01-10-17

Vrees.

Vrees.

vrees, besef, bestaan,

Besef, dat gij wordt gevreesd.

Besef, dat men u vreest.

En besef ook,

dat deze vrees niet voortkomt

uit de werkelijkheid van uw bestaan,

maar wordt gebruikt door hen,

die de vrezen wel kennen.

14:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrees, besef, bestaan |  Facebook |

30-09-17

Gelijkwaardig.

Gelijkwaardig.

gelijkwaardig, vrezen, uitsluiten,

Zo iemand u vreest,

zal hij u uitsluiten.

Daar, waar een mens u aanvaardt

en u doet binnengaan in zijn denken

en in zijn rijk,

zal hij u echter als gelijkwaardige

tegemoet treden.

11:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelijkwaardig, vrezen, uitsluiten |  Facebook |

29-09-17

Alles beseffen.

Alles beseffen.

besef,

Wie een ander wil worden wordt niets.

Wie zichzelf wil worden,

beseft alles.

17:25 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: besef |  Facebook |

28-09-17

Noodzaak?

Noodzaak?

noodzaak, handelingen, hopen,

Geloof nimmer een mens,

die zijn handelingen verklaart

met een zogenaamde noodzaak,

die ‑ naar hij zegt ‑ hopelijk

nooit zal worden verwerkelijkt.

16:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noodzaak, handelingen, hopen |  Facebook |

26-09-17

Onmacht.

Onmacht.

onmacht, schuld,

Bedenk dat hij,

die iets verbergt,

zich van zijn eigen schuld

en onmacht bewust is.

Zo iemand u iets verbergt,

zult gij weten dat hij daarin niet sterk is.

15:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onmacht, schuld |  Facebook |

25-09-17

Leidsman?

Leidsman?

 

leidsman, kracht,

 

Weet, wat gij zijt,

ongeacht de uiterlijkheid van uw wezen.

Zoek in deze dagen niet naar de leidsman,

die u leiden zal,

want hij verandert voortdurend.

Zoek naar de leiding,

die gij innerlijk bezit en volg deze:

uw eigen kracht door alle veranderingen.

17:25 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leidsman, kracht |  Facebook |

24-09-17

De ware levenskracht.

De ware levenskracht.

 

 ware levenskracht,tijd, harmonie,tegendelen,

 

De kracht van het leven

is niet gelegen in de haast,

waarmede men zijn tijd verbruikt,

noch in de zorgen,

waarmede men zichzelf omringt.

Kracht van leven betekent:

harmonie met het zijn.

Slechts daar,

waar de tegendelen met elkander

in overeenstemming zijn,

bestaat de ware levenskracht.

16:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ware levenskracht, tijd, harmonie, tegendelen |  Facebook |

23-09-17

Licht en Duister.

Licht en Duister.

 

licht en duister,bron,persoonlijkheid,    

licht en duister,bron,persoonlijkheid,

 

Licht en duister zijn onafscheidelijke gezellen,

voortkomende uit dezelfde bron,

uitende hetzelfde leven,

tot stand brengende hetzelfde

maar verschillend van gerichtheid en kracht

door de gerichtheid van uw eigen persoonlijkheid.

18:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht en duister, bron, persoonlijkheid |  Facebook |

22-09-17

Wees vrij.

Wees vrij.

 

DSCF4175.JPG

 

Wees vrij.

Wees vrij en bemin alle leven,

alle zijn.

Beschouw alles als deel van uzelf

en gelijkwaardig aan uw begrip van uzelf.

Dan eerst zult ge de werkelijke kracht

van deze tijd kennen en ervaren.

Dan eerst zult ge weten hoe klein juist in deze dagen

en in de komende eeuwen de scheiding is

tussen eeuwigheid en

een tijdelijk bestaan van mens en geest.

11:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelijkwaardig, vrij, kracht, beminnen |  Facebook |

21-09-17

Oceaan van onwetendheid.

Oceaan van onwetendheid.

onwetendheid, geloof, besef,rede,

Zo gij beseft,

dat uw weten slechts een eiland is

in de oceaan van uw onwetendheid,

zult gij kunnen geloven.

En ziet: wie gelooft,

maakt het zichzelf mogelijk

ook buiten de vaste bodem der rede te gaan

in het Al en er de krachten van te vinden,

er het licht van te ervaren.

Verwerp niet datgene,

wat gij hebt geleerd,

doch zie het slechts als de redelijke uitdrukking voor al datgene,

wat gij in uzelf draagt en niet beseft.

Geloof in de krachten rond u,

de krachten in u en de bestemming van uw eigen wezen,

opdat gij in staat moogt zijn te bewijzen,

dat uw vermogens verdergaan dan die der rede.

12:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onwetendheid, geloof, besef, rede |  Facebook |