08-11-16

DE WEG LEREN KENNEN. (2)

Wie die weg wil leren kennen zal aan het volgende misschien enig houvast vinden.  (2)

 

licht,krachten,wereld, bestemming,beleving,heimwee,

Dit laatste betekent, dat je eigen besef tijdelijk uitgeblust wordt en velen hebben in het begin enige weerstand en aarzeling voor juist deze laatste fase van het proces van éénwording.

 

Daarom waarschuw ik u, dat het vaak moeite en zelfoverwinning kost voor je er werkelijk in slaagt geheel op te gaan in het licht. Maar het doorzettingsvermogen is ook zeker voor praktisch elke mens te bereiken.

 

Nogmaals, het is een eenvoudige maar toch ook zeer moeilijke weg. Dit laatste voornamelijk omdat het gaan van die weg consequenties met zich pleegt te brengen die je als mens geheel niet of tenminste niet voldoende en geheel kunt overzien.

 

Wanneer je werkelijk de weg van het licht kiest, is het n.l. niet genoeg slechts een enkele maal te bereiken en voortaan met een soort heimwee voortdurend terug te denken aan dit ogenblik van volledige stilte, van vervuld zijn, van perfecte harmonie.

 

Om dit te kunnen herhalen moet je echter iets van hetgeen je in die eenwording bent geweest, hebt beleefd, uitgevoerd - wat je eerst later en in overdrachtelijke beelden je pleegt te herinneren omzetten in dingen, stoffelijk waarmaken, uiten in gedachten die je in de wereld uitzend, waarmaken in belevingen die je in die wereld opdoet.

 

Je kunt niet stil blijven staan bij het innerlijke proces alleen. Je zult langzaam maar zeker al wat er innerlijk dan in je leeft door je heen moeten laten schijnen.

 

Je moet leven alsof je een lamp zoudt zijn die licht geeft voor anderen die nog in het duister zijn. Dan pas vervul je je bestemming in de werkelijkheid.

 

De weg van het licht is ook een weg van onmetelijke kracht. Want de kracht is jezelf is niet slechts het product van wat je bent of mogelijk zelfs van hetgeen je wilt zijn.

 

Zoals jij ook niet de bijzondere gever of ontvanger bent van de krachten die in je berusten. Dat is alleen op menselijk niveau een klein beetje waar.

 

Je bent deel van de kracht. Laat die kracht van jou uit gewoon werken, bepaald haar niet in haar werking. Het is een dwaas die God opdrachten wil geven, het is een nog grotere dwaas die tegen het licht wil zeggen waar het wel en waar het niet mag schijnen.

 

Laat het licht vanuit je wezen uittreden. Deel het met de gehele wereld. Vraag die wereld ook niet, wat zij je misschien daarvoor in ruil zal geven.

 

Geef, zelfs wanneer je vreest dat je daaraan zelf ten onder zoudt kunnen gaan. Dan zul je een volgende ontdekking doen: Hoe meer je geeft, hoe sterker je wordt.

 

De krachten die je aan anderen geeft, het licht dat je anderen probeert te geven worden sterker en vollediger in jezelf.

 

De genezing die je een ander zoudt willen brengen speelt zich ook af in je eigen persoonlijkheid. Want je bent deel van het geheel en je kunt niets in en vanuit dit geheel doen of brengen dat niet gelijktijdig ook jou beroert.

11:10 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: licht, krachten, wereld, bestemming, beleving, heimwee |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.