21-09-17

Oceaan van onwetendheid.

Oceaan van onwetendheid.

onwetendheid, geloof, besef,rede,

Zo gij beseft,

dat uw weten slechts een eiland is

in de oceaan van uw onwetendheid,

zult gij kunnen geloven.

En ziet: wie gelooft,

maakt het zichzelf mogelijk

ook buiten de vaste bodem der rede te gaan

in het Al en er de krachten van te vinden,

er het licht van te ervaren.

Verwerp niet datgene,

wat gij hebt geleerd,

doch zie het slechts als de redelijke uitdrukking voor al datgene,

wat gij in uzelf draagt en niet beseft.

Geloof in de krachten rond u,

de krachten in u en de bestemming van uw eigen wezen,

opdat gij in staat moogt zijn te bewijzen,

dat uw vermogens verdergaan dan die der rede.

12:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onwetendheid, geloof, besef, rede |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.