28-02-17

Test.

TEST.

 

volwaardig mens,angsten,vraagstukken

Een mens wordt pas een volwaardig mens,

wanneer hij zichzelf en zijn eigen angsten overwint.

Daarom is het nodig in te zien dat je angsten

niet van buiten komen maar van binnen.

Daarom is het nodig te begrijpen dat de vraagstukken,

die de wereld je bieden,

niet op te lossen zijn buiten je,

maar alleen in je kunnen worden opgelost.

17:47 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: volwaardig mens, angsten, vraagstukken |  Facebook |

Een oude uitspraak.

Een oude uitspraak.

 

mens,leven,sferen,werelden

Een mens leeft niet alleen maar één leven.

Hij leeft in allerlei werelden en in allerlei sferen.

Elke keer dat hij in zo'n sfeer of wereld terechtkomt

denkt hij dat dat de werkelijkheid is.

Maar de werkelijkheid is niet gelegen

in hetgeen hij ziet en ondergaat,

maar in hetgeen hij zelf op de achtergrond is.

12:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mens, leven, sferen, werelden |  Facebook |

27-02-17

HET BELANGRIJKSTE.

HET BELANGRIJKSTE.

belangrijk, leven, gevoelen, lijden, vreugde,

Het belangrijkste van alle dingen

is en blijft het leven.

Het leven zelf is

een samenstelling van beseffen,

van gevoelen,

van lijden,

van vreugde.

16:36 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belangrijk, leven, gevoelen, lijden, vreugde |  Facebook |

26-02-17

EENHEID.

EENHEID.

 

img_4406.jpg

Eenheid alleen kan bestaan

wanneer we bereid zijn

een uiterlijke verscheidenheid te aanvaarden.

13:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eenheid, verscheidenheid |  Facebook |

25-02-17

Het Grote Bewustzijn.

Het Grote Bewustzijn.

 

bewustzijn

"Geen, wezen,

dat zich bewust is kan zich verzetten

tegen het Grote Bewustzijn,

dat de sublimatie betekent van eigen leven,

streven en doel.

 

De bewuste is een met de natuur,

met de goddelijke Kracht,

met alle wijsheid en alle weten.

 

Men kan zich daartegen niet verzetten.

 

En zo men zich daar tegen verzet,

verzet men zich tegen zichzelf.

 

Men kan de wijze doden;

maar zijn dood is niets dan één kort ogenblik

van begoocheling der mensheid.

 

De mensheid zelf lijdt er onder.

 

Er is geen ondergang voor hem,

die bewustzijn bezit".

11:41 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bewustzijn |  Facebook |

24-02-17

Een oude wijsheid.

Een oude wijsheid.

 

leugen, waarheid, misleiding,

 

"Wanneer ik spreek,

is mijn spreken een leugen,

zelfs wanneer ik de waarheid zeg.

Want in mij wordt de waarheid tot leugen,

doordat zij beperkt wordt.

En een waarheid,

die ten dele wordt gezegd,

ten dele wordt gezien,

is ernstiger misleiding dan een leugen,

waarvan men de onwaarheid kan erkennen".

13:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leugen, waarheid, misleiding |  Facebook |

23-02-17

We hebben onze eigen wijsheid zozeer lief.

We hebben onze eigen wijsheid zozeer lief.

wijsheid,leven,geloven, wetenschap,

 

Er zijn zoveel dingen in het leven,

die oud en versleten zijn.

Wij hebben ze lief,

omdat wij zo gewend zijn

aan wat ze altijd in ons leven betekenden.

Zo hebben wij menige morele maatstaf,

die wankel is geworden.

Maar we hebben er altijd mee geleefd

en daarom vinden we ze kostbaar en dierbaar.

 

Wij hebben een geloof,

waaraan wijzelf eigenlijk niet meer geloven.

Maar we hebben altijd op deze wijze het leven beschouwd.

En daarom kunnen wij dit geloof niet verloochenen.

Liever zien wij de werkelijkheid te gronde

gaan dan deze waarde, die in onszelf bestaat.

 

Wij hebben een mening over de wetenschap.

En een ieder, die beweert, dat het anders is,

ook al kan hij het bewijzen is een leugenaar.

Want we hebben onze eigen wijsheid zozeer lief.

16:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijsheid, leven, geloven, wetenschap |  Facebook |

22-02-17

Dienen.

Dienen.

dienen, belang, kracht

Dien het belang van het geheel in plaats van je eigenbelang.

Daardoor zal de kracht van het geheel door je heen werken.

12:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienen, belang, kracht, eigenbelang |  Facebook |

21-02-17

MILIEU EN LEVEN.

MILIEU EN LEVEN.

milieu, leven, herboren, aanpassen,

Het milieu verandert voortdurend

en het leven dat zich niet aanpast

wordt herboren in een andere vorm.

12:24 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, leven, herboren, aanpassen |  Facebook |

20-02-17

TE ZIJN, WAT JE MOET ZIJN.

TE ZIJN, WAT JE MOET ZIJN.

 

DSCF4194.JPG

Je hebt je taak.

Je hebt je plaats.

Dat betekent niet dat daardoor je wezen bepaald wordt.

Maar het betekent wel,

dat je wezen eerst aan die plaats en taak moet beantwoorden.

Want alleen daardoor wordt de eenheid met het Al uitgedrukt.

Want alleen in die uitdrukking van eenheid

kun je voor jezelf verder gaan en verder zoeken

tot je op een gegeven ogenblik ziet,

hoe de hele wereld je geeft wat je nodig hebt om te zijn,

wat je moet zijn.

12:11 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taak, plaats, al, eenheid, wereld |  Facebook |