,

zullen wij proberen onszelf te verbeteren

en daardoor onszelf onevenwichtig maken.

De verbondenheid met alle dingen kan niet wezenlijk verbroken worden.

Maar wij kunnen onszelf belemmeren in onze deelname daaraan.

11:03 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, verbonden, mensz, geest, kracht, evenwicht, erkenning |  Facebook |

13-02-17

EEN HEEL MOOI DING.

EEN HEEL MOOI DING.

eeuwigheid, trein, kiezen, oneindigheid, leven,

Eeuwigheid is een heel mooi ding.

Maar geloof me, al hebt u duizendmaal de eeuwigheid,

u kunt nog altijd de trein missen, want voor u telt de tijd.

En daarom moet u juist kiezen in de tijd;

niet vanuit een eeuwigheid.

Daarom moet u juist reageren en leven,

niet vanuit een oneindigheid,

maar vanuit uw eigen bestaan,

uw eigen leven.

17:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeuwigheid, trein, kiezen, oneindigheid, leven |  Facebook |

16-01-17

Leven.

LEVEN.

leven,keuze, bestaan,

Leven is niet alleen maar de kunst om voort te bestaan;

leven is de actieve keuze uit de vele mogelijkheden die er zijn.

En naarmate het aantal mogelijkheden groter is,

is het belangrijker dat wij juist weten te kiezen.

En juist kiezen kunnen wij alleen doen vanuit onszelf.

16:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, keuze, bestaan |  Facebook |

13-01-17

Leven bestaat uit twee dingen.

Leven bestaat uit twee dingen.

leven, bewustzijn, kracht,

Leven bestaat uit twee dingen.

Het eerste is de kracht van het bestaan;

het tweede is het bewustzijn,

waardoor die kracht wordt gericht.

Daar het bewustzijn van het bestaan de kracht richt,

wordt de waarde van de kracht

altijd door het bewustzijn bepaald.

 

11:59 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, bewustzijn, kracht |  Facebook |

09-01-17

Maakt belangrijk.

 Maakt belangrijk.

kracht, leven,belangrijk,

Mensen zeggen: ach, we zijn zo beperkt,

we zijn zo klein.

Maar klein is iets dat je jezelf aanmeet,

en groot ook.

Je bent eenvoudig jezelf

en in jou woont dezelfde kracht

die in alle dingen leeft en werkt.

Wat je erover zegt, ach,

dat doet eigenlijk niets ter zake.

Het is gewoon datgene wat je bent

en wat uit jouw wezen voortspruit

wat je belangrijk maakt.

12:21 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht, leven, belangrijk |  Facebook |