31-12-16

Mensen helpen.

MENSEN HELPEN.

naaste,harmonie, hulp,

 

Je naaste is de mens die je nodig heeft

– en niemand an­ders.

Je naaste is de mens die je zelf kunt helpen

– en niemand anders.

Door op deze manier te leven voor anderen die je nodig hebben

bereik je een harmonie die steeds groter wordt.

Boven­dien, als jij mensen helpt

zullen zij misschien ook anderen hel­pen.

 

14:27 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: naaste, harmonie, hulp |  Facebook |

30-12-16

Onwetendheid heeft genoeg aan geloof.

Onwetendheid heeft genoeg aan geloof.

onwetendheid, geloof, overgave, persoonlijke beleving,

Maar op het ogenblik dat je veel weet,

veel kunt verklaren,

wordt dat geloof op de achtergrond geschoven.

De absolute overgave en aanvaarding zijn er niet meer.

En toch heb je het gevoel: er is meer.

En dan grijp je naar de persoonlijke beleving.

Het is niet meer genoeg dat eens een of andere heilige

dit of dat heeft gedaan of beleefd.

We willen het zelf beleven.

16:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onwetendheid, geloof, overgave, persoonlijke beleving |  Facebook |

29-12-16

Niets zieliger dan.

Niets  zieliger dan.

zielig, mens, geest,

Niets is zieliger dan een mens die aan het einde van zijn leven moet zeggen:

"ik heb mijzelf niet kenbaar gemaakt."

En niets is zieliger dan een geest die moet zeggen:

" ik heb maar heel weinig begrepen

want ik was zo druk met mijzelf bezig."

16:27 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zielig, mens, geest |  Facebook |

28-12-16

Wat ben ik? Wie ben ik? Vanwaar kom ik?

 Wat ben ik? Wie ben ik? Vanwaar kom ik?

mens, geloof, ruimte, echo, rede,

Het blijft altijd weer een vraag. Wij weten wanneer wij verder gaan deel te zijn van een grote kracht. Wij weten, dat het leven in ons niet alleen maar een chemische kwestie is. Wij voelen steeds sterker, dat er een rede moet zijn voor het bestaan. Want het redeloze kunnen wij niet aanvaarden. En wij zoeken naar die reden. Wij moeten naar die reden zoeken in onszelf. En zo staan wij eeuwig weer voor hetzelfde probleem: Wie ben ik? Wat ben ik? Vanwaar kom ik?

Er is geen antwoord in de rede. Want nog is de rede niet zo ver, dat zij het leven kan begrijpen en omschrijven. Maar het geloof, het innerlijk begrip en bewustzijn kan wel een antwoord geven. Wanneer ge Uw vraag "wie ben ik?" de ruimte inslingert, dan komt er een vreemde echo, een antwoord, dat geen woorden kent en toch een gevoel in Uzelf geeft.

Ik ben deel van het Eeuwige. Ik ben deel van het leven. Deel van íets, dat bewust de wereld heeft geschapen. Ik ben deel van het leven, dat eeuwig leeft. Een deel daarvan met al mijn streven. Ik ben mens.

12:13 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mens, geloof, ruimte, echo, rede |  Facebook |

27-12-16

Zo sprak de denker.

Zo sprak de denker.

denker, lijden, vreugde, tandarts,

De werkelijkheid bestaat uit een aantal feiten,

die men van vele kan­ten kan benaderen.

Altijd ziet de mens de ellende.

De vreugde is echter altijd mede aanwezig.

“ Hoe groter het lijden,”

zo sprak de denker,

"des te groter de vreugde"

en hij herinnerde zich hoe hij zich had gevoeld voor,

tijdens en na het bezoek aan de tandarts.

21:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denker, lijden, vreugde, tandarts |  Facebook |

26-12-16

Wijsheid of kennis?

Wijsheid of kennis?

wijsheid,kennis, formulering, begrip,

Wijsheid is geen kennis.

Wijsheid is het begrip.

Kennis is alleen de formulering.

Wie wijsheid bezit verwerft ook kennis,

maar wie kennis heeft en haar vereert,

ontbeert de wijsheid.

17:00 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijsheid, kennis, formulering, begrip |  Facebook |

25-12-16

WERKELIJKHEID.

WERKELIJKHEID.

werkelijkheid, begoocheling,

De leerling vroeg aan de Meester:

"Meester, wanneer wij leven in de begoocheling wat is dan de werkelijkheid?"

De Meester glimlachte en antwoordde:

"De werkelijkheid is alles wat je niet wilt weten

plus ongeveer de helft wat je denkt te weten."

 

Daarmee is wel iets geschetst wat van groot belang is,

als wij inzicht willen hebben en als wij ons verder willen ontwikkelen

13:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkelijkheid, begoocheling |  Facebook |

24-12-16

Kerstfeest anders bekeken.

KERSTFEEST anders bekeken.

kerstmis,Christus, illusie, droombeeld,

Kerstfeest is de illusie van de mens dat er een vrede bestaat waaraan hij niet zelf heeft meegewerkt.

 

Kerstfeest is het droombeeld omtrent het verleden waardoor je in tijdelijke sentimenten vergeet dat je alle waarden van dat verleden innerlijk voortdurend verloochent.

 

Werkelijk kerstfeest, ach, dat ontstaat pas, wanneer de mensen zonder tegenstellingen zijn samengekomen en de lichten van de hemel zelf in de plaats treden van..de kaarsen in de bomen.

 

Kerstmis, dat zijn mensen die kijken naar beeldjes van een stal: zoals zij zich die voorstellen. Dan zeggen ze: Jezus is geboren. Maar Jezus is niet belangrijk. De Christus is belangrijk. En die kan leven in iedere mens en in iedere ziel. Want waar de goddelijke Liefde deel uitmaakt van uw wezen daar bent u met de anderen één in Christus. Zolang de mensen dat nog niet begrijpen is kerstmis een leeg feest, een lege belofte die u zelf voortdurend tegenspreekt met al wat u bent, met al wat u deed. Maar als u ‑ hoe dan ook, waar dan ook ‑ innerlijk de vrede vindt en die probeert anderen te geven, als u hoe dan ook en waar dan ook leert in liefde één te zijn met de gehele wereld, dan heeft u daarmee de werkelijkheid van kerstfeest voor uzelf gerealiseerd. Want het is niet een dag of een feest...

 

Kerstfeest is de uitdrukking van een toestand waardoor het duister is overwonnen, door de liefde van de totaliteit het Licht sterker wordt en de aarde en de geest nieuwe vruchten kunnen dragen.

12:02 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kerstmis, christus, illusie, droombeeld |  Facebook |

23-12-16

EENHEID.

EENHEID.

goddelijk licht, geddelijk duister, eenheid,

Het goddelijk Licht openbaart zich naast het goddelijk Duister.

Wie God erkennen wil

schouwe naar Licht en Duister en zie hun eenheid.

11:25 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: goddelijk licht, geddelijk duister, eenheid |  Facebook |

22-12-16

Onze eigen werkelijkheid.

Onze eigen werkelijkheid.

werkelijkheid, illusie, begoocheling,

Eens vroeg de leerling aan zijn meester:

"Meester, wanneer er zo­veel waan is, wat ben ik dan?"

 

Het antwoord was  "Jij bent het eeuwige blad waarop de begoocheling haar lijnen trekt. Wij zijn niet de wereld die wij leven. Wij zijn het leven, dat die wereld mogelijk maakt met alles wat eraan vast zit. De geestelijke wereld bestaat niet, tenzij wij bestaan in die geestelijke wereld. Wij allen vormen alle werelden. Wij vormen het menselijk bestaan, het menselijk leven."

De leerling was waarschijnlijk lichtelijk verdoofd door dit betoog en verstoutte zich, zoals dat bij leerlingen vooral in geschriften gebruike­lijk is, om nog een vraag te stellen. Hij zei “Meester, wat bent u dan?”

 

De Meester antwoordde:

"Ik ben mijn eigen werkelijkheid en jouw illusie."

 

 

Hierin is het wezen van de werkelijkheid misschien het best gekarakteri­seerd.

Wij zijn onze eigen werkelijkheid, al het andere is onze illusie.

Onze illusie, omdat wij het willen zien als anders, als betekenisvol, om­dat wij er associaties aan verbinden.

Als u kijkt naar de wereld rond u, dan ziet u illusies het onwerkelijke.

Maar als u uzelf erkent in die we­reld en niet bang bent uzelf te erkennen zoals u bent, dan ziet althans een deel van de werkelijkheid.

15:48 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkelijkheid, illusie, begoocheling |  Facebook |