06-02-17

MY HOME IS MY CASTLE.

My home is my castle.

 

P11-11-12a-foix.jpg

De Engelsman zegt wel: my home is my castle.
Ik zou willen zeggen:
mijn eigen sfeer is mijn burcht tegen alle dingen.
De mens, die zijn eigen sfeer weet te scheppen,
die is daarin inderdaad gevrijwaard tegen invloeden van buitenaf,
die ongunstig zijn.
Hij is gevrijwaard tegen handelingen en daden,
die niet stroken met zijn wezen en een voortdurende wroeging
of een voortdurende innerlijke nood naar voren zouden brengen.
Hij is gevrijwaard tegen valse maatstaven,
die hij zou gaan aanleggen,
waardoor hij zichzelf zondig en schuldig gevoelt,
wanneer hij het niet is;
of zichzelf verheft op dingen,
die geen werkelijke bereiking zijn.

14:42 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.