30-06-17

Wees niet bang voor het leven.

Wees niet bang voor het leven.

 

leven

 

 

Zeg niet: "ik ben te jong" of: "ik ben te oud".

Zeg niet: "ik ben te dom" of; "ik ben te wijs".

Besef, dat leven zelf belangrijk is en dat het scheppen

van een volledige eenheid van alle waarden

in dat leven het meest belangrijke is dat je kunt bereiken.

En dan zult u misschien ontdekken,

dat er meer ingewijden,

meer licht in de wereld is dan u vermoedt.

Dat er meer wegen zijn om te komen tot een innerlijke erkenning,

een groter geluk,

tot een beschermen a.h.w. van jezelf tegen het lagere

en gelijktijdig een bereiken van het Hogere dan denkbaar zijn.

Wees niet bang voor de materie,

wees niet bang voor de geest.

Voeg ze samen tot een geheel.

Leef uw ware wezen uit,

zonder ooit iemand daardoor te willen schaden.

Begrijp,

dat ge niet het leven van een ander kunt leiden,

maar alleen uw eigen leven.

12:59 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven |  Facebook |

29-06-17

Zekerheid?

Zekerheid?

 

 

zekerheid,harmonie, afrastering,

 

 

"Gij wilt de harmonie beschermen door de wereld te verdelen in vakken

en de vakken te verdedigen met afrasteringen.

Maar vergeet niet,

dat elk hek dat er staat de mens uitnodigt om eroverheen te klimmen;

dat elke schutting,

waarachter ge iets wilt verbergen,

de nieuwsgierigheid prikkelt en daardoor de aandacht vestigt op datgene,

wat ge aan het kennen wilt onttrekken.

Hoe meer gij verbiedt,

des te meer gij het zondigen bevordert.

Hoe meer gij tracht zekerheid te scheppen,

des te groter de onzekerheid, die ge veroorzaakt." 

12:33 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zekerheid, harmonie, afrastering |  Facebook |

27-06-17

Alle rijkdom.

Alle rijkdom.

 

 

DSCF7587.JPG

 

"Alle rijkdom is in uzelf gelegen.

Dat wat gij aanschouwt en beleeft is uw eigen,

ook wanneer gij het nimmer meer zoudt aanschouwen.

Doch datgene wat gij wegsluit als uw bezit,

datgene wat gij niet erkent in zijn werkelijkheid,

zal nimmer tot u behoren.

Verrijk zo uw geest,

opdat ge uit de rijkdom van uw geest moogt leven

in waarheid,

verrijk niet uw stof,

opdat uw stof niet in haar rijkdom verstikken

en de geest ontnemen

de mogelijkheid te rijzen tot het licht." 

12:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijkdom, geest, werkelijkheid |  Facebook |

26-06-17

Een waar bereiken.

Een waar bereiken.

 

kracht, geest, wezen, stof,

 

"Er is geen band die bindt,

behalve de kracht die ge in uzelf erkent.

Wees vrij in alle dingen en beperk u niet,

maar vervul uw wezen.

Want slechts uit deze vervulling van uw wezen,

volgens uw innerlijk aanvaarden van dat wat goed is,

zult ge komen tot een waar bereiken in geest,

en stof." 

11:52 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kracht, geest, wezen, stof |  Facebook |

25-06-17

Citaat: Wereldleraar over Allah.

Citaat: Wereldleraar over Allah.

 

allah, zevende hemel, gerechtigheid,

 

"Indien gij in uzelf Allah erkent,

zo zeg ik u: Ga tot Hem.

En zoals de Profeet opsteeg tot de zevende hemel,

gaat gij in uzelf tot de zevende hemel,

opdat gij moogt weten wat gij dient.

Doch zo gij spreekt met de letter van uw wet,

doch zo gij uitgaat van uw eigen gerechtigheid,

hoe zult gij ooit uw God aanschouwen?"

11:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: allah, zevende hemel, gerechtigheid |  Facebook |

24-06-17

Meesterschap.

Meesterschap.

 

begeren, geweld, besef,

 

Onthoudt u van alle geweld,

wees meester over uw begeren en besef,

dat wat in de stilte tot ons spreekt

meer is dan mens of gezondene

u ooit kunnen openbaren.

12:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begeren, geweld, besef |  Facebook |

23-06-17

Wereldmeester spreekt.

Wereldmeester spreekt.

 wereldmeester,priester,bezit

"Geen priester, geen geestelijk leraar heeft recht op een verdienste in overeenstemming met zijn werken.

Zijn recht is de vrije gave van de mensen volgens zijn behoeven te aanvaarden. De mensheid echter is verplicht naar eigen kunnen de leraar te onderhouden, opdat deze zijn werk voort kan zetten.

Daarom zullen leraar en priester geen eigen bezit mogen hebben.

Want wie de goederen der aarde bezit, is blind voor veel waarheid die in de stof geborgen ligt en verdedigt met zijn geloof niet alleen de waarheid, maar zijn bezit."  

 Uitspraak  door Wereldmeester vorige eeuw.

12:50 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereldmeester, priester, bezit |  Facebook |

22-06-17

Goed zijn?

Goed zijn?

 

goed,

 

De mens heeft er behoefte aan te weten,

dat hij goed is.

Goed zijn kun je alleen maar vanuit jezelf.

Wanneer ik gehoorzaam aan mijn eigen gevoel

van wat goed is,

dan ben ik al heel ver gevorderd.

En wanneer ik zover kom dat ik dit goede

niet meer zoek ten koste van anderen,

dan heb ik iets bereikt.

12:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goed |  Facebook |

21-06-17

Durf onzeker te zijn.

Durf onzeker te zijn.

 

onzeker

 

 

Dat klinkt misschien een beetje vreemd,

want een onzeker mens

‑ zo denkt men ‑

moet een ongelukkig mens zijn.

Maar als de onzekerheid,

die je eigenlijk in je leven toch wel aanvoelt

als een bestaande waarde,

nu eens wordt geaccepteerd

in plaats van dat je wanhopig probeert

haar aan alle kanten te bestrijden.

Als ze het principe van je leven zou kunnen worden,

zou je dan niet emotioneel veel dichter

bij de werkelijkheid staan,

die dan niet meer emotioneel geïnterpreteerd is?

Want dan kun je alles van die werkelijkheid

aanvaarden zoals het is.

Je ontwijkt het niet. 

11:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onzeker |  Facebook |

20-06-17

Bron van onmacht.

Bron van onmacht.

 

onveranderlijke, onmacht,

Je poging het onveranderlijke

te veranderen,

is een bron van onmacht.

15:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onveranderlijke, onmacht |  Facebook |