31-10-17

Eén vonk.

Eén vonk.

vonk, gouden licht,

Eén vonk is het begin,

dan rijst eerst het bestaan

en uit het Zijn herrijst de hoop,

de hoop op verdergaan,

op de voltooiing, op de eeuwigheid.

Ja op 't bereiken van een eind van alle tijd

en hoopt men op goudenlicht.

Men zou de krachten willen kennen,

die in het eigen ik bestaan

en die uiteindelijk deel zijn  slechts van goudenlicht

en in jezelve tijdelijk leven

en toch in het lichte op willen gaan.

Wie heeft de werkelijkheid geschreven ?

Hij die slechts delen van het zijnde ziet ?

Hij meent misschien: "ik weet reeds veel",

maar veel meer nog weet hij nog niet.

En daarom, mensen blijf maar hopen

en zoek maar naar een werkelijkheid,

een werkelijkheid die buiten stelling

en feiten in jezelf voort bestaat

en uit jezelf als lichte kracht

steeds weer ter wereld gaat.

En zoek dan zelf ook te wezen,

een vonk die het licht weer doet ontstaan.

Al ben je zelf al opgenomen in werkelijkheid

en buiten je droomt dan de waan

en komen zielen tot besef

van nieuw bestaan en nieuwe tijd,

maar allen zijn zij deel van licht

en worden ze tot het licht herleidt.

12:01 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vonk, gouden licht |  Facebook |

30-10-17

Esoterisch klein leerdicht.

Esoterisch klein leerdicht. 

  aarde,water,vuur,lucht

 Ik ben aarde en ik ken de aarde.

Ik ben water en besef niet, waar ik vloei.

Ik ben vuur, en weet niet wat ik verslind.

Ik ben lucht, en weet niet, hoe ik stroom.

Doch uit mij zijn geboren

de aarde en het vuur, het water en de lucht.

17:29 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aarde, water, vuur, lucht |  Facebook |

29-10-17

Zoektocht.

Zoektocht.

magiër, zwarte draak, witte draak, afgrond, hemel,

De jonge magiër daalt naar de afgrond

en strijdt met de Zwarte Draak.

De rijpere magiër stijgt ten hemel

en eet met de Witte Draak.

Maar hij, die bereikt heeft,

daalt noch stijgt.

Hij IS.

12:28 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: magiër, zwarte draak, witte draak, afgrond, hemel |  Facebook |

28-10-17

Schoonheid.

Schoonheid.

Schoonheid,al,

Wie zich op schoonheid beroemt,

die hij niet bezit,

is belachelijk.

Wie zich terecht op zijn schoonheid beroemt,

wekt afgunst.

Doch wie schoon is,

omdat het leven zelf schoonheid is,

vindt zijn beeld weerkaatst in het Al.

14:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoonheid, al |  Facebook |

27-10-17

G R E N Z E N.

 G R E N Z E N.   

              

     G R E N Z E N ,

 

 

       

 

 

 

     

       Grenzen.

       lijnen, getrokken op het land,

       die mensen van elkander houden;

       lijnen, getrokken door de zee,

       schendend vrijheid van de mensen,

       zeggend: "Tot hier slechts zult gij gaan."

      

       Grenzen.

       Grenzen, die zeggen: "Zo zul je leven,

       zo zul je streven en sterven, altijd."

       Grenzen, die de mens beletten te beseffen,

       dat hij leeft in Gods oneindigheid.

      

       Grenzen.

      Grenzen van daden en grenzen van woorden,

       grenzen van goedheid en grenzen van kwaad,

       grenzen van leven en van genade,

       altijd weer grenzen, waarvoor je staat;

       remmen, die het leven doden.

      

       Grenzen.

       Grenzen, die 's levens noden vergroten;

       grenzen, vloek van onbegrip.

       Vloek van zelfzucht, van zoeken slechts naar eigen wezen.

       Teken van stille vrezen

       voor 't leven rond je, die je verteren.

      

       Grenzen.

       De enige grens, die werkelijk is,

       is ons door God geschapen.

       Er is slechts één grens:

       dat je niet sterven kunt,

       dat je voort moet leven

       en niet vredig op kunt gaan in 't niet.

      

       Leven moet je, in een werkelijkheid,

       gaande van God en gaande tot God.

       Dat is de weg, je afgepaald,

       dat is het lot, je opgelegd,

       de noodlotsweg, die je moet gaan.

       Dat is de enige ware grens,

       die er bestaat en moet bestaan.   

      Eén grens slechts: Gods wil.

      Geen grenzen.         

16:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: g r e n z e n |  Facebook |

26-10-17

Een spreuk uit de wouden van zuid-Azië:

Een spreuk uit de wouden van zuid-Azië:

wind, boom, meester, zon,

"De wind zal mij breken,"sprak de boom.

"Ik zal de boom breken",sprak de wind.

"Ik ben de meester", sprak de zon.

En de boom groeide, ondanks alle geweld!

11:43 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wind, boom, meester, zon |  Facebook |

24-10-17

Onoverwinnelijk - een illusie.

Onoverwinnelijk - een illusie.

dood, Onoverwinnelijk, illusie,brahmaan,

Er was eens een vorst, die onoverwinnelijk was.

Dat liet hij overal op schrijven.

Aan zijn hof was een brahmaan;

die ging naar hem toe en zei:

"Heer, U zegt dat U onoverwinnelijk bent.

Toch ken ik een vijand die U niet kunt bemeesteren."

Toen werd die vorst heel erg boos en zei:

"Wanneer jij die vijand ontmoet en ik kan hem overwinnen,

dan zul jij sterven!"

"Heer",

zei de brahmaan,

"als ik sterf, levert U mij aan Uw vijand over.

Nog niemand heeft de Dood overwonnen".

11:14 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dood, onoverwinnelijk, illusie, brahmaan |  Facebook |

23-10-17

Zoeken.

Zoeken.

 zoeken, licht, woord, vrede, aarde,

Zo gij in uzelf zoekt naar het Licht,

zo zult gij het ervaren.

Indien gij in uzelf zoekt naar het Woord,

zo zal het in u worden gesproken.

En zo gij put uit deze beide,

zo zult gij macht hebben over uzelf

en de kracht bezitten om uw wezen uit te drukken

in elke wereld, om de aarde stil te doen worden,

om de ingewanden der aarde te bevelen rustig te zijn

en de volkeren der aarde te zeggen:

Dit is de juiste weg van vrede.

16:49 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoeken, licht, woord, vrede, aarde |  Facebook |

20-10-17

De juiste weg.

De juiste weg.

wegen,

Kies uw eigen wegen,

maar bedenk,

dat gij niet alle wegen kunt gaan,

doch slechts de weg,

die u is gegeven als de juiste.

12:05 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wegen |  Facebook |

19-10-17

Bepalende waarde.

Bepalende waarde.

waarde, heerschappij, wereld,

Wanneer een mens het licht der waarheid begeert,

zo luistert hij in zichzelf.

Wanneer een mens de heerschappij begeert,

zo delft hij in de wereld.

Wij kunnen de wereld,

waarin wij bestaan,

nimmer ontkennen.

Maar het is ons voortdurend mogelijk de wereld

die in ons leeft te stellen als bepalende waarde

voor al wat er buiten ons leeft.

12:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waarde, heerschappij, wereld |  Facebook |