30-07-17

Het bestaan is niet.

Het bestaan is niet.

bestaan,

Het bestaan is niet:

verwerven of verliezen,

maar zijn.

11:25 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestaan |  Facebook |

29-07-17

Het onbelangrijke.

Het onbelangrijke.

 

 onbelangrijk,

 

Wanneer je leeft,

bestaat het leven uit een grote reeks

van onbelangrijkheden.

Het onbelangrijke krijgt pas zin,

doordat het versterkt wordt

met vele malen zijn eigen waarden.

12:45 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: onbelangrijk |  Facebook |

28-07-17

Dit is een tijd voor...

Dit is een tijd voor...

tijd, ontwaken, dromen, broederschap,

Dit is een tijd voor daden,

niet voor woorden.

Het is een tijd voor ontwaken,

niet voor verder dromen.

Dit wordt een tijd

waarbij de verdeeldheid omgevormd moet worden

tot een broederschap.

Waarbij de verdeeldheid van belangen

vergeten moet worden opdat een samenleving

en samenwerking de mensen kan helpen

een volgende fase van bestaan te bereiken.

11:03 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijd, ontwaken, dromen, broederschap |  Facebook |

27-07-17

Zelfzucht.

Zelfzucht.

 

Zelfzucht,egoïsme, kracht,

 

De zelfzucht van de mens is vaak geen egoïsme

in de enge zin van het woord.

Het is een zucht om zichzelf

en zijn eigen omstandigheden te projecteren

op de gehele wereld en op grond daarvan

die gehele wereld te willen veranderen.

Maar u bent deel van die wereld

en uw dromen hebben weinig te maken

met de eeuwige krachten

die rond je in beweging zijn

en de stoffelijk kenbare verschijnselen

waarmede je geconfronteerd wordt.

12:19 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfzucht, egoïsme, kracht |  Facebook |

26-07-17

Liefde is...

Liefde is...

 

liefde, dienaar,

 

Liefde is helpen waar je kunt.

Niet jezelf vernietigen omdat je niet helpen kunt.

Heb uw naaste lief door hem te dienen waar u kunt,

maar maak uzelf niet tot een dienaar

die zichzelf niet meer beseft.

11:30 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liefde, dienaar |  Facebook |

25-07-17

Verdraagzaamheid is niet...

Verdraagzaamheid is niet:

 

verdraagzaamheid, samen,

 

worden als een ander

omdat u dat prettiger vindt,

maar aanvaarden

omdat er verschillen bestaan

tussen jou en een ander

en zoeken naar enig punt

waardoor je toch samen

iets beter kunt doen.

12:51 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verdraagzaamheid, samen |  Facebook |

24-07-17

Bron van kracht.

Bron van kracht.

 

aura, chakraa,gevoelsleven, uitstraling,

 

Elke mens heeft een uitstraling, een aura.

In die aura bevinden zich een aantal wervelingen of knooppunten,

ook wel chakra genoemd.

Wanneer de mens een zeker evenwicht heeft

is zijn uitstraling in feite een bron van enorm veel kracht.

Hij kan met die krachten anderen helpen.

Hij kan die krachten gebruiken om bepaalde uitstralingen

die minder geslaagd zijn, a.h.w. af te remmen,

af te dempen.

Hij kan zelfs het gevoelsleven van anderen

voor een aardig gedeelte bereiken

en ik wil niet zeggen manipuleren,

maar toch evenwichtiger maken.

12:20 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aura, chakraa, gevoelsleven, uitstraling |  Facebook |

23-07-17

Geen grens.

Geen grens.

 

Geen grens, geest, stof,

 

Er bestaat geen grens tussen stof en niet-stof,

die niet overschreden kan worden.

Om echter de grens te kunnen overschrijden

moet men de stof volledig achter zich laten.

Dit is een eerste voorwaarde voor de stof

om te kunnen komen tot de niet-stof.

Omgekeerd kan de niet-stof niet komen

tot de stof zonder de stof aan te nemen.

Geest en lichaam moeten zich beide aanpassen

aan alles wat hun omringt

12:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geen grens, geest, stof |  Facebook |

22-07-17

Jezelf kennen.

Jezelf  kennen.

al, erkenning, rust,

Van het vele wat u bent en beleeft

zal het ene blijven bestaan wat u wezenlijk bent.

De erkenning van wat u wezenlijk bent

zal niet slechts de verandering voor u tot stilstand brengen

maar haar gelijktijdig voor u tot een vreugde maken.

Want niets is beter dan – jezelf kennende – voortdurend weer

de eenheid te kunnen proeven met het Al

en terugkerend toch tot een "ik-zijn" te weten

dat de schijn van verandering een spel is,

dat altijd weer wordt afgewisseld

door de vreugdige eenheid met Al,

die in rust is zonder einde.

12:13 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: al, erkenning, rust |  Facebook |

21-07-17

Uitspraak van Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim.

Uitspraak  van Theophrastus Bombastus

Paracelsus von Hohenheim.

 

Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim,

In alle kracht is leven.

Waar leven is zal in het leven zelf,

voor elk falen van het leven,

hulp te vinden zijn.

 

Zoek in het leven zelf uw wezen van dit ogenblik

 – en datgene wat U geneest van uw kwalen –

 bedenk daarbij dat een mens,

 met een mentale wereld wel degelijk daarbij

het mentale gebied moet inbegrijpen,

zover hij geestelijk bewust is,

en dit stoffelijk weet en tot uitdrukking brengt,

ook betroffen geestelijke terreinen.

12:17 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: theophrastus bombastus paracelsus von hohenheim |  Facebook |