30-08-17

Beheersbaarheid.

Beheersbaarheid.

 

Beheersbaarheid, ratio, droombeelden,

 

Uw rede en uw ratio zijn het werktuig

van uw gehele wezen.

Uw emoties, uw droombeelden

maken daar ook deel van uit.

Laat zoveel mogelijk al deze dingen versmelten.

Hierdoor wordt een vollediger uitbeelding

van uw persoonlijkheid mogelijk en indirect,

een volledige beheersing van uzelf

en al datgene wat rond u beheersbaar is.

11:31 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beheersbaarheid, ratio, droombeelden |  Facebook |

29-08-17

Intuïtie.

 Intuïtie:

 

 Intuïtie,

 

Alles wat ik intuïtief in mijzelf voel opkomen, geldt voor mij als eerste handelingsregel, zodat ik mij op het ogenblik van de intuïtie daar allereerst aan houd. Daarnaast zal ik eventuele afwijkende mogelijkheden zeer nauwkeurig onderzoeken. Datgene wat ik intuïtief aanvoelde en wat mij door onderzoek mogelijk blijkt, neem ik voorlopig als vaststaande aan. Slechts daar, waar mij bij nader onderzoek een absolute onmogelijkheid blijkt te bestaan voor hetgeen ik intuïtief meende aan te voelen, zal ik mijn beslissing herzien.

In de tweede plaats: gezien het feit, dat elke intuïtieve resolutie t.o.v. mijn eigen persoon in meerdere of mindere mate onzuiver zal zijn, zal ik voor mezelf nooit mogen vragen om een bepaalde mening of een bepaald gevormd deel van een mening of beeld. Ik mag alleen afgaan op zuivere en erkende inspiratie. Verder op mijn innerlijke gevoelens van harmonie, die voor mij een handelingswet uitdrukken, zonder daarbij dus als intuïtie, als een beeld van wat is, te fungeren. Ik mag nooit verwarren wat mijn pad is en wat ik meen aan te voelen.

In de derde plaats: het gebruik maken van een dergelijke gevoeligheid leidt soms tot situaties waarin je zelf niet precies meer weet wat je wel en wat je niet moet doen. Op het ogenblik dat u niet precies weet wat u moet doen zult u dit nuchter en verstandelijk moeten overleggen, moeten nagaan wat verstandelijk en nuchter daarbij te pas zou kunnen komen en aan de hand van nuchter en redelijk denken uw verder gedrag en verdere beslissingen er aan vastkoppelen.

12:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: intuïtie |  Facebook |

28-08-17

Specialisme.

Specialisme.

Specialisme,

Wanneer wij leven moeten wij leren om grenzen te slechten, niet om ze op te richten. We moeten niet naar het specialisme, maar naar het overkoepelend begrip in de eerste plaats. Specialisme kan werktuig zijn wanneer het overkoepelend weten en begrip in ons werkt. Maar zonder dat wordt het een dogmatische benadering waarbij u probeert een hersengezwel door het aanpassen van steunzolen te genezen of iets dergelijks.

Het is je innerlijke waarde die het specialisme zijn zin geeft, maar het is ook het samenkomen van alle dingen in jezelf waardoor je juister dan een ander en beter dan een ander al die dingen kunt doen die op dat ogenblik juist en nodig zijn. Dat zijn de dingen die je hand leiden wanneer je zelf misschien niet precies weet of je die ingreep nu wel zo bedoeld hebt. Het zijn krachten die je hand leiden en je letters neerschrijft voor dat je eigenlijk bewust bent dat je aan het woord begonnen bent en dat je opeens beseft dat het beter is dan alle alternatieven die je had overwogen.

16:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: specialisme |  Facebook |

27-08-17

Is er een vrije wil?

Is er een vrije wil?

 

vrije wil, voorbestemd,

 

Er is een vrije wil,

maar die vrije wil is sterk afhankelijk

van ons inzicht.

Niet het geheel van het menselijk leven is voorbestemd,

maar er zijn toch zoveel dingen die je beperken

en richting geven,

dat je ook niet kunt zeggen

dat je vrij gaat zoals je wilt.

13:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrije wil, voorbestemd |  Facebook |

26-08-17

Wat is de werkelijkheid?

Wat is de werkelijkheid?

  werkelijkheid,

Zou de werkelijkheid niet zijn

dat wij nooit kunnen zijn

wat anderen in ons willen zien,

maar dat we alleen waar en getrouw

kunnen zijn aan datgene wat we zijn?

12:11 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkelijkheid |  Facebook |

25-08-17

Evenwicht.

Evenwicht.

 

evenwicht, verandering,

 

Waar ter ener zijde

een verandering plaats vindt,

moet noodgedwongen ter andere zijde

eveneens een verandering ontstaan

en wel zodanig dat het evenwicht

van het geheel

wordt gecompenseerd

of tot stand gebracht.

11:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evenwicht, verandering |  Facebook |

24-08-17

Verdraagzaamheid is niet...

Verdraagzaamheid is niet...

verdraagzaamheid, aanvaarden, verschillen,

Verdraagzaamheid is niet:

worden als een ander

omdat u dat prettiger vindt,

maar aanvaarden

omdat er verschillen bestaan

tussen jou en een ander

en zoeken naar enig punt

waardoor je toch samen

iets beter kunt doen.

12:05 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verdraagzaamheid, aanvaarden, verschillen |  Facebook |

23-08-17

De volmaakte mens.

De volmaakte mens.

 

volmaakte mens, innerlijk beleven, ingewijde,

 

Besef dat weten alleen dan zin heeft,

wanneer het voortkomt uit beseffen

en innerlijk beleven.

Slechts waar deze samenvloeien

wordt de ingewijde,

de volmaakte mens geboren.

10:45 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: volmaakte mens, innerlijk beleven, ingewijde |  Facebook |

22-08-17

Een optimaal bestaan.

Een optimaal bestaan.

 

optimaal bestaan, harmonie, geestelijke krachten, mensheid,

 

Je kunt als mens met geestelijke krachten wonderen doen

en veel bereiken.

Je kunt als mens met die geestelijke krachten

nooit meer zijn dan je bent,

maar je kunt wel volledig waarmaken wat je bent.

En in dit volledig waarmaken van wat je bent,

als het even kan bij voortduring

en natuurlijk in harmonie met het geheel,

bereik je wat men noemt:

een optimaal bestaan

binnen het geheel van de mensheid.

13:18 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: optimaal bestaan, harmonie, geestelijke krachten, mensheid |  Facebook |

21-08-17

Jezelf zijn.

Jezelf zijn.

 

esoterie, jezelf zijn, waarmaken, wereld,

 

Esoterie is een dialoog tussen jezelf en de wereld.

Wat ben ik voor die wereld,

wat ben ik in die wereld?

Wat wil ik voor mijzelf zijn,

wat kan ik van wat ik in mijzelf wil zijn,

tegenover die wereld waarmaken? 

Gewoon jezelf durven zijn.

Jezelf zijn en esoterie komt heel dicht bij elkaar.

11:35 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: esoterie, jezelf zijn, waarmaken, wereld |  Facebook |