16-12-16

HET PRINCIPE.

HET PRINCIPE.

principe, sterven, lichamelijke dood, grenzen, scheppende kracht, bewustwording,

 

 

 

 

 

 

Sterven is meer jezelf worden.

Het heeft niets te maken met de lichamelijke dood alleen.

Het is een doen wegvallen van de grenzen rond het "ik".

Slechts wie die grenzen weet te doorbreken,

wie antwoord weet te geven op de scheppende kracht rond hem, leeft.

 

Alle inwijding, alle bewustwording,

kan worden herleid tot dit principe.

 

In een tijd,

waarin de wereld ondanks zichzelf

voortdurend wetten en regels wijzigt en breekt,

in een tijd waarin de schijn van chaos

velen onontkoombaar schijnt te bedreigen,

kunnen wij zeggen dat de dood en de hergeboorte,

ja, de mystiek van de dood van het verleden

de verklaring vormt voor de toekomst.

Dat de overwinning die daarin is gelegen

voor een ieder bereikbaar is (geest of mens),

die in deze dagen de vernieuwing in zich draagt en aanvaardt,

zoals hij haar erkent,

zonder voorbehoud en zonder een verwerpen

om steeds rijker te worden in zijn deelgenootschap met al het zijnde.

De commentaren zijn gesloten.