18-07-17

Vredesverdrag .

Vredesverdrag .

Vredesverdrag .

Wordt vrede op papier geschreven? Is vrede dan een werkelijkheid gebannen in een woord?

Of is het een kracht van eeuwigheid, die uit de mensen zelf ontstaat en op het papier versmoort, vermoord, vergaat, vermorzeld wordt door schijn en rede?

Maar mensenvrede is een waan, wanneer ze handelen met belangen en trachten om elkander snel wat vliegjes af te vangen.

En dat nog vrede heten, zo dient een ieder wel te weten, dat werkelijke vrede nooit ontstaat uit spel van intriges.

Vertrouw slechts dan op het vredeswoord.

 Maar bovenal verwerf de vrede in u.

Sluit uw vredesverdrag in uzelf.

Sluit het met uw wereld.  

Sluit vrede met het lot, aanvaard het: wil het ondergaan.

Dan zult gij erkennen wat het lichte vermag, dan vindt ge een vrede niet door een verdrag, maar door de eeuwigheid zelf bezegeld en nimmer verbroken.

Sluit vrede met jezelf. Je bent onvolmaakt, dat moet je aanvaarden.

Heb de wereld lief en geef alle waarden, die in je leven aan allen die leven en streven met jou.

Wees trouw aan het goede dat je in je herkent en aanvaard de onvolkomenheden.

Zoek niet met verstand en rede naar volmaaktheid.

Aanvaard wat je bent en doe het goede, dat je erkent in het leven.

Sluit vrede met jezelf.

15:02 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vredesverdrag . |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.