03-09-17

Laat me leven.

Laat me leven.

leven, hopeloos, zinloos,

Omdat ik eeuwig ben,

is niets ooit hopeloos,

niets ooit zinloos,

is nooit iets helemaal verkeerd

en zal nooit iets helemaal goed zijn.

Ik kan gewoon de zaak niet helemaal overzien,

laat me dan leven.

12:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, hopeloos, zinloos |  Facebook |

02-09-17

Moraal.

Moraal.

Moraal,wetmatigheden, drijfveren,

Moraal is niet

het leven volgens bepaalde regels.

De juiste moraliteit is:

beseffen dat je in je handelingen

en de wijze waarop je deze beleeft,

gebonden bent aan de kern

van je eigen wezen

en de daarin gelegen

drijfveren en wetmatigheden.

12:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moraal, wetmatigheden, drijfveren |  Facebook |

01-09-17

Verwerp niets, vrees niets.

Verwerp niets, vrees niets.

verwerpen, vrezen,

Verwerp niets,

maar aanvaard slechts datgene voor uzelf

dat een bevestiging is

van datgene wat ge in uzelf hebt leren kennen.

Begrijp dat veel van hetgeen u verwerpt,

een verwerpen is van iets wat u in uzelf vreest.

Vrees niets wat in uzelf bestaat

en u zult uw wereld niet vrezen.

17:00 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verwerpen, vrezen |  Facebook |

30-08-17

Beheersbaarheid.

Beheersbaarheid.

 

Beheersbaarheid, ratio, droombeelden,

 

Uw rede en uw ratio zijn het werktuig

van uw gehele wezen.

Uw emoties, uw droombeelden

maken daar ook deel van uit.

Laat zoveel mogelijk al deze dingen versmelten.

Hierdoor wordt een vollediger uitbeelding

van uw persoonlijkheid mogelijk en indirect,

een volledige beheersing van uzelf

en al datgene wat rond u beheersbaar is.

11:31 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beheersbaarheid, ratio, droombeelden |  Facebook |

29-08-17

Intuïtie.

 Intuïtie:

 

 Intuïtie,

 

Alles wat ik intuïtief in mijzelf voel opkomen, geldt voor mij als eerste handelingsregel, zodat ik mij op het ogenblik van de intuïtie daar allereerst aan houd. Daarnaast zal ik eventuele afwijkende mogelijkheden zeer nauwkeurig onderzoeken. Datgene wat ik intuïtief aanvoelde en wat mij door onderzoek mogelijk blijkt, neem ik voorlopig als vaststaande aan. Slechts daar, waar mij bij nader onderzoek een absolute onmogelijkheid blijkt te bestaan voor hetgeen ik intuïtief meende aan te voelen, zal ik mijn beslissing herzien.

In de tweede plaats: gezien het feit, dat elke intuïtieve resolutie t.o.v. mijn eigen persoon in meerdere of mindere mate onzuiver zal zijn, zal ik voor mezelf nooit mogen vragen om een bepaalde mening of een bepaald gevormd deel van een mening of beeld. Ik mag alleen afgaan op zuivere en erkende inspiratie. Verder op mijn innerlijke gevoelens van harmonie, die voor mij een handelingswet uitdrukken, zonder daarbij dus als intuïtie, als een beeld van wat is, te fungeren. Ik mag nooit verwarren wat mijn pad is en wat ik meen aan te voelen.

In de derde plaats: het gebruik maken van een dergelijke gevoeligheid leidt soms tot situaties waarin je zelf niet precies meer weet wat je wel en wat je niet moet doen. Op het ogenblik dat u niet precies weet wat u moet doen zult u dit nuchter en verstandelijk moeten overleggen, moeten nagaan wat verstandelijk en nuchter daarbij te pas zou kunnen komen en aan de hand van nuchter en redelijk denken uw verder gedrag en verdere beslissingen er aan vastkoppelen.

12:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intuïtie |  Facebook |