07-07-17

HET HOOGSTE GOED.

HET HOOGSTE GOED.

 

HET HOOGSTE GOED,

 

 Het hoogste goed, zei eens de mens, dat is te kunnen leven. Het hoogste goed sprak later de mens, is om te kunnen streven en te bereiken. Maar wie kent wel de werkelijkheid? Uiterlijk kan men wel prijken met bereiking zonder eind. Maar waar ligt het einddoel; het hoogste goed? Het hoogste goed is één te wezen met God.

 Het hoogste goed is te overwinnen stoffelijk en geestelijk lot en vrij te zijn in eeuwigheid, gebonden slechts door ene kracht, die in je leeft en is je wereld, die eens je ook heeft voortgebracht en die je ook doet voortbestaan. Het hoogste goed, dat is het breken van de waan, ‘t erkennen van de werkelijkheid. Liefde is het hoogste goed, wanneer je ‘t eigen "ik" niet" kent en één wordt met een vol bestaan, dat alle anderen omvaamt en in zich draagt de heilige naam, waarin de schepping is geschreven.

Het hoogste goed, dat is de gave om te ontvangen en te geven gelijkertijd. Eén met al, met al vereend, erkennend in het eigen licht de vrije taak, die hoger staat dan door de mens erkende plicht.

Het hoogste goed, dat is te leven in eenheid met al, die samen gaan om te overwinnen alle fouten van te klein, te beperkt bestaan. En zo te bereiken de wereld, die leeft, het licht van een God, die Zijn zegen U geeft. Te bereiken, bestaan, van alles bevrijd, waarin je tezamen de Kracht, Die je leidt, spreekt, heiligt de Kracht, Die het Al heeft geschapen, heiligt de Kracht, Die nu in mij leeft, zodat het "ik" zich wendt tot een wereld, ontslapen, en opnieuw haar leven geeft.

Het hoogste goed is wel; te scheppen uit liefde voor de eeuwigheid, te zijn een kracht, die anderen verder tot ‘t allerhoogste doel geleidt. Ge zegt zo gemakkelijk, vrienden, het hoogste goed. leder voor zich omschrijft en beperkt het anders.

 Maar het hoogste goed is de eenheid met God. En die eenheid met God is een uiting van de volmaaktheid. Het is de liefde, zeker, maar meer dan dat. Want de liefde, die ons één maakt, is niet volmaakt zonder het begrip. Zo is ook wijsheid het hoogste goed, althans een deel ervan. Want wat is wijsheid zonder de liefde, zonder ook de daadkracht, waarmee uiting wordt gegeven aan hetgeen er in Uw wezen leeft?

Het hoogste goed is in feite dat te zijn, wat volgens de Bijbel de mens was, toen hij door God werd geschapen; Gods evenbeeld en gelijkenis, om op te gaan tot Hem, met Hem te scheppen, te regeren de sterren, te zegenen een mensheid en in stand te houden de wereld van het allerkleinste. Dat is het hoogste goed.

Wij kunnen dit verwerven door één te zijn met God, te verloochenen de beperking van ons eigen wezen, zodra wij erkennen dat hoger Kracht ons leidt. Men zou kunnen zeggen; Jezus, aan het kruis gestorven, gaf de wereld meer dan bloed. Hij gaf zichzelf met heel zijn wezen, verwierf daardoor het hoogste goed.

Boeddha vond in meditatie ‘t licht van de Oneindigheid. Hij heeft door ‘t anderen te geven de mensheid tot het licht geleid. Want hij vergat zijn eigen streven, zijn eigen leven, eigen doel, Dat was het hoogste goed.

 Een leraar komt, hij geeft de wereld vreugde, een lach in duisternis, en zal met eigen wezen delgen een nu bestaand te groot gemis aan werkelijkheid. Wanneer hij ons door eigen offer tot ‘t allerhoogst begrip geleidt, ons delen doet in ‘s Heren kracht, dan is de taak door hem volbracht, het hoogste goed.

Wanneer wij leven en ons leven betekent ook voor anderen veel, wij kunnen ze helpen om verder te streven, te geven uit liefde, geven zoveel, dat we soms onszelf vergeten maar herdenken steeds de Eeuwigheid, dan is ook dit het hoogste goed. Het hoogste goed is al, wat mens en geest tot God geleidt.

11:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het hoogste goed |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.