31-01-17

Moeilijkheden van een filosoof.

Moeilijkheden van een filosoof.

filosoof,geluk, god, vrede, begripswaarden,realiteit, speculaties

De moeilijkheid in het menselijk denken is wel,

dat een groot gedeelte van de begrippen,

die voor ons het meest belangrijk zijn,

in feite abstracties blijven.

 

Wij kunnen spreken over geluk maar geluk is dus een abstractie.

Wij kunnen het niet definiëren,

wij kunnen het hoogstens beleven of ondergaan.

 

Wij kunnen spreken van God.

God kan voor ons een persoonlijke realiteit zijn,

maar gelijktijdig leven wij in een wereld,

waarin van die God maar heel weinig zichtbaar wordt.

 

Wij kunnen denken aan vrede b.v.,

maar vrede is een zo alomvattend begrip,

dat elke definitie daarvan tekort zal schieten.

 

Wij kunnen deze begrippen eenvoudig niet alleen redelijk vastleggen.

De filosoof werkt voor een groot gedeelte met begripswaarden

of mede met begripswaarden,

die een dergelijke: abstractie in zich dragen.

Wil je nu vanuit de filosofie terug naar de mens,

dan zal je in de eerste plaats het abstracte moeten vervangen

door iets wat beter in de realiteit past.

In de tweede plaats zal je moeten voorkomen,

dat je op een te smalle basis van feiten

een te grote reeks aan speculaties opbouwt.

15:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: filosoof, geluk, god, vrede, begripswaarden, realiteit, speculaties |  Facebook |

30-01-17

MENSEN ZEGGEN...

MENSEN ZEGGEN...

vreugde, zorgen, denken, spreken,

Mensen zeggen elke dag brengt zijn eigen zorgen.

Dat is waar.

Maar is het ook niet zo dat elke dag zijn eigen vreugde brengt?

Elke dag zijn eigen kracht meebrengt?

Elke dag in jouzelf toch weer iets anders doet spreken,

anders doet zijn,

anders doet denken?

16:27 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vreugde, zorgen, denken, spreken |  Facebook |

29-01-17

De esotericus denkt. 

 De esotericus denkt. 

esotericus,interpretatie, waanbeeld, werkelijkheid, waan, emotie,bewustwordingsgang,

Voor de esotericus geldt:

Ofschoon mijn innerlijke bewustwordingsgang

grotendeels interpretatie en voorstelling is,

mede gebaseerd op emotie,

zal ik – levende in een innerlijke waan –

de uiterlijke werkelijkheid zodanig beseffen,

dat zij langzaam maar zeker

mijn innerlijk waanbeeld gaat corrigeren,

omdat ik hetgeen ik in de wereld erken

onwillekeurig op mijzelf toe­pas.

Uit een innerlijke waan strevende

verminder ik mijn blindheid en verminder ik ook

de hiaten,

die ik emotioneel heb moeten overbrug­gen in mijzelf,

omdat ik de analogie tussen mijzelf

en de wereld steeds sterker ga beseffen.

27-01-17

Wat doet geloof?

Wat doet geloof?

geloof, blindheid, twijfel,interpretatie, erkenning,

Het maakt mij blind voor alle ar­gumenten,

die niet in mijn logica passen.

Wanneer ik aanneem dat de Bijbel

onverweigerlijk Gods Woord is,

zal elke poging om daaraan twijfel te wekken

voor mij ten hoogste een verweer tot stand brengen,

maar ik zal niet in staat zijn het argument

van de ander reëel te beluisteren

en het reëel te onderzoeken.

Ik ben er blind voor.

Want dit deel van redelijkheid,

dat ik in mijn geloof overspring,

zal ik ook in mijn benadering van de buitenwereld

a.h.w. overbrug­gen,

zodra dit met het geloof in verband staat.

Er is dus een over­dracht.

Het geloof wordt niet alleen maar innerlijk beleefd;

het wordt naar buiten toe tot uitdrukking gebracht

in het creëren van een waarde (interpretatie),

maar gelijktijdig door een blindheid

(onvermogen tot erkenning).

11:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, blindheid, twijfel, interpretatie, erkenning |  Facebook |

26-01-17

ZELF DENKEN.

Zelf denken.

 denken,emotie,opvoeding,werkelijkheid

Zelf denken is de eerste noodzaak in alle bestaan.

Zelfstan­dig een oordeel vormen is echter zeer moeilijk,

omdat men voortdu­rend wordt beïnvloed

door zijn omgeving,

zijn opvoeding,

ja zelfs door je emotionele toestanden die men kent,

door de materiële moei­lijkheden,

kortom door alles wat men doormaakt.

Maar wij kunnen toch proberen terug te gaan

tot het feit en vanuit het feit de werkelijk­heid opbouwen.

12:26 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denken, emotie, opvoeding, werkelijkheid |  Facebook |