30-11-17

Wetenschap anders bekeken.

Wetenschap anders bekeken.

 wetenschap,kennis,onbenul

"Vergeet niet dat de wetenschap

een klein eiland van kennis is

te midden in een oceaan van onbenul."

15:00 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, kennis, onbenul |  Facebook |

29-11-17

De werkelijkheid zien.

De werkelijkheid zien.

 werkelijkheid,illusie

Hoe hoger je komt,

hoe meer alleen je staat,

en als je het hoogste bereikt hebt

ben je zo eenzaam

dat je eerst de illusie van het stijgen

moet doorbreken voor je de werkelijkheid ziet

en dan sta je op de grond.

11:27 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkelijkheid, illusie |  Facebook |

28-11-17

De ingeslagen weg.

De ingeslagen weg.

 

ingeslagen weg,bestemming,keuze

"Als je in je leven een bepaalde weg bent ingeslagen,

komt er een ogenblik dat er geen terug meer is,

dan moet je wel verdergaan.

Beklaag je daarover niet,

want de weg die je hebt gekozen

voert tenslotte tot een bestemming

van waaruit je verder kunt gaan

in een door jezelf te kiezen richting.

Aanvaard dus je weg en maak er het beste van."

12:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ingeslagen weg, bestemming, keuze |  Facebook |

27-11-17

Macht is illusie.

Macht is illusie.

 

illusie,macht,gezag

"Macht is de illusie

dat je het lot van anderen bepaalt.

Hoe meer macht je zoekt,

hoe meer je lot wordt bepaald

door datgene wat anderen doen,

ook als je denkt dat zij het

op jouw gezag doen."

14:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: illusie, macht, gezag |  Facebook |

26-11-17

Werkelijke kracht.

Werkelijke kracht.

 kraccht,zelfstandigheid,vrijheid

"Kracht is niet het vermogen

om anderen te onderwerpen,

maar de mogelijkheid

om je eigen zelfstandigheid

onder alle omstandigheden te bewaren

en gelijktijdig

anderen een voldoende vrijheid te laten

om zichzelf te zijn."

11:57 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kraccht, zelfstandigheid, vrijheid |  Facebook |

25-11-17

Wijsheid.

Wijsheid.

 

wijsheid,inzicht,kennis

"Wijsheid bestaat niet uit

een veelheid van kennis,

maar uit een inzicht in de betekenis

van datgene wat je kent

en waarmee je leeft."

14:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijsheid, inzicht, kennis |  Facebook |

24-11-17

Werkelijke heiligen?

Werkelijke heiligen?

 heiligen,zonden

"Werkelijke heiligen bestaan niet.

Iemand die op aarde heilig wordt genoemd,

is iemand wiens zonden

nooit bekend zijn geworden."

11:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heiligen, zonden |  Facebook |

23-11-17

De waarheid (6).

De waarheid (6).

 

waarheid,woorden,echo

Woorden zijn nimmer waarheid zonder meer.

Een woord wordt pas waarheid,

wanneer er een echo ontstaat in een ander,

die niet het woord maar de bedoeling weerkaatst.

Een bedoeling is meer,

is dichter bij de waarheid dan een woord kan zijn.

Daarbij gaat het niet om de woorden

waarin je het begin van waarheid omschrijft.

Elk woord,

dat zegt waar te zijn,

is een leugen op het ogenblik dat het woord is.

Pas als het woord niet gesproken is maar een besef is,

ademt het waarheid.

12:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waarheid, woorden, echo |  Facebook |

22-11-17

De waarheid (5).

De waarheid (5).

 

waarheid,illusie,droom,misverstand

 

De weg naar de waarheid is ook een weg,

waarop de illusie terzijde moet worden gesteld.

Welke weg je ook kiest,

wanneer je begint ben je omringd door illusies.

De helft van wat je in het begin waar noemt,

is een droom,

is een misverstand.

Zoek daarom altijd in eenvoud;

ook naar jezelf.

11:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waarheid, illusie, droom, misverstand |  Facebook |

21-11-17

De waarheid (4).

De waarheid (4).

 

waarheid,liefhebben

Ken jezelf en heb jezelf lief!

Dat is een begin.

En dan: erken de ander,

leer de anderen kennen met wat hen beweegt,

wat er in hen is.

Leer hen liefhebben, 

leer deel te hebben in hetgeen zij zijn.

Laat het overvloeien in uw wezen

tot het lijkt of zij delen zijn geworden van uw eigen besef.

Dan zal uw wereld plotseling veel meer waarheid bevatten.

11:45 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waarheid, liefhebben |  Facebook |