01-07-17

De zon rijst.

DE  ZON RIJST.

 

zon,dauw,

 

Duister ligt over de velden.

Parelende dauw weerkaatst het grauw van de hemel.

De wouden staan roerloos en stil, wereld en mensen wachten op gebeuren.

Een eerste licht, een eerste glans, een eerste vogelroep, als zeggend:

"Ziet, de wereld wordt herboren."

Een toenemen van leven, kracht en beweging, van strijd.

Het water van de vijver is beroerd en de loden spiegel gebroken.

De dauw wordt langzaam afgestreept door dierenvoeten, die lopen door de velden.

Een verre klok roept – waarschuwend voor het morgenuur.

Dan rijst het licht en alle kleur van nacht is plots verdreven.

Wat niet gekend werd, wordt u plotseling weer geopenbaard en uit het spookachtig bewegen van het duister is nu de schoonheid geboren, een natuurlijke luister van het woud.

Bloemen plooien open, bijen zingen zoemend hun weg naar de honing en een vlinder danst als brok van kleur en licht losgereten, door de wind in 't spel gedreven.

De zon rijst, weerkaatst in de dauw trekt ze haar tot zich, de glans is verdwenen.

Dan siddert de lucht in het lichtend geweld en de wereld zwijgt en rust als ware het nacht.

Maar fel zijn de kleuren, de stralende hemel lacht de aarde toe.  

De mensheid in het grauw gevangen kent als parelen van dauw wat woorden en wat wijsheid en de hemel tekent soms het eerste witte licht, de komst van de dag.

Maar wordt dan uit het duister kleur na kleur geboren en wetenschap geopenbaard, wordt u steeds weer nieuw getoond de aard der dingen en de zin van het bestaan, dan zult ge zeggen:

"Ziet, een korte wijl nog en de zon, de zon zal aan de einder komen, weer haar weg ten hemel gaan."

Een eerste licht, een eerste gloed, nog rood als bloed, de zon rijst in vreemde kleuren.

In een onverwachte en sinistere luister ontplooit de wereld zich uit het duister, ontplooit het menselijk denken en gevoelen zich uit de beperktheid van het materialisme.

Bloedig rood nog - als dood die rond wil waren- maar steeds met lichter kleur en steeds met lichter glans, tot innerlijk weten een gouden dans van lichten doet beginnen en de mensheid doet bezinnen op werkelijkheid en eeuwigheid.

Zie rond u, want het licht groeit aan, er is reeds veel dat op het werkelijk leven wijst.

Verheugt u, want de  zonne rijst. 

14:27 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zon, dauw |  Facebook |

30-06-17

Wees niet bang voor het leven.

Wees niet bang voor het leven.

 

leven

 

 

Zeg niet: "ik ben te jong" of: "ik ben te oud".

Zeg niet: "ik ben te dom" of; "ik ben te wijs".

Besef, dat leven zelf belangrijk is en dat het scheppen

van een volledige eenheid van alle waarden

in dat leven het meest belangrijke is dat je kunt bereiken.

En dan zult u misschien ontdekken,

dat er meer ingewijden,

meer licht in de wereld is dan u vermoedt.

Dat er meer wegen zijn om te komen tot een innerlijke erkenning,

een groter geluk,

tot een beschermen a.h.w. van jezelf tegen het lagere

en gelijktijdig een bereiken van het Hogere dan denkbaar zijn.

Wees niet bang voor de materie,

wees niet bang voor de geest.

Voeg ze samen tot een geheel.

Leef uw ware wezen uit,

zonder ooit iemand daardoor te willen schaden.

Begrijp,

dat ge niet het leven van een ander kunt leiden,

maar alleen uw eigen leven.

12:59 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven |  Facebook |

29-06-17

Zekerheid?

Zekerheid?

 

 

zekerheid,harmonie, afrastering,

 

 

"Gij wilt de harmonie beschermen door de wereld te verdelen in vakken

en de vakken te verdedigen met afrasteringen.

Maar vergeet niet,

dat elk hek dat er staat de mens uitnodigt om eroverheen te klimmen;

dat elke schutting,

waarachter ge iets wilt verbergen,

de nieuwsgierigheid prikkelt en daardoor de aandacht vestigt op datgene,

wat ge aan het kennen wilt onttrekken.

Hoe meer gij verbiedt,

des te meer gij het zondigen bevordert.

Hoe meer gij tracht zekerheid te scheppen,

des te groter de onzekerheid, die ge veroorzaakt." 

12:33 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zekerheid, harmonie, afrastering |  Facebook |

27-06-17

Alle rijkdom.

Alle rijkdom.

 

 

DSCF7587.JPG

 

"Alle rijkdom is in uzelf gelegen.

Dat wat gij aanschouwt en beleeft is uw eigen,

ook wanneer gij het nimmer meer zoudt aanschouwen.

Doch datgene wat gij wegsluit als uw bezit,

datgene wat gij niet erkent in zijn werkelijkheid,

zal nimmer tot u behoren.

Verrijk zo uw geest,

opdat ge uit de rijkdom van uw geest moogt leven

in waarheid,

verrijk niet uw stof,

opdat uw stof niet in haar rijkdom verstikken

en de geest ontnemen

de mogelijkheid te rijzen tot het licht." 

12:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, geest, werkelijkheid |  Facebook |

26-06-17

Een waar bereiken.

Een waar bereiken.

 

kracht, geest, wezen, stof,

 

"Er is geen band die bindt,

behalve de kracht die ge in uzelf erkent.

Wees vrij in alle dingen en beperk u niet,

maar vervul uw wezen.

Want slechts uit deze vervulling van uw wezen,

volgens uw innerlijk aanvaarden van dat wat goed is,

zult ge komen tot een waar bereiken in geest,

en stof." 

11:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht, geest, wezen, stof |  Facebook |